Každý z nás za život získal a osvojil si nějaké dovednosti. Na některých z nich musíme pracovat více, některé z těchto dovedností ovládáme levou zadní.

Na pracovním pohovoru potřebujeme své dovednosti prodat co nejefektivněji, abychom dosáhli pozitivních výsledků a pracovní místo, o které se ucházíme, dostali. Vaše dovednosti budou vždycky o něco rozdílnější než u jiných uchazečů. Jak tedy dostat z toho, co umíte maximum?

Připravte si úvodní řeč

Takzvaná elevator speech je hlavním bodem, který si před pohovorem připravte. Jedná se o krátké shrnutí toho, kdo vlastně jste a za čím si jdete. V úvodní řeči je důležité, abyste se byli schopni představit cizímu člověku v krátké době a samozřejmě ze sebe ukázali to nejlepší a odprezentovali tak dovednosti, které vás vystihují.

Když začínáte tvořit svou úvodní řeč, můžete si pro usnadnění odpovědět na pár otázek:

  1. Jaké jsou vaše tři nejsilnější stránky?
  2. V čem jste skutečně dobří (jak prospíváte ostatním lidem)?
  3. Co se vám ve vaší kariéře nejvíce povedlo? 

Díky odpovědím na tyto tři otázky vytvoříte údernou úvodní řeč o tom, kdo jste, co vám jde a zároveň prodáte své dovednosti hned v prvních větách.

Takovou úvodní řeč pak můžete libovolně upravovat podle toho, komu a proč se představujete. Jedná se o úpravu formulace, nikoliv podstaty. Ta by měla zůstat zachovaná a být co nejvíce autentická. Lidé, kteří mají připravenou úvodní řeč, mají menší potíže s odpovědí na otázku Můžete se nám ve zkratce představit?

žena u stolu chce prodat své dovednosti

Jaké dovednosti vlastně máte?

To první, na co si musíte odpovědět, ještě před výběrovým řízením je Jaké mám vlastně dovednosti? S tím vám pomůže hned první otázka při přípravě úvodní řeči.  Aby se vám lépe odpovídalo, můžete si na papír sepsat své dosavadní úspěchy a zamyslet se, jakých dovedností bylo potřeba, abyste daného cíle dosáhli. Buďte k sobě upřímní a nebojte si během této reflexe přiznat, že jsou i věci, které vám nejdou. Důležité však je zaměřit se na ty dovednosti, které ovládáte, protože díky nim můžete sami sebe na pohovoru úspěšně prodat.

Dovednosti popisujte prakticky

Během pohovoru se samozřejmě chcete předvést v co nejlepším světle. Je proto důležité se na něj řádně připravit, a tedy i své dovednosti předkládat tak, aby dávaly co největší smysl pro danou pozici i společnost. Zamyslete se tedy nad tím, jak můžete na dané pozici využít své silné stránky. Mluvte tedy o tom, jaký dopad budou mít vaše dovednosti a jejich využití na plnění cílů společnosti. Popište, jak mohou vaše dovednosti posílit tým budoucích spolupracovníků.

Snažte se dovednosti popisovat samy o sobě a vyvarujte se neustálému „já“, „já“, „já“. Dejte přísedícím na pohovoru jasné příklady, kdy se vám dané dovednosti osvědčily v praxi a vy jste jimi něco získali pro společnost nebo tým. Nezapomeňte se zmínit o tom, v čem vám dovednosti pomohly, kam jste se díky nim posunuli.

Dovednosti jako pilíře úspěchu

Za každým vaším předchozím úspěchem stály vaše dovednosti. Připravte si pár příkladů z minulosti, z minulého zaměstnaní, kdy se vám využití vašich dovedností osvědčilo a zajistilo vám úspěch. Rozpovídejte se o projektu, na kterém jste pracovali, jaké dovednosti jste během tohoto projektu využili a proč. V čem vám tyto dovednosti byly přínosem, případně doplňte i informaci o tom, proč jste se rozhodly tyto dovednosti prohlubovat a jaký to má dopad na vaši práci.

Nezapomínejte na to, že během toho, co mluvíte vás na pohovoru ostatní hodnotí a všímají si i drobností. Proto buďte opravdoví a nevymýšlejte si. Mluvte zdvořile a vyhýbejte se přílišnému vychloubání. Když mluvíte o svém úspěchu a dovednostech, které vám k němu pomohly, musíte vnímat i momenty, kdy už zacházíte do přílišného vychloubání a kdy jde ještě o únosnou mez.

Tip! Naučte se něco nového nebo prohlubte své dosavadní znalosti v některém z našich rekvalifikačních kurzů!

Studujte rekvalifikační kurzy

 

Buďte konkrétní

Na každou otázku máte během pohovoru určitý vymezený čas. Není potřeba zbytečně zabíhat do podrobností, které vám nepřinesou žádné plody. Pokud se budete držet toho hlavního a věcného, uděláte mnohem lépe, než když se snažíte vysvětlit všechny kroky příliš podrobně. Sami už během přípravy na pohovor budete vědět, kdy vám, které z nich pomohly a k čemu. Neztrácejte tedy čas ani jedné ze zúčastněných stran. Kolikrát je přílišné vysvětlování na škodu, protože se můžete do svého povídání zamotat a skončit u situace, kterou na pohovoru opravdu řešit nechcete.

Během pohovoru nezapomeňte projevit i zájem z vaší strany. Dokažte to například zjišťovací otázkou, která bude směřovat na tým, silné stránky společnosti, očekávání manažera apod. Ať už se chystáte na výběrové řízení na jakoukoliv pracovní pozici, buďte během přípravy autentičtí a otevření sami k sobě. V takovém případě vás na pohovoru nezaskočí žádná otázka.

Mám zájem o odběr newsletteru