Školení BOZP – jak na něj?

Školení BOZP – jak na něj?

Mezi základní povinnost zaměstnavatele, kterou ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, patří proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – školení BOZP. V rámci školení je kladen důraz na prevenci rizik,...