Potřebujete kupní smlouvu na auto nebo jinou movitou věc? Kupní smlouva VZOR je v každé verzi dostupná ke stažení zdarma ve Word i PDF formátu a odpovídá podmínkám roku 2023. 

Jak by měla vypadat kupní smlouva v roce 2023?

Ať už potřebujete kupní smlouvu k zakoupení jakékoliv movité věci, měla by splňovat důležité náležitosti, bez kterých se žádná platná smlouva neobejde. Při sestavování kupní smlouvy tedy dbejte na pečlivé uvedení všech údajů tak, aby v případě sporu byla považována za hodnotný a směrodatný dokument.

Co musí obsahovat kupní smlouva?

  • Uvedení prodávajícího a jeho osobních údajů (celé jméno, adresa trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti a často se hodí i kontakt).
  • Identifikace kupujícího a jeho osobních údajů viz prodávající.
  • Předmět koupě (jasně stanovený a nezaměnitelně popsaný předmět, který si obě strany mezi sebou předávají).
  • Vzájemná práva a povinnosti (včetně platebních podmínek).
  • Další ujednání (například bližší specifikace případných vad předmětu a seznámení s nimi).
  • Datum a podpis obou stran.

Nejčastěji se využívá kupní smlouva, kde najdeme i údaje o kupní ceně nebo podmínky předání daného předmětu.

Věděli jste, že… v případě kupní smlouvy na auto je potřeba uvést další náležitosti spojené s přesným určením vozidla a podmínek přepisu? Nezapomeňte tedy uvést značku vozidla, SPZ, rok výroby, barvu, typ vozidla, VIN kód, počet ujetých kilometrů, závady a podobně. Předejdete pak nepříjemným situacím, kdy se kupující začne vymlouvat na nedostatečné informace a bude chtít od smlouvy odstoupit.

Kupní smlouva nemovitost – na co si dát pozor?

Kupní smlouvy se však běžně využívají i na jiné movité věci než na auta. Pokud chcete uskutečnit prodej dražšího movitého majetku pomocí kupní smlouvy, můžete tuto skutečnost napsat již do prodejního inzerátu. Vyhnete se tak nedůvěryhodným a nepoctivým kupujícím, jelikož ti slušní nebudou mít problém kupní smlouvu podepsat. I pro ně se jedná o jakousi záruku prodeje a kvality prodávaného předmětu.

Tip! Potřebujete ke kupní smlouvě doložit také čestné prohlášení? Stáhněte si vzor čestného prohlášení od nás.

kupní smlouva vzor a brýle

Jak nenaletět v případě koupě movité věci? Mějte vše podložené kvalitní smlouvou.

Kupní smlouva na auto VZOR (PDF i Word)

Nejčastěji se však v životě setkáme s kupní smlouvou na auto. V případě uskutečnění takového prodeje a nákupu není důležitá pouze vzájemná smlouva. Při nákupu ojetého auta doporučujeme provést důkladnou prohlídku všech jeho částí, důrazně se vyptat na všechny možné závady a absolvovat zkušební jízdu.

Běžným postupem se také stává obhlídka ojetého vozidla vaším automechanikem, který pro vás nejlépe posoudí stav auta a případné investice do něj. Zkušený automechanik také odhalí případný stočený tachometr.

Vzory kupních smluv na auto ke stažení

Kupní smlouva VZOR na auto PDF formát.

Kupní smlouva VZOR na auto Word formát.

Tip! Nezapomeňte všechny prázdné kolonky důkladně vyplnit podle skutečnosti. Poskytnuté vzory nejsou úplné a platné v podobě, ve které je lze stáhnout. Smlouvu si také můžete vytisknout a vyplnit v papírové podobě.

Kupní smlouva VZOR na movitou věc (PDF i Word)

Dále vám přinášíme také vzory smluv pro jakoukoliv movitou věc. Uvedené vzory jsou pouze orientační a při jejich použití je potřeba dbát na řádné vyplnění všech potřebných údajů. Jedná se o jednoduchou obecnou formu smlouvy, která však vychází z občanského zákoníku a v případě využití by vám měla poskytnout přiměřenou právní ochranu a záruku vymahatelnosti, pokud se jedna ze stran rozhodne nesplnit podmínky smlouvy.

Vzory kupních smluv na movitou věc ke stažení

Kupní smlouva VZOR – movitá věc PDF formát.

Kupní smlouva VZOR – movitá věc Word formát.

Jak je to s kupními smlouvami na nemovitosti?

Jestliže potřebujete kupní smlouvu na nemovitost, výše uvedené vzory vám nebudou rozhodně stačit. V případě koupě domu, bytu či pozemku potřebujete složitější a obsáhlejší smlouvu, kterou následně předložíte na katastrálním úřadě apod. Doporučujeme se v této věci obrátit na zkušeného právníka či realitní společnost, abyste si zajistili dostatečnou ochranu. Přece jen se v případě nemovitostí pohybujeme ve zcela jiných částkách než při koupi movité věci.

Rada na závěr

Nakupujete movité věci pro účely vaší firmy? Nezapomeňte vše řádně uvést ve vašem účetnictví. Jestliže se v účetních dokladech příliš nevyznáte, absolvujte některý z našich rekvalifikačních kurzů zaměřených na účetnictví a vyhněte se případným problémům v budoucnu.

 

Studujte kurz účetnictví 100% online

Mám zájem o odběr newsletteru