Wellbeing můžeme do češtiny zjednodušeně přeložit jako blahobyt. Takový blahobyt je důležitý, abychom byli schopni efektivně pracovat a do práce se spíše těšili. To jak, kde a s kým trávíme svůj čas, má na nás obrovský vliv. Nejinak tomu je v pracovním prostředí. Proto se v dnešním článku zaměříme na wellbeing v pracovním prostředí a na to, co pro zvyšování jeho kvality můžeme jako personalisté udělat.

Co to je wellbeing?

Wellbeing je stav našeho těla i mysli, štěstí i prosperity, které zažíváme na každodenní bázi. Tímto pojmem můžeme obsáhnout naše duševní zdraví, životní úroveň, smysl života, celkovou spokojenost nebo i schopnost vyrovnávat se s překážkami a zvládání stresu.

Každý člověk ve svém životě chce, aby mu bylo jednoduše řečeno dobře. Z tohoto důvodu podniká různé kroky k tomu, aby všechny životní úrovně byly naplněny k jeho spokojenosti. Život se však děje a některé věci nemůžeme zcela ovlivnit. Můžeme však ovlivnit způsob svého uvažování a přijímání takových okolností. Tohle všechno spadá pod wellbeing a tohle všechno určuje jeho kvalitu.

Jak můžete vidět, wellbeing je opravdu široký pojem. Jeho pochopení pomůže usnadnit rozdělení do jednotlivých oblastí, ve kterých můžeme na wellbeing pracovat, nebo které náš wellbeing ovlivňují.

Emoce a wellbeing

Sem spadá již zmiňované zvládání stresu a míra relaxace, kterou v životě máme. Můžeme se zde zaměřit na naši psychickou odolnost, sebevědomí a sebelásku a také na to, jak dalece jsme schopni utvářet vztahy a pocity, které vedou k vysoké úrovni našeho wellbeing.

Fyziologie a wellbeing

Oblast našeho fyzického těla, jak funguje, jaký máme životní styl. Řadíte se spíš k lidem se zdravým životním stylem, nebo víte, že je potřeba na něm zapracovat? Pod tuto část můžeme zařadit i schopnost pohybu a jaké návyky jsme si osvojili vzhledem k fyzické aktivitě.

Vztahy a wellbeing

Úroveň schopnosti komunikace, utváření zdravých vztahů i jejich kvalita. To jsou aspekty spadající pod wellbeing v rámci vztahů a socializace. To, jestli kolem sebe máte lidi, kteří vám prospívají, nebo jestli se obklopujete lidmi, kteří jsou toxičtí ve velké míře ovlivňuje celkový wellbeing. Také osobní vztahy jsou důležitou součástí a podílejí se na kvalitě našeho života. Neopomíjejte vztahy a pracujte na nich.

Práce a wellbeing

Téma ve spojení s wellbeing, které nás dnes bude zajímat nejvíce. Je důležité pracovat tam, kde nás to baví. Je důležité, aby nám práce dávala smysl a pracovní prostředí nás motivovalo k lepším výkonům. Vysoká úroveň pracovního wellbeing je znatelná na pocitu flow, který během výkonu práce zažíváme. Utíká vám čas při práci rychle nebo jste nervózní, protože to vypadá, že ručička na hodinách stojí?

Finance a wellbeing

Mít stabilní finanční zázemí v dnešní době nepopsatelně zvyšuje kvalitu wellbeing. Díky financím můžete zabezpečit nejen sebe ale i své blízké. Můžete si užívat volný čas a dělat věci, které vás v celkovém ohledu činí spokojenými.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jak s wellbeing u zaměstnanců pracovat?

Na co dbát, co dělat, aby byl wellbeing v zaměstnání zvyšován a kvalita života zaměstnance neklesala? V práci trávíme značnou část svého dne, ne-li života. Je proto důležité cítit se v ní dobře a fungovat na principech, které nám kvalitu našeho wellbeing zvyšují a nikoliv naopak. Níže naleznete několik důležitých kroků, které vám zvýšení kvality wellbeing u vašich zaměstnanců stoprocentně zajistí.

1.) Spolupráce a podpora

Může to znít jako banalita, ale v některých týmech je spolupráce skutečně oříšek. Členové týmu se při pomyšlení na spolupráci děsí toho, co přijde a někteří už ze začátku ví, že je celá práce jen na nich. Takové pocity si pak odnáší s sebou domů a snižuje se kvalita celkového wellbeing.

Dbejte tedy na to, aby byla v týmu komunikace co nejtransparentnější a spolupráce byla pro jeho členy příjemnou výzvou. Sledujte chování svých zaměstnanců, jak spolupracují a získávejte zpětnou vazbu. Veďte zaměstnance ke vzájemnému respektu a pocitu sounáležitosti. A pracujte se zpětnými vazbami, které vám zaměstnanci na společnou práci dávají.

2.) Nechte zaměstnance řídit si svou práci

Pro některé manažery je tahle věta spíš horor než něco, co by mělo vést ke spokojenějšímu pracovnímu prostředí. Nicméně, každý zaměstnanec je svéprávný, má své názory i nápady, zkušenosti a dovednosti, které ve své profesi může využít.

Buď je necháte všechno využít na maximum a naplnit tak jejich potenciál, nebo je povedete za ruku a budete mít nespokojené zaměstnance, kteří sami nemusí uvažovat. Ano, dovedla jsem to trochu do extrému, ale jde o to, aby měli zaměstnanci pocit, že se podílí na úspěchu firmy vlastním přičiněním. Pokud je to jen trochu možné, dejte zaměstnancům šanci dojít k výsledku vlastní cestou a nelinkujte jim každou minutu v jejich pracovní době.

well-being

3.) Podporujte psychický i fyzický wellbeing

Uvědomte si, že v práci nemůžeme řešit pouze pracovní aspekty, které mají dopad na wellbeing zaměstnanců. Stále pracujeme s lidmi a ti potřebují naplňovat své fyzické i psychické potřeby. Vytvořte pro své zaměstnance zázemí, kde budou mít prostor se hýbat, projít, případně, pokud na to máte prostory, vytvořte jim zázemí s fitness pomůckami. Někteří zaměstnavatelé na pohyb přispívají určitou částkou a člověk si sám zvolí, který pohyb je pro něj nejlepší.

Pro psychickou pohodu je nutné udržovat prostředí, ve kterém mají zaměstnanci co možná nejmenší míru dlouhodobého stresu. Nepřetěžujte tedy zaměstnance a pokud je ta možnost, nabídněte jim služby firemního psychologa nebo kouče.

4.) Podporujte osobní rozvoj

Rozvoj zaměstnanců vám zajistí nejen šikovné pracovníky, ale také spokojené členy týmů. Nechejte své zaměstnance rozvíjet svůj potenciál a dovednosti. Nabídněte jim mimo pracovní školení i ta pro osobní rozvoj.

Každý ze zaměstnanců by měl mít prostor vybrat si dle svého uvážení a zájmu, v jaké oblasti osobního rozvoje se chce zdokonalit. Nabídněte jim tedy různé workshopy nebo přednášky. Vytvářejte komunity, ve kterých se zaměstnanci mohou o nově získané poznatky podělit. A hlavně dejte jim k takovému rozvoji dostatek prostoru.

5.) Flexibilita založená na potřebách zaměstnanců

Zjistěte, jaký čas vaši zaměstnanci využívají k práci a kdy jejich produktivita klesá. Samozřejmě, že potřeby každého jedince jsou individuální. Na základě povahy společnosti nastavte možnost flexibility opravdu flexibilně. Pokud některým zaměstnancům vyhovuje pracovat z domu ráno a odpoledne rádi přijdou do kanceláře, buďte takovému způsobu otevřeni. Nestanovujte nesmyslná pravidla pro práci z domu a z kanceláře.

Budujte důvěru a podporujte ji.

Zaměstnanci sami ví, co jim nejvíce vyhovuje, dejte tedy i na jejich úsudek a porovnávejte výsledky na základě jimi zvolených možností. Díky flexibilní pracovní době, která je založena na skutečných potřebách zaměstnanců, dáváte lidem možnost volby a opět jim vkládáte do rukou zodpovědnost nad jejich pracovním životem. A to jsou věci, které lidi od svého zaměstnavatele ocení. Zlepšuje se jim tak kvalita pracovního wellbeing.

Výše uvedené jen potvrzuje, že práce na wellbeing je nekončící proces, který je potřeba neustále aktualizovat. Komunikujte se svými zaměstnanci a zjišťujte jejich potřeby. Už během náborového procesu můžete získat spoustu informací o kandidátech a lidech mimo firmu. Co preferují? Po čem touží? Spolupracuje s náboráři a tvořte kulturu společnosti, která své zaměstnance dává na první místo. Získáte tak loajální a spokojené zaměstnance i dobré jméno na pracovním trhu.

Mám zájem o odběr newsletteru