Trvalý pobyt a jeho změna začíná návštěvou ohlašovny v místě nového bydliště, kde se vyplní přihlašovací lístek k novému trvalému pobytu. Jedná se o obecní úřad, úřad městské části, úřad městského obvodu či magistrát města. Vyplní se tzv. přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatí se 50 korunový poplatek.

Samotné ohlášení změny trvalého pobytu se tedy nezdá jako příliš náročné. S tímto krokem však souvisí i výměna osobních dokladů, což znamená, že se konečné ukončení procesu nového bydliště o něco protáhne. Veškeré důležité úkoly, které musíte zařídit, se přehledně dočtete v dnešním článku.

Obecně o trvalém pobytu

V České republice má každý občan pouze jedno místo trvalého bydliště. Adresa, kterou uvede se musí nacházet v objektu, který je určený pro bydlení, ubytování nebo rekreaci – zároveň musí být objekt označen evidenčním či popisným číslem. Trvalá adresa slouží úřadům, soudům a dalším agendám jako evidenční údaj pro zasílání pošty a určení místa, kde bude občan volit. Trvalý pobyt nemusí být nutně místem, kde musí daná osoba pobývat.

Ustřihnutí rožku občanského průkazu

Poté, co vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu, vám pracovník úřadu ustřihne rožek občanského průkazu. Místo občanky vám bude prozatímně vydán doklad v podobě žluté kartičky, který slouží jako potvrzení o změně trvalého pobytu. Kartička obsahuje název původního místa bydliště i toho nového.

Pro zadání nové adresy trvalého pobytu je potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu s razítkem katastru, nájemní smlouvu nebo potvrzení oprávněné osoby/vlastníka se souhlasem změny místa trvalého pobytu. Vlastník může na úřad zajít i s osobou, která požaduje změnu adresy a souhlas potvrdit osobně svým podpisem. Ohlašovna do tří pracovních dnů provede zápis o změně adresy do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Nový občanský průkaz

Druhým krokem každého občana, je povinnost zažádat si o vydání nového občanského průkazu, nejpozději do 15 pracovních dní. Ideální je z ohlašovny nového trvalého pobytu rovnou přejít na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, kde žádosti o nový občanský průkaz vyřizují. Vydání nového občanského průkazu je bez poplatku a bývá k vyzvednutí do 30 dnů. V případě, že potřebuje občanský průkaz dříve, není problém si o zrychlené vydání za poplatek zažádat. Zrychlené vydání se provádí do 5 pracovních dní, nebo do 24 h hodin.

Oznamovací povinnost

Rozhodně nezapomeňte na další kroky, které jsou se změnou trvalého pobytu spojené. Ze zákona máte oznamovací povinnost zdravotní pojišťovně, které musíte nejpozději do 30 dnů změnu adresy nahlásit – osobně, telefonicky či e-mailem.

Další kdo má povinnost nahlásit změnu trvalého pobytu jsou lidé, kteří pobírají důchod. V případě, že si pro důchod chodíte se složenkou na poštu, je třeba změnu nahlásit na kterékoliv poště. Pošta převede výplatu na novou poštu dle aktuálního místa trvalého pobytu a vyřídí za vás ohlašovací povinnost ČSSZ. Lidé, kteří důchod dostávají na svůj účet, musí změnu nahlásit přímo ČSSZ. Hlášení probíhá vyplněním formuláře, který musí být podepsaný a zaslaný poštou. 

Změnu vaší adresy by dále měl vědět:

  • Zaměstnavatel či škola,
  • dodavatel energií,
  • pojišťovna,
  • banka a další finanční instituce,
  • pošta (televizní a rozhlasové poplatky),
  • ošetřující lékaři,
  • telefonní operátor.

Podnikatelé a změna trvalého pobytu

Podnikatelé nemusí změnu adresy živnostenskému úřadu hlásit – změnu provede živnostenský úřad sám. V případě, že jako podnikatel chcete nahlásit novou adresu sídla podnikání, která bude shodná s novou adresou trvalého pobytu, musíte ji nahlásit do 15 dnů na živnostenském úřadě. Změna je provedena obratem za správní poplatek ve výši 100 korun. Podnikatel, který již dříve uvedl, že sídlo podnikání má být vždy shodné s místem trvalého pobytu, nemusí v takovém případě změnu nahlašovat. Úřad údaje o změně bydliště do živnostenského rejstříku navede sám.

V případě, že jste registrováni u finančního úřadu a přestěhujete se mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem výslovně uvedeným v rozhodnutí přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu. Pokud nejste registrováni a přestěhujete se mimo územní působnost stávajícího finančního úřadu, zašle vám ten původní oznámení o změně, ve kterém uvede také, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen daňový spis.

Jak na změnu trvalého pobytu?

Řidiči míří na obor dopravy

Řidiči, který se stěhují v rámci stejné obce i do jiného města, nový občanský průkaz potřebovat nebudou. Dopravní obor je nutné navštívit kvůli změně v registru vozidel a to do 10 dnů. Za správní poplatek 50 korun vám bude vydán nový malý technický průkaz s novou adresou, do velkého technického průkazu vám budou doplněny nové údaje. 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl přestěhovat do zahraničí a na území ČR zrušit svůj trvalý pobyt musí svůj záměr sdělit ohlašovně nebo velvyslanectví České republiky v zahraničí. K žádosti se přikládá občanský průkaz nebo cestovní pas. Změnu lze ohlásit i prostřednictvím datové schránky nebo dopisem s ověřeným podpisem.

Mám zájem o odběr newsletteru