Zkrácený úvazek je vhodný, pokud hledáte rovnováhu mezi svým osobním a pracovním životem, pečujete o dítě nebo blízkou osobu.

Zkrácený úvazek a jeho výhody

Pro některé je zkrácený úvazek jedinou možností, jak být na trhu práce prospěšný, vydělat si peníze a stát se tak nezávislým. Proto se hned ze začátku podívejme na některé z hlavních výhod částečného úvazku.

1.) Rovnováha

Rovnováha alias work life balance se úzce pojí s prací na částečný úvazek. Flexibilita, kterou takovou prací získáte vám nabízí možnosti využít svůj volný čas pro koníčky, vlastní podnikání, rodinu, přátelé nebo jen k delšímu oddechu, pokud jej potřebujete. Proto je zkrácený úvazek vhodný pro lidi, kteří se chtějí dostat zpátky do pracovního procesu po syndromu vyhoření. Pomáhá totiž k nastavení hranic, kam práce už zasahovat nemá a kde začíná osobní život.

2.) Čas pro rozvoj

Při práci na zkrácený úvazek získáte více času a příležitostí pro rozvoj svých dovedností. V práci nasbíráte praktické zkušenosti, zaměstnavatel podporuje váš růst. Tento růst pak můžete ve volném čase plně zvyšovat a využít (například rekvalifikačními kurzy) případně se rozvíjet v oblastech, které vás zajímají. Pokud jste nováček a v oboru začínáte, dává vám zkrácený úvazek více prostoru pro vnímání nového prostředí a zpracování všech nových podnětů a informací.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

3.) Zkrácený úvazek podpoří různorodé pracovní zkušenosti

Při práci na zkrácený úvazek se nemusíte věnovat pouze jednomu oboru. Pokud jste odjakživa takzvaný “brouk Pytlík”, můžete si zvolit různá pracovní prostředí a využít svůj potenciál na maximum. Rozvíjíte tak svou profesní síť kontaktů, dovednosti, zkušenosti, ale také vyživujte vnitřní motivaci.

4.) Péče o rodinu

Velmi výhodné jsou zkrácené úvazky pro ženy, které se starají o malé děti. Možnost flexibilní spolupráce umožňuje ženám (v některých případech i mužům) najít rovnováhu, o které píšeme výše. Matky mají čas na své dítě i rodinu, mohou tak naplňovat tuto zvolenou roli a stejně se mohou realizovat ve své kariéře. Práce na částečný úvazek dává ženám s dětmi možnost udržet svoji profesní kariéru a rozvíjet své dovednosti v oblasti dané profese.

Ženy, které mají možnost takto aktivně zůstat součástí pracovního trhu, mají pak mnohem lepší možnosti, pokud se v budoucnu rozhodnout práci změnit nebo opět fungovat na plný úvazek.

Zkrácený úvazek a dopady jeho nedostatku na pracovním trhu

Je jasné, že zkrácené úvazky nemusí být stoprocentně vhodné pro všechna odvětví. Pokud je ale možnost zkrácený úvazek na pracovním trhu nabídnout, přináší to spoustu výhod. V případě, že je zkrácených úvazků nedostatek, může to mít negativní dopad hned na několik oblastí.

Lidé, kteří si prošli profesním vyhořením nebo na sobě pociťují jeho příznaky, mohou ocenit zkrácený úvazek. Zaměstnanci, kteří takovou možnost nemají a cítí dlouhodobý nátlak, mají větší predispozice k syndromu vyhoření. Taková pracovní zátěž negativně ovlivňuje zdraví zaměstnanců, jejich psychický stav a celkovou výkonnost. Většina dnešních společností se na svých stránkách pyšní nespočtem hodnot, mezi kterými kolikrát stojí i již zmiňovaný work life balance. V případě nemožnosti využít částečné úvazky může být pro některé zaměstnance tento pojem pouze prázdnou frází.

zkrácený úvazek

Představme si matku dvou malých dětí, která chce budovat svou kariéru, být v kontaktu s kolegy, ale zároveň věnovat péči svým dětem a být jim na blízku. Díky zkrácenému úvazku si zaměstnankyně může svůj život takto nastavit. Pokud ve společnosti zkrácené úvazky nenabízejí, může zaměstnavatel přijít o schopného člověka, který zná procesy, zná ostatní lidi a má za sebou viditelné výsledky. Aby společnosti nepřicházely o kvalitní zaměstnance, je zkrácený úvazek kolikrát jedinou možností, jak si je ve firmě udržet.

Dalšími negativními dopady nedostatku zkrácených úvazků mohou být:

Nízká produktivita

Lidé jsou přehlceni povinnostmi, nemají možnost efektivního time-managementu.

Častější odchody ze zaměstnání

Nedostatek částečných úvazku nebo jejich nemožnost vzbuzuje v zaměstnancích pocit, že nemají na vybranou, a proto zaměstnání opouští a jdou tam, kde jim vyhoví.

Omezené možnosti rozvoje

Tento bod se opět pojí s nedostatkem času, který zaměstnanci mohou během své práce mít.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Zkrácený úvazek a sleva na pojistném

Od 1. 2. 2023 začal stát více podporovat zkrácené úvazky právě slevou na pojistném, které může za určitý okruh zaměstnanců zaměstnavatel uplatnit.

Tento nárok může zaměstnavatel uplatnit na zaměstnance, kteří:

  • pečují o dítě mladší 10 let jehož jsou rodičem, nebo které mají v péči na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • dosáhli alespoň 55 let,
  • pečují o osobu blízkou mladší než 10 let, která je závislá na pomocí jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo ve stupni IV.
  • jsou osobou se zdravotním postižením,
  • jsou mladší než 21 let,
  • se připravují na budoucí povolání studiem a jsou mladší 26 let,
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci. Viz ZDE.

Zkrácené úvazky jsou klíčovými pro podporu work life balance a pro zaměstnance, kteří vyžadují větší flexibilitu, znamenají vyšší spokojenost. Díky flexibilitě získává společnost kvalifikované zaměstnance, kteří se i nadále mají prostor rozvíjet. Ruku v ruce jde se zkrácenými úvazky také celková pohoda zaměstnanců, zlepšení pracovní kultury a zvýšení produktivity. Pokud lidé ve společnosti pracuji na základě optimálních pracovních podmínek, je větší šance na lepší nápady a vytvoření celkově inovativního prostředí. Zavedení zkrácených úvazků je vhodnou investicí do řízení lidských zdrojů, přičemž získáte spokojené a angažované zaměstnance.

Mám zájem o odběr newsletteru