Referral program neboli doporučení nového kolegy/kolegyně je způsob, jak se můžete jako zaměstnanci aktivně podílet na obsazování volných pozic ve vaší společnosti.

Pro zaměstnavatele je tento způsob získávání nových zaměstnanců přínosný hlavně v tom, že se jedná o méně nákladnou formu náboru. Nehledě na to, že referral s sebou přináší mnoho výhod, kdy jednou z nich je například získání kvalitních pracovníků.

Jak Referral program funguje?

Referral program je velice efektivní cesta, jak promovat společnost. Díky tomu, že vás vaši zaměstnanci doporučují dál svým známým, rodině nebo kolegům, získáváte také reklamu, která je naprosto zdarma. Pokud ve společnosti doporučení nových kandidátů navíc oceňujete, získáváte nespornou výhodu v tom, že se do toho zaměstnancům bude chtít.

Doporučení nového kolegy/kolegyně může v různých společnostech probíhat jinak.  Doporučení nového kolegy/kolegyně funguje tak, že mají zaměstnanci v jednotlivých týmech dobré povědomí o tom, kdo se do firmy momentálně hledá. Na základě toho pak mohou doporučit danou pozici právě takovému člověku, který se na ni hodí nejvíce. Pro zaměstnance je zase výhodou, že se jim může podařit získat do svého týmu člověka, se kterým se zná a bude se v práci cítit zase o něco příjemněji.

Za doporučení nového kolegy/kolegyně se ve většině případech vyplácí finanční odměna. Tato odměna je často rozdělena na částku vyplácenou při nástupu nováčka a částku vyplacenou po úspěšném uplynutí zkušební doby. Každá společnost má nastavenou svou výši odměny za referral, není tedy nikde dáno, jak velká musí tato finanční částka být.

Proč se Referral program vyplatí?

Referral program je strukturovaný proces, díky kterému jsou vaši stávající zaměstnanci schopni a ochotni hledat nové zaměstnance z řad svých kamarádů, blízkých apod. S pomocí referral programu můžete pohodlně, rychle a kvalitně zaplnit prázdná místa. Podívejme se nyní na 7 výhod, které s sebou doporučení nového zaměstnance přináší.

1. Zkrácení náborového procesu

Díky Referral programu ve vaší společnosti můžete dosáhnout výrazného zkrácení celého náborového procesu. Zaměstnanci, kteří nového kandidáta doporučují totiž přesně ví, jaký daný člověk je, co může nabídnout a cíleně tedy oslovují přesně ty lidi ve svém okolí, u kterých jsou si jisti, že na dané pozici uspějí. Když máte aktivní zaměstnance, kteří takový program využívají nemusíte čekat na odpovědi z inzerce nebo reakci kandidátů na oslovení recruiterem.

2. Úspora peněz

Stejně jako vám Referral program ušetří čas během náboru, pomůže vám i s finanční stránkou věci. Síla slova vašich spokojených zaměstnanců je častokrát větší tahoun než drahá reklama. A když investujete do zaměstnance, který vám na jistotu přivedl nového člena týmu, jsou to kvalitně investované peníze.

3. Získaní kvalitních pracovníků

Jak už bylo řečeno výše, stávající zaměstnanci využívají Referral program velmi často k tomu, aby se podíleli na sestavení nebo doplnění svého týmu. Hledají a doporučují takové kandidáty, kteří posunou tým zase o kus dál. Vyberou vždy takového člověka, u kterého ví, že jim pomůže s pracovní zátěží a zlepší se tak i jejich vlastní výkon.

4. Podpora a zachování firemní kultury

Referral program slouží také k tomu, abyste nešlápli vedle ohledně přijetí firemní kultury. Dlouhodobý zaměstnanec zná, jak společnost funguje. Ví, kde jsou její plusy a kde případně její minusy a vysvětlí je svému blízkému. Ten, jako nový kandidát pak ví, do čeho jde. Pokud jsou v týmu nějaká specifika, která zaměstnanci dodržují, nebude to pro nováčka takové překvapení. Je to hlavně z toho důvodu, že zaměstnanec, který kandidáta „dohodil“, přesně věděl, jaký typ člověka do firmy potřebujete, aby byla zachována kontinuita a podpora firemní kultury.

Tip! Vzděláváte se rádi? Víte o někom, kdo by se rád naučil něco nového?

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

5. Referral jako důkaz důvěry

Když požádáte své zaměstnance, aby vám doporučili někoho ze svého okolí, prokazujete jim důvěru. Dáváte najevo, že svým zaměstnancům věříte a ceníte si jejich názoru. Pro některé zaměstnance je to důkaz, že jim dáváte do rukou zodpovědnost za to, s kým budete do budoucna pracovat. A tuto zodpovědnost jim předáváte s důvěrou. Pokud zaměstnanec cítí zodpovědnost a důvěru v jeho schopnosti při náboru kvalitního člověka, zvyšujete tak jeho morálku a sebevědomí.

6. Zvýšíte aktivní zapojení zaměstnanců

Jde hlavně o to, aby se zaměstnanci chtěli zapojit. Ať už se bude jednat o jakoukoliv aktivitu, díky odměně, prokázání důvěry a podpory, můžete pomocí Referral programu zapojit více zaměstnanců do chodu firmy. Když budete zaměstnance podporovat v tom, aby se po kvalitních nových spolupracovnících poohlíželi v řadách svých přátel nebo rodiny, podaří se vám ve společnosti probudit vědomí sounáležitosti.

7. Získáte dlouhodobě spolupracující zaměstnance

Kolikrát bývá skutečně těžké najít kvalitní zaměstnance. Ještě těžší je kvalitní zaměstnance udržet. Doporučený kandidát je takový, který skutečně chce ve vaši společnosti pracovat. Přihlásil se totiž na základě dobrých referencí, které dostal od svého známého. Je to jasné, současní zaměstnanci zřejmě nebudou doporučovat někoho ze svých blízkých, pokud si sami nemyslí, že je vaše společnost i jeho práce skvělá.

referral

Závěrem

Aby vám Referral program dobře fungoval, nezapomínejte zajistit už svým stávajícím zaměstnancům pohodlné místo k výkonu jejich práce. Myslete na to, že mají i soukromý život a přizpůsobte tomu možnost pružné pracovní doby. Nezapomínejte své zaměstnance oceňovat nejen finančně, ale také slovně.

Nastavte si Referral program tak, aby vyhovoval firemní kultuře i náplni práce a dejte svým zaměstnancům vědět, že tato možnost u vás existuje. Získejte kvalitní a loajální pracovníky, kteří vaši společnost s radostí doporučí dál.

Mám zájem o odběr newsletteru