Potřebujete sepsat pracovní smlouvu se zaměstnancem nebo se chcete podívat, jak má vypadat? Pracovní smlouva VZOR ke stažení zdarma je tu pro vás. Připravili jste PDF i Word formát dle aktuálního znění (2021). Co by měla smlouva obsahovat a jak ji sepsat?

Kdo a kdy sepisuje pracovní smlouvu?

Pracovní smlouva představuje právní dokument z pracovního prostředí, který mezi sebou sepisuje zaměstnanec a zaměstnavatel. Zákon požaduje, aby byla sepsána písemně a podepsána oběma stranami pro případné spory. Jakákoliv práce, která není podložena smlouvou či dohodou je považována za práci na černo.

Nejčastěji se setkáváme s pracovní smlouvou na dobu určitou, což znamená, že ihned při sepisování smlouvy je stanoven datum, kdy její platnost končí. Může však proběhnout její prodloužení. Dalším typem je smlouva na neurčito, kdy konečné datum není stanoveno a pracovní vztah lze rozvázat až pomocí výpovědi.

Jestliže si pracovní smlouvu nechcete nechat sepsat právníkem, personalistou či jiným odborníkem, můžete ji sestavit sami. Musí však splňovat důležité body dle zákona, aby byla platná.

Náležitosti pracovní smlouvy 2021

Pracovní smlouvy mohou mít mnoho podob a běžně se lze setkat i různou délkou smluv. Záleží, jak podrobně je sepsána a co všechno se v ní rozebírá. Některé náležitosti smluv však nelze vynechat a měly by se tedy objevit vždy. Při sepisování těchto důležitých dokumentů tedy dbejte především na:

1/ Jasné určení zaměstnance a jeho osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, ideálně také kontaktní údaje).

2/ Popis zaměstnavatele (IČO, DIČO, přesný název, sídlo firmy, kontaktní údaje, popřípadě jméno zástupce, který smlouvu uzavírá).

3/ V další části by měl být jasně stanoven předmět smlouvy tedy pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Uveďte druh práce a její popis, rozsah a místo výkonu. Také je nutné stanovit datum odkdy dokument platí (respektive nástup do práce) a popřípadě datum ukončení smlouvy či zda bude na neurčito.

4/ Následovat by měl odstavec upřesňující zkušební dobu a další podmínky. Uvést lze, jaké školení, semináře či zaučování zaměstnance proběhne a také informace o ukončení pracovního vztahu ve zkušební době.

5/ Velmi důležitým bodem je odměna za práci. Měla by být jasně stanovena mzda či plat, ale také další příplatky, prémie a odměny, které mohou nastat. Platební podmínky a lhůty mohou být součástí této části nebo samostatným odstavcem.

6/ Ve smlouvě by se dále měla objevit pracovní doba nebo například možnost využít home office, sick days a další benefity.

7/ Mezi další údaje, které bychom ve smlouvě zpravidla měli najít jsou: informace o dovolené a jejím čerpání, záležitosti okolo majetku zaměstnavatele a jeho užívání zaměstnancem, povinnost mlčenlivosti a informace o autorských právech. Dále také údaje o výpovědní době, nakládání s osobními údaji o zaměstnanci, závěrečná ustanovení nebo uvedení zákona, na základě kterého byla smlouva sepsána.

Pracovní smlouva VZOR 2021

Pracovní smlouva VZOR 2021 ke stažení zdarma

Pracovní smlouva VZOR ke stažení

Připravili jsme pro vás vzory pracovních smluv, které lze zdarma stáhnout. Jedná se o nevyplněné dokumenty, které je dále potřeba vyplnit a uvést v platnost pomocí aktuálního data a podpisu obou stran.

Pracovní smlouva VZOR – PDF formát zdarma ke stažení

Pracovní smlouva VZOR – Word formát zdarma ke stažení

Upozornění: Naše společnost není zodpovědná za případné spory, nejasnosti a chyby v pracovní smlouvě. Každý je povinen stáhnutý vzor upravit dle skutečnosti, aktuálního znění a ověřit správnost všech údajů před použitím dané smlouvy.

Pomohl vám náš článek a přiložené vzory? Pak by se vám také mohl hodit životopis vzor nebo článek, kde se dozvíte, jak správně sepsat motivační dopis. Další užitečné vzory a články pro vás neustále připravujeme, proto nás nezapomeňte sledovat i nadále.

Mám zájem o odběr newsletteru