Potřebujete kupní smlouvu na auto nebo jinou movitou věc? Kupní smlouva VZOR je v každé verzi dostupná ke stažení zdarma ve Word i PDF formátu a odpovídá podmínkám roku 2021. 

Jak by měla vypadat kupní smlouva v roce 2021?

Ať už potřebujete kupní smlouvu k zakoupení jakékoliv movité věci, měla by splňovat důležité náležitosti, bez kterých se žádná platná smlouva neobejde. Při sestavování kupní smlouvy tedy dbejte na pečlivé uvedení všech údajů tak, aby v případě sporu byla považována za hodnotný a směrodatný dokument.

Mezi základní údaje, které by kupní smlouva měla obsahovat, patří:

  • Uvedení prodávajícího a jeho osobních údajů (celé jméno, adresa trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti a často se hodí i kontakt)
  • Identifikace kupujícího a jeho osobních údajů viz prodávající
  • Předmět koupě (jasně stanovený a nezaměnitelně popsaný předmět, který si obě strany mezi sebou předávají)
  • Vzájemná práva a povinnosti (včetně platebních podmínek)
  • Další ujednání (například bližší specifikace případných vad předmětu a seznámení s nimi)
  • Datum a podpis obou stran

Nejčastěji se využívá kupní smlouva, kde najdeme i údaje o kupní ceně nebo podmínky předání daného předmětu.

V případě kupní smlouvy na auto je potřeba uvést další náležitosti spojené s přesným určením vozidla a podmínek přepisu. Nezapomeňte tedy uvést značku vozidla, SPZ, rok výroby, barvu, typ vozidla, VIN kód, počet ujetých kilometrů, závady a podobně. Předejdete pak nepříjemným situacím, kdy se kupující začne vymlouvat na nedostatečné informace a bude chtít od smlouvy odstoupit.

Kupní smlouvy se však běžně využívají i na jiné movité věci než na auta. Pokud chcete uskutečnit prodej dražšího movitého majetku pomocí kupní smlouvy, můžete tuto skutečnost napsat již do prodejního inzerátu. Vyhnete se tak nedůvěryhodným a nepoctivým kupujícím, jelikož ti slušní nebudou mít problém kupní smlouvu podepsat. I pro ně se jedná o jakousi záruku prodeje a kvality prodávaného předmětu.

Tip: Potřebujete ke kupní smlouvě doložit také čestné prohlášení? Stáhněte si vzor čestného prohlášení od nás. 

Jak nenaletět v případě koupě movité věci? Mějte vše podložené kvalitní smlouvou.

Jak nenaletět v případě koupě movité věci? Mějte vše podložené kvalitní smlouvou.

Kupní smlouva VZOR na auto (PDF i Word)

Nejčastěji se však v životě setkáme s kupní smlouvou na auto. V případě uskutečnění takového prodeje a nákupu není důležitá pouze vzájemná smlouva. Při nákupu ojetého auta doporučujeme provést důkladnou prohlídku všech jeho částí, důrazně se vyptat na všechny možné závady a absolvovat zkušební jízdu.

Běžným postupem se také stává obhlídka ojetého vozidla vaším automechanikem, který pro vás nejlépe posoudí stav auta a případné investice do něj. Zkušený automechanik také odhalí případný stočený tachometr.

Vzory kupních smluv na auto ke stažení:

Kupní smlouva VZOR na auto PDF formát.

Kupní smlouva VZOR na auto Word formát.

Tip: Nezapomeňte všechny  prázdné kolonky důkladně vyplnit podle skutečnosti. Poskytnuté vzory nejsou úplné a platné v podobě, ve které je lze stáhnout. Smlouvu si také můžete vytisknout a vyplnit v papírové podobě.

Kupní smlouva VZOR na movitou věc (PDF i Word)

Dále vám přinášíme také vzory smluv pro jakoukoliv movitou věc. Uvedené vzory jsou pouze orientační a při jejich použití je potřeba dbát na řádné vyplnění všech potřebných údajů. Jedná se o jednoduchou obecnou formu smlouvy, která však vychází z občanského zákoníku a v případě využití by vám měla poskytnout přiměřenou právní ochranu a záruku vymahatelnosti, pokud se jedna ze stran rozhodne nesplnit podmínky smlouvy.

Vzory kupních smluv na movitou věc ke stažení:

Kupní smlouva VZOR – movitá věc PDF formát.

Kupní smlouva VZOR – movitá věc Word formát.

Jak je to s kupními smlouvami na nemovitosti?

Jestliže potřebujete kupní smlouvu na nemovitost, výše uvedené vzory vám nebudou rozhodně stačit. V případě koupě domu, bytu či pozemku potřebujete složitější a obsáhlejší smlouvu, kterou následně předložíte na katastrálním úřadě apod. Doporučujeme se v této věci obrátit na zkušeného právníka či realitní společnost, abyste si zajistili dostatečnou ochranu. Přece jen se v případě nemovitostí pohybujeme ve zcela jiných částkách než při koupi movité věci.

Rada na závěr: Nakupujete movité věci pro účely vaší firmy? Nezapomeňte vše řádně uvést ve vašem účetnictví. Jestliže se v účetních dokladech příliš nevyznáte, absolvujte některý z našich rekvalifikačních kurzů zaměřených na účetnictví a vyhněte se případným problémům v budoucnu.

Mám zájem o odběr newsletteru