Přečtěte si, v jakých případech a dokdy se musíte přihlásit na finanční úřad. Dozvíte se také, jaké existují typy těchto úřadů i co si vzít s sebou.

Finanční úřad (fú): Co má za úkol?

Finanční úřad resp. úřady jsou součástí finanční správy České republiky. Najdete je v každém kraji a jeden specializovaný v Praze. Mimo jiné mají za úkol:

 • vykonávat správu daní,
 • provádět řízení o správních přečinech,
 • kontrolovat dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládat účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
 • provádět finanční kontroly,
 • vykonávat dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
 • vybírat a vymáhat peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy.

Pozn.: Specializovaný finanční úřad vykonává stejné činnosti až na správu daní z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí.

V jakých případech, kde a dokdy se musíte na finančním úřadě registrovat?

Na fú se musíte registrovat v případě, kdy začínáte podnikat. Jako fyzická osoba do 15 dní, kdy jste začali vykonávat samostatnou činnost, která bude vaším zdrojem příjmů nebo jste z této činnosti přijali příjem. K daním se nemusíte přihlašovat v situaci kdy, máte příjmy:

 • jež nejsou předmětem daně,
 • jsou od daně osvobozené (např. příležitostné příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů),
 • daň je z nich vybíraná srážkou.

Jste-li českou právnickou osobou (s. r. o., a. s. apod.) nebo zahraničním subjektem, který:

 • začal na území ČR vykonávat svou činnost,
 • přijal ze zdejších zdrojů příjmy,
 • obdržel povolení vykonávat svou činnost,

musíte se registrovat do 15 dní od jedné z těchto událostí.

K registraci k daním se přihlásíte u místně příslušného finančního úřadu, pod který patříte. U fyzických osob se jedná o fú v místě trvalého bydliště, v případě, kdy nemáte ze zákona uloženou povinnost tato podání správci daně zasílat v elektronické podobě, můžete tak učinit i na živnostenském úřadě, kde se budete muset při zahájení podnikání nahlásit. U právnických jde o finanční úřad v sídle firmy, jež je zapsané v obchodním rejstříku.

finanční úřad

Co si vzít s sebou?

Abyste se mohli na úřadě k placení daní zaregistrovat, budete si s sebou muset vzít vytištěný formulář “Přihláška k registraci pro fyzické osoby.” Jednodušší je však jeho vyplnění na daňovém portálu v sekci Elektronická podání pro finanční správu a následné odeslání přes datovou schránku s elektronickým podpisem. Vyhnete se tak osobní návštěvě finančního úřadu.

Finanční úřad: Další praktické informace

Níže naleznete další praktické informace týkající se finančního úřadu.

Dokdy musí finanční úřad vrátit přeplatek na dani?

Jestliže již podnikáte, jistě víte, že musíte každý rok odevzdat na místně příslušný finanční úřad daňové přiznání. Vznikne-li vám přeplatek na dani z příjmů, fú má 30 dní na jeho vrácení. Tato doba začíná běžet ode dne posledního řádného termínu podání přiznání.

Jak získám potvrzení o bezdlužnosti?

Žádáte-li o úvěr u banky, pravděpodobně po vás bude chtít potvrzení o bezdlužnosti, které získáte na fú, pod nějž spadáte. Můžete ho vyplnit online na webových stránkách Finanční správy České republiky (tzv. obecná písemnost).

Adresy, úřední hodiny a čísla účtů vybraných finančních úřadů

Níže naleznete adresy, úřední hodiny a čísla účtů některých pracovišť finančních úřadů.

Finanční úřad Praha 10

 

Adresa

Úřední hodiny

Číslo účtu

Petrohradská 6, 101 00 Praha 10 pondělí a středa od 8:00 do 13:00 77628031/0710

Finanční úřad Brno

 

Adresa

Úřední hodiny

Číslo účtu

náměstí Svobody 4,602 00 Brno-střed  pondělí a středa od 8:00 do 13:00 77628621/0710

Finanční úřad Plzeň

 

Adresa

Úřední hodiny

Číslo účtu

Hálkova 14305 72 Plzeň 3

pondělí a středa od 8:00 do 13:00

77627311/0710

Zdroj: financnisprava.cz, portal.pohoda.cz

Mám zájem o odběr newsletteru