Čím kvalitnější zaměstnance společnost má, tím více je konkurenceschopnou. Díky efektivnímu náborovému procesu mohou společnosti kvalifikované a výkonné zaměstnance získat. Proces náboru slouží také jako nástroj k dosažený strategických cílů společnosti a podpora růstu.

Každá společnost má svůj jedinečný přístup k získávání nových zaměstnanců, nicméně principy náboru jsou stále stejné. Pokud tedy provádíte nábor precizně a efektivně, můžete společnosti přinést nejen kvalitní pracovníky, ale také zvýšit zapojení těch stávajících, zamezit vysoké míře fluktuace a povznést celkový úspěch společnosti.

Náborový proces a jeho fáze

Jak je uvedeno výše, náborový proces má několik základních kroků, které je zapotřebí znát a co nejlépe dodržovat, aby byl celý nábor efektivní a úspěšný. Jedná se o proces, který zahrnuje identifikování personálních potřeb, přes sestavení oslovení/inzerce, až po zaslání pracovní nabídky a zařazení nového zaměstnance do pracovního procesu.

Pojďme si nyní ve stručnosti představit základy, které je pro náborový proces důležité dodržovat.

Plánování a identifikace volného místa

Zde zjišťujeme, kolik a jaké zaměstnance na dané volné místo potřebujeme obsadit. Jaká bude jejich role, za co budou zodpovědní a řešíme veškeré požadavky, které jsou s daným volným místem spojeny.

Zveřejnění pracovního místa

Když získáme všechny potřebné informace o pracovním místě, můžeme vytvořit inzerci, případně oslovení a dát světu vědět, že společnost hledá nové zaměstnance. Mysleme zde i marketingově, jelikož se snažíme do společnosti přilákat ty správné a kvalifikované lidi.

Využíváme různé náborové platformy, sociální sítě, případně i pracovní agentury, které nám mohou s náborem pomoci.

Předvýběr kandidátů

Ať už se nám kandidáti přihlásili sami nebo reagovali na přímé oslovení, nyní začíná časově náročná fáze, a sice posuzování došlých životopisů a zkoumání dovedností přihlášených kandidátů. V této části náborového procesu můžeme využít i tzv. pre-screening, kdy zjistíme základní informace, které nám například z životopisu nebyly jasné, nebo se doptáme na drobnosti, které potřebujeme znát pro co nejlepší posouzení daného profilu.

Pohovory

Ti kandidáti, kteří se dostali do úzkého výběru jsou zváni na jednotlivá kola pohovorů. Každá společnost má své výběrové řízení nastaveno jinak a obsahuje jiný počet kol celého výběrového řízení. Sami si určete, který způsob pohovorů je pro vaši společnost, případně danou pozici, nejlepší. Formou pozorování zjistíte, zda vám více vyhovuje a máte pozitivní zpětnou vazbu na jednokolové výběrové řízení formou osobního rozhovoru, videohovoru apod.

Nezapomeňte se na pohovor s kandidáty vždy dobře připravit, jelikož vaše příprava velkou měrou ovlivňuje celkovou kvalitu rozhovoru. Zhodnocujete zde dovednosti, které kandidát má, jeho znalosti i osobní stránku a to, jak zapadne do týmu, kde se právě pracovní místo uvolnilo.

Ve spojitosti s pohovory se ještě můžeme setkat s hodnocením a testy, případně se dále ověřují reference na dané kandidáty. Ty nám poskytnou další informace, které mohou být při rozhodování užitečné.

Studujte kurz personalistiky

Rozhodování a volba vhodného uchazeče

Aby byla tato fáze co nejjednodušší, nezapomínejte si v průběhu výběrových řízení dělat poznámky. Zapisujte si i to, co vás na kandidátovi zarazilo, s čím jste velmi spokojeni, pište si i vlastní myšlenky a názory, proč by se do týmu hodil nebo ne. Pak můžete snadno porovnávat jednotlivé profily i to, jak na vás kandidáti v průběhu pohovorů působili.

Zaslání nabídky a onboarding

Po zvolení úspěšného kandidáta ve výběrovém řízení následuje zaslání pracovní nabídky. Dodržujte zasílání pracovní nabídky na hlavičkovém papíru, kde je jasně vidět, že je nabídka z vaší společnosti. Nezapomeňte zde uvést všechny potřebné informace, které kandidátovi usnadní rozhodování a nebude se muset doptávat. Patří mezi ně: datum nástupu, vykonávaná pozice, mzda, zkušební doba nebo například i místo výkonu práce. 

Při onboardingu myslete na začlenění nováčka do týmu a celé společnosti. Jak na onbording se dočtete ZDE.

Pokud budete mít ve společnosti dobře definované tyto základní kroky a budou s nimi obeznámeni nejen náboráři, ale také hiring manažeři jste na nejlepší cestě k efektivnímu náboru. Díky precizně nastavenému náborovému procesu dokážete do společnosti přilákat kvalitní kandidáty, sami budete mít přehled v jaké fázi se zrovna nacházíte a vyhnete se tak prostojům při kontaktování jednotlivých uchazečů o zaměstnání.

Důležité kroky pro efektivní náborový proces

Efektivní náborový proces vyžaduje dodržení několika klíčových kroků. Zde se podíváme na těch hlavních pět. Pokud jsou pro vás některé z nich novinkou, zkuste je zařadit do náborové strategie a sledujte, jaké změny se budou dít.

1.) Analyzujte a nebojte se ptát

Na úplném začátku potřebujete získat veškeré informace, které jsou k pozici a volnému místu dostupné. Ptejte se manažerů, ptejte se členů týmu, zjišťujte i zákulisní informace. Ne proto, abyste všechno vypisovali do inzerce, ale proto, abyste lépe pochopili podstatu pracovního místa i prostředí a měli tak jasnou cestu k dokonalému kandidátovi.

2.) Jasně, stručně výstižně

Zamyslete se, co je to hlavní u volné pracovní pozice. Co může kandidáty zajímat a co je také přitáhne. Pište na základě faktů, nepoužívejte prázdné fráze jen na vyplnění odstavců. Aby inzerce i oslovení bylo úderné, musíte mít dokonale propracovaný první krok a zodpovězeno co nejvíce svých dotazů ohledně volného pracovního místa.

Pište tak, aby kandidát rozuměl, co po něm chcete, zmiňujte vše, s čím se může na pozici setkat a které lidi bude nejčastěji potkávat. Zařaďte to nejdůležitější na začátek a nechtějte po kandidátovi víc, než co jste schopni nabídnout na oplátku.

proces

3.) Využívejte efektivní zdroje

Časem zjistíte, která místa vám přinesla největší počet kandidátů a co na které pozici na uchazeče nejvíc zabírá. Analyzujte si průběh vaší práce i kanály, které se vám osvědčily a nebojte se jich využívat zas a znova. Kombinujte pasivní i aktivní metody náboru a udržujte kontakt v co nejkratších časových intervalech.

4.) Zpětná vazba

Nejen že zjistíte zpětnou vazbu hiring manažera na kandidáta po pohovoru, ptejte si kandidátů. Co jim vyhovovalo, co by ocenili jinak apod. A pokud vám kandidát nepřijme nabídku i když se vám zdálo, že vše jde jako po drátkách, zkoušejte zjistit proč.

Stejně tak i vy dávejte zpětnou vazbu kandidátům včas a vyhýbejte se důvodům jako: „Vybrali jsme vhodnějšího kandidáta.“ Popravdě, aniž byste druhou stranu diskriminovali, vysvětlete, proč jste se rozhodli dát šanci někomu jinému a v čem vás naopak příjemně oslovil daný kandidát.

5.) Spolupracujte

Spolupracujte nejen s kandidáty, ale také s hiring manažery, případně dalšími členy týmu, kteří jsou do náboru zainteresovaní. Podejte jim informace, které jste se skutečně dozvěděli nejen při pre-screeningu, ale i ze zpětné vazby kandidátů. Pusťte manažery hlouběji do náborového procesu, aby přesně pochopily důležitost jednotlivých kroků.

Závěrem

Pamatujte na to, že efektivní náborový proces je neustálý a vyžaduje bdělou pozornost, učení, přizpůsobování a zdokonalování.

Zavedením výše uvedeného můžete zlepšit nábor ve společnosti a přilákat tak správné kandidáty. Zvládnutí efektivního náborového procesu je tedy nekončící cesta, která ale umožňuje nejen získat kvalitní uchazeče, ale také upevnit spolupráci napříč týmy a řídit organizační růst společnosti.

Mám zájem o odběr newsletteru