V roce 1994 vzniklo penzijní připojištění – státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého, bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků. Smlouvu penzijního připojištění bylo možné uzavřít naposledy 30. 11. 2012. Od 1. 1. 2013 spoření nahradilo nové doplňkové penzijní spoření.

Původní spoření existuje nadále, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního fondu do tzv. Transformovaného fondu, který od 1. 1. 2013 spravuje penzijní společnost. Založení nového doplňkového penzijního spoření nabízí podporu formou státních příspěvku, zhodnocení úspor a daňových úlev.

Třetí pilíř penzijního systému

Spoření, formou penzijního spoření, je dobrovolné a nemá vliv na výši státního důchodu. Cílem spoření je získat zdroj dalšího příjmu v důchodovém věku, kromě státního důchodu, jehož výše má klesat. Spoření probíhá pomocí pravidelných měsíčních příspěvků. Konkrétní částku, kterou budete zasílat na penzijní připojištění si sjednáte ve smlouvě. Příspěvky lze do vybrané penzijní společnosti zasílat nejen měsíčně, ale i čtvrtletně, pololetně a ročně. 

Placení příspěvků navíc můžete v průběhu spoření přizpůsobovat své aktuální finanční situaci – snížit, zvýšit, zažádat o přerušení nebo odklad placení. K příspěvku nad 300 korun měsíčně náleží každému účastníkovi spoření příspěvek formou státní podpory. Často se na příspěvcích podílí i zaměstnavatel, který jej nabízí jako benefit. Díky daňovým úlevám je výhodnější částku příspěvku od zaměstnavatele vkládat do penzijního spoření, než kdyby o stejnou částku byla navýšena mzda. Neplatíte z něj do určitého limitu sociální a zdravotní pojištění a ani daň z příjmů.

Výnosy z penzijního připojištění

Třetí pilíř penzijního fondu nabízí větší možnost pro investování a získání vyšších výnosů. Podle každého jednotlivce a jeho potřeb se stanoví investiční program – konzervativní, vyvážený a dynamický. Peníze, které na účet penzijního fondu vložíte, jsou fondem výhodně investovány. Fond využívá převážně investice do státních cenných papírů, dluhopisů, akcií a termínovaných vkladů s minimálním rizikem a stabilními výnosy. Pravidla investování podléhají státnímu dozoru, který vykonává Česká Národní banka. V současné době lze penzijní připojištění sjednat u následujících penzijních společnosti:

  • Allianz Penzijní společnost, 
  • Česká spořitelna Penzijní společnost, 
  • CONSEQ Penzijní společnost,
  • ČSOB Penzijní společnost,
  • Generali Penzijní společnost, 
  • KB Penzijní společnost, 
  • NN Penzijní společnost, 
  • RENTEA Penzijní společnost 
  • UNIQA Penzijní společnost.
Měsíční vklad Výše státního příspěvku  Zhodnocení vkladu
100 Kč 0  Kč 0%
200 Kč 0  Kč 0%
300 Kč 90  Kč 30%
400 Kč 110  Kč 28%
500 Kč 130  Kč 26%
600 Kč 150  Kč 25%
700 Kč 170  Kč 24%
800 Kč 190  Kč 24%
900 Kč 210  Kč 23%
1 000 Kč 230  Kč 23%
1 500 Kč 230  Kč  15%
2 000 Kč 230  Kč  12%
3 000 Kč 230 Kč  8%

Daňové úlevy

V daňovém přiznání si můžete od daňového základu odečíst vlastní příspěvky na penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření. Za rok musí přesáhnout částku 12 000 Kč. Pro maximální daňovou úlevu je potřeba naspořit 36 000 korun, tzn. 3 000 korun za měsíc.

Příspěvek účastníka Roční sleva na dani z příjmu v Kč Celkové roční zvýhodnění ze strany státu v Kč
1 100 Kč 180 Kč 2 940 Kč
1 200 Kč 360 Kč 3 120 Kč
1 300 Kč 540 Kč 3 300 Kč
1 400 Kč 720 Kč 3 480 Kč
1 500 Kč 900 Kč 3 660 Kč
1 600 Kč 1 080 Kč 3 480 Kč
1 700 Kč 1 260 Kč 4 020 Kč
1 800 Kč 1 440 Kč 4 200 Kč
1 900 Kč 1 620 Kč 4 380 Kč
2 000 Kč 1 800 Kč 4 560 Kč
3 000 Kč 3 600 Kč 6 360 Kč

Doplňkové penzijní spoření pro děti

Dětem lze smlouvu o penzijním spoření založit již od narození se stejnými výhodami, jako když si doplňkové penzijní spoření uzavře dospělá osoba. Pokud budete dítěti vkládat 300 korun měsíčně, získá od státu 90 korun měsíčně navíc. Dětského spoření se netýkají daňové úspory a příspěvek od zaměstnavatele.

V roce, kdy dítě dosáhlo 18 let si může vybrat třetinu naspořených prostředků. Nárok na výplatu 1/3 naspořených prostředků má plnoletý  pouze za podmínky, že v době jeho čerstvých 18 let trvala smlouva nejméně 10 let a za posledních 24 měsíců nedošlo k žádnému převodu prostředků mezi různými penzijním společnostmi.

Mám zájem o odběr newsletteru