Agilní řízení projektů přináší flexibilitu, rychlost a schopnost rychle se přizpůsobit změnám. Tento způsob řízení přináší inovace a efektivitu do pracovních projektů.

Co znamená agilní řízení projektů?

Agilní řízení spočívá v pravidelných iteracích, kdy tým pracuje na hlavních úlohách a flexibilně reaguje na zpětnou vazbu. Iterace je proces opakovaného použití funkce s cílem dosáhnout stanoveného cíle.

Týmy, které využívají agilní metodiky projektového řízení, zvyšují rychlost vývoje, jsou schopny rozšiřovat spolupráci a podporují tak schopnost lepší reakce na změny a trendy trhu. Využití agilního přístupu pomáhá rozdělovat projekty do menších fází a jednotlivých cyklů plánování, realizace a hodnocení dosažených výsledků.

Využíváte agilní řízení projektu?

Pokud přemýšlíte o agilním řízení projektu, případně už se k tomuto způsobu blížíte, jsou pro vás klíčové některé z atributů. Tyto atributy agilního řízení podporují jeho flexibilitu a schopnost reagovat na změny.

Slovo agilita totiž znamená mobilitu, obratnost. Znamená to tedy, že jste jako tým schopni posunout něco vpřed rychlým způsobem, bez potíží, když nastane změna.

1.) Transparentnost

Jedním z hlavních atributů agilního projektového řízení je transparentnost. Sdílené chápání procesu mezi všemi stranami, je klíčové. Transparentnost se tedy odráží nejen na tom, jak týmy pracují, ale také jak komunikují. Otevřeně se sdílí pracovní postupy. To umožňuje každému porozumět tomu, co ostatní dělají a jak. Díky této transparentnosti vyvstává kvalitní zpětná vazba a hodnocení, následně se mohou vést rozhovory o tom, jak dělat práci lépe.

Členové týmu mohou otevřeně sdílet své názory a nápady bez toho, aniž by bylo ohroženo jejich místo na projektu. Agilní řízení projektu díky tomuto atributu tak umožňuje vytvářet pracovní prostředí beze strachu a společné práci na zlepšování řešení.

2.) Pozornost směrem k zákazníkovi

Myslete vždy na to, že zákazníkovi nedodáváte nejlepší řešení na světě, ale nejlepší řešení právě na jejich problém. Agilní řízení projektů se tedy silně zaměřuje na zajištění toho, aby byly požadavky zákazníka vždy dobře pochopeny. Takový přístup zahrnuje neustálou spolupráci.

Cílem je poskytnout zákazníkovi přesně to, co potřebuje. Častá zpětná vazba při agilním řízení projektů může posloužit právě jako kontrolní bod, kdy zákazník vidí, jak to co opravdu chtěli, funguje v praxi. Pravidelná spolupráce se zákazníky je důležitá také pro efektivní dopad projektů.

3.) Flexibilita

Týmy v agilním prostředí lépe reagují na změny, které mohou nastat v případě výše zmíněných kontrolních bodů. Je potřeba tedy dodávat informace a hodnoty odvedené práce koncovému klientovi, aby tým získal co nejrychleji zpětnou vazbu.  V agilním řízení se proto týmy zaměřují na již zmiňovanou iteraci.

Hlavním bodem je, aby to, na čem pracují, bylo synchronizováno s koncovým zákazníkem spolu s celým životním cyklem agilního projektu. Díky takovému postupu můžete zachytit všechny požadavky, které se mohou měnit, už na začátku procesu a přizpůsobit se tak dané situaci.

Naučte se programovat v našem kurzu

4.) Silný pocit spoluúčasti

Nemálo důležitým atributem v agilním řízení je pocit spoluúčasti v týmu. Takový pocit totiž přispívá k efektivnějšímu vedení. Agilní projekty poskytují týmu velkou část rozhodovacího procesu, na rozdíl od tradičního projektového řízení, kdy všechny informace přicházejí od projektového manažera, který práci lidem v týmu přiděluje.

Právě členové týmu jsou nejblíže celému procesu a veškerým detailům, proto je logické, zahrnout je do plánovacích procesů. Tým je povzbuzován ke spolupráci a společnému hledání řešení na základě toho, jak své práci rozumí a nečekají na to, co jim řekne šéf.

5.) Neustálý pokrok

Agilní řízení projektu dovoluje vytváření prostředí pro neustálé zlepšování. Členové týmu se neustále zapojují do častých cyklů vzdělávání související s vývojem projektu. Tím dochází k procesním zlepšením v době, kdy je projekt stále v pohybu.

Ke zdokonalování produktu přispívá také to, že je práce rozložena na malé úseky, které jsou průběžně předávány zákazníkovi k posouzení a zpětné vazbě.

Výhody agilního řízení projektu

Každý tým může přijít na své výhody agilního řízení projektu. Některé z nich se však dají brát zcela obecně.

Spokojení zákazníci

Tím, že zapojíte zákazníky do procesu vývoje, ukazujete, že si jich vážíte a věříte jim. Zapojením zákazníku do celého cyklu projektu získáte nejen kvalitní zpětnou vazbu, ale také zajistíte, že bude konečný produkt vyhovovat jejich potřebám. Zlepší se tak celková zkušenost jednotlivých zákazníků a podpoří se jejich udržení a kvalitní dlouhodobé vztahy.

Vysoká kvalita

Tím, že v agilním přístupu využíváte iterativní přístup, procesy se zlepšují při každém opakování intervalu. Je to tedy další výhoda agilního řízení, protože vám takový přístup pomáhá vytvářet kvalitní produkty.

Adaptabilita

Již zmiňovaná flexibilita/adaptabilita, je další obrovskou výhodou, jelikož se členové týmu dokáží bez velkého rozrušení přizpůsobit změnám. Tým může snadno přehodnotit svoje plány a upravovat priority tak, aby byly v souladu s aktuálními cíli.

Snížení rizikovosti

Vzhledem k pravidelnému vyhodnocování pokroku, mají pracovníci lepší přehled o projektu a mohou tak rychle rozpoznat potenciální překážky. Vytváří se tak účinný proces zmírnění rizik.

Je klíčové si uvědomit, že agilita není pouze metodikou vývoje, ale jedná se o celkový přístup k řízení a práci. Agilní řízení projektu se nemusí omezovat jen na IT nebo vývoj softwaru, ale můžete jej využít i v dalších odvětvích.

Aby byla implementace agilního řízení úspěšná, potřebujete podporu ze stran všech členů týmu i vedení společnosti. Potřebujete upravit firemní kulturu a také pracovat na postoji zaměstnanců. K tomu, aby se společnost otevřela agilním metodikám mohou posloužit již výše zmíněné výhody.

Mám zájem o odběr newsletteru