Občanský průkaz je základním dokladem, bez něhož se jako občané ČR neobejdete. Přečtěte si, kdy a kde vyřídíte nový občanský průkaz, co budete při výměně potřebovat nebo kdo ho po vás může chtít.

Kdy a kde zažádat o občanský průkaz a co budete potřebovat?

Existuje několik variant, kdy budete žádat o občanský průkaz. Přečtěte si, v jakých situacích tak budete muset učinit, co budete pro vyřízení dokladu potřebovat a kde průkaz získáte.

První občanský průkaz

Povinnost zažádat o první občanský průkaz (OP) máte do 30 dní od vašich 15. narozenin. Na úřad si s sebou vezměte:

 • originál (příp. ověřenou kopii) rodného listu,
 • doklad o státním občanství, který bude ověřen příslušným úřadem v případě pochybností o vaší národnosti.

Fotografii s sebou mít nemusíte, vyfotí vás úředník za přepážkou.

Vyřízení prvního nebo nového občanského průkazu při vypršení platnosti nebo změně některého z povinných údajů je do 30 dní zdarma. Jestliže na něj chvátáte a chcete ho mít do pěti pracovních dní, zaplatíte 500 Kč, pokud do 24 hodin*, bude vás stát 1 000 Kč.

*U možnosti vyřízení do 24 hodin můžete OP převzít pouze na Ministerstvu vnitra

Dětský OP

Občanku můžete získat pro vaše dítě i dříve. Budete ji potřebovat při cestování v rámci Evropské unie. Průkaz musíte vyřídit za dítě (pokud nedovršilo 15 let věku), avšak v jeho přítomnosti kvůli pořízení fotografie. Nejjednodušší a nejrychlejší je obstarat ji na úřadě. Budete tak mít i jistotu, že bude odpovídat zákonem stanoveným požadavkům. Nezapomeňte si vzít s sebou i:

 • rodný list dítěte,
 • vaši občanku.

Tip: Při častém cestování doporučujeme kontrolovat současný vzhled vašeho dítěte s fotografií na průkazu a v případě potřeby ho vyměnit. Pokud by fotografie neodpovídala, mohli byste mít na hranicích problémy.

Za dětský cestovní průkaz zaplatíte podle doby čekání od 50 do 500 Kč. Na rozdíl od klasického OP platí dětská občanka pouze 5 let.

občanský průkaz

Nový (další) OP

Pokud se blíží doba, kdy vám vyprší platnost stávající občanky, je třeba zažádat o novou nejdéle 30 dní před koncem platnosti původní. Pokud byste tak učinili déle, nebudete ji moci předložit jako doklad k vytvoření nové. Standardně se dnes vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a čipem. Je na vás, kdy ho aktivujete pro využívání služeb veřejné správy (viz níže).

K vyřízení nového OP před vypršením platnosti budete potřebovat:

 • dosavadní občanku, (v případě, že je stále platná),
 • rodný, příp. oddací list nebo jiný doklad, (pokud již původní OP neplatí).

Jestliže u vás došlo ke změně životní situace a máte-li například po svatbě, nebo jste se přestěhovali, doneste na úřad:

 • oddací list nebo jiný doklad potvrzující změnu vašich údajů.

Můžete se dostat do situace, kdy občanský průkaz ztratíte. Při žádosti o nový pak předložte:

 • jiný doklad totožnosti – například cestovní pas (či řidičský průkaz),
 • potvrzení o OP vydaném při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení.

Při ztrátě, odcizení či zničení občanky zaplatíte správní poplatek ve výši 100 Kč. V případě krádeže nebo ztráty je třeba co nejdříve kontaktovat jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, aby vložil OP do databáze neplatných dokladů a tak zamezil jeho zneužití.

O nový občanský průkaz můžete žádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. V případě Prahy pak na jakémkoliv úřadě městské části Prahy 1 až 22. V současnosti již nepotřebujete nosit tiskopis žádosti ani fotografii. Oba podklady vám obstará úředník na přepážce.

Pokud chcete vyměnit stále platný občanský průkaz z jiného než výše uvedeného důvodu, připravte si 200 Kč.

Kdo po vás může chtít občanský průkaz?

Prokázat totožnost musíte v některých případech před strážníky státní i městské policie, nebo pokud se dopustíte přestupku jízdy MHD načerno.

Občanský průkaz po vás však mohou chtít i různé instituce v situacích, v nichž neporušíte zákon. Jedná se o tzv. prokázání totožnosti ve vlastním zájmu. Typicky může jít o:

 • banku,
 • zdravotní pojišťovnu,
 • spořitelnu,
 • katastrální úřad,
 • úřad práce,
 • školu při přijímacím řízení,
 • a další.

Občanský průkaz online

Od 1. 7. 2018 získává každý žadatel e-občanku s čipem, která mu umožní využívat online služby veřejné správy. S touto verzí občanského průkazu budete moci vyzvednout léky v lékárně. Přibudou například i služby České správy sociálního zabezpečení.

Pro plnohodnotné využívání e-občanky a některých služeb bude třeba, abyste vlastnili datovou schránku a zřídili si čtečku karet s kontaktním elektronickým čipem.

Vlastnění e-občanky znamená určité výhody. Minimálně ušetříte čas strávený běháním po úřadech. Poskytování služeb přes internet však přináší i rizika a omezení. Přes veškeré zabezpečení dat, může dojít k jejich úniku. V případě výpadku elektřiny zase hrozí nedostupnost služeb.

Jaký je váš názor na elektronickou identifikaci? Napište nám ho do komentáře!

Zdroj: mvcr.cz, finance.cz, euro.cz, portal.gov.cz

Mám zájem o odběr newsletteru