Hlásíte-li se na úřad práce (ÚP) jako uchazeči o zaměstnání, budete potřebovat vědět, jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění. V článku se dočtete, jak dlouho za vás ÚP pojištění platí, ale i další důležité informace.

Úřad práce: Platba zdravotního pojištění

Jestliže jste se registrovali na ÚP a nehodláte si přivydělávat formou DPČ – dohody o pracovní činnosti (příp. jiného nekolidujícího zaměstnání), platí za vás úřad práce zdravotní pojištění v celé výši. Této možnosti využijete především v případě, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud se rozhodnete raději pro brigádu, o podporu v nezaměstnanosti přijdete. Je tedy lepší ji nejprve vyčerpat a až poté si brigádu hledat.

Nemáte-li na podporu nárok, nebo vypršela-li vám délka jejího čerpání, jistě přivýdělku na dohodu o pracovní činnosti využijete. Při měsíčním příjmu nad 3 000 Kč však budete odvádět zdravotní pojištění vy a váš zaměstnavatel.

Pozor! Od roku 2017 není možné pracovat při evidenci na ÚP na dohodu o provedení práce (DPP).

Pokud studujete, hradí za vás zdravotní pojištění stát do 26 let věku (do měsíce, kdy dovršíte 26. narozeniny). Nebo v případě, kdy studujete poprvé doktorský studijní program v prezenční formě. Po ukončení studia je na vás, zda se na úřad práce přihlásíte či nikoliv. Ale pamatujte, že pokud tak neučiníte a nenastoupíte do zaměstnání či nezačnete-li podnikat, je vaší povinností hradit si pojištění sami jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Platba zdravotního pojištění úřadem práce končí při vyřazení z evidence z důvodu nalezení nového zaměstnání, nebo při porušení zákonem stanovených podmínek (nenahlášení přivýdělku apod.)

Pozor! Jakékoliv změny (přerušení živnosti, ukončení zaměstnání,…) byste měli ohlásit vaší zdravotní pojišťovně do 8 dní od jejich vzniku.

pracovníci na stavbě

Úřad práce: Platba sociálního pojištění

Sociální pojištění za vás však úřad práce nikdy neplatí. Je tedy na vašem rozhodnutí, zda budete chtít během evidence na ÚP platby sociálního pojištění provádět, či nikoliv. Tento krok se vám vyplatí, pokud se chystáte nastoupit do zaměstnání a nechcete přerušovat živnost, nebo v případě, kdy plánujete miminko a neodvedli jste dosud dostatečnou výši pojištění, potřebnou k nároku na přiznání peněžité pomoci v mateřství. Minimální výše dobrovolného důchodového pojištění činí v roce 2020 2 439 Kč.

Doba započitatelná do starobního důchodu

Doba, kterou jste strávili na úřadu práce, vám bude započítána do odpracované doby starobního důchodu pouze v následujících případech:

  • při evidenci na ÚP jste pobírali podporu v nezaměstnanosti,
  • podporu jste nepobírali, tzn., šlo o tzv. náhradní dobu pojištění*, která se započítává pouze do výše tří let (do 55 let věku se však počítá pouze do výše jednoho roku).

*Náhradní doba pojištění je doba, kdy neodvádíte žádné pojistné, ale i přesto máte po splnění určitých podmínek nárok na její započtení do let potřebných pro nárok na odchod do důchodu.

Poohlížíte se po rekvalifikačním kurzu? Podívejte se na nabídku Orange Academy!

Zdroj: finance.cz

Mám zájem o odběr newsletteru