Snad každý člověk má rád příběhy. Ať už rádi posloucháte vyprávění vašich dětí o tom, jak se jim daří ve škole nebo si posedíte se svými prarodiči a hltáte historky z jejich mládí. Storytelling aneb vypravování příběhů, vás dokáže vtáhnout do centra dění a procvičit vaši představivost.

Teď si představte, že storytelling takhle zapracuje v mysli nového kandidáta a vy ulovíte přesně takový talent, který potřebujete. Pojďme se prve podívat na to, co vlastně storytelling znamená.

Co to je storytelling?

Jak už bylo řečeno výše, storytelling je jednoduše vyprávění příběhů. Storytelling je tedy interakce mezi vypravěčem a posluchači. Díky takové aktivitě můžete zaujmout posluchače a podnítit tak jejich vlastní představivost. Díky storytellingu se lidé lépe ponoří do informací, které jim předáváte, na rozdíl od pouhého popisu jednotlivých částí. Storytelling nevytváří mezi komunikujícími žádné bariéry. Dobrý storytelling vás jako vypravěče dokáže přímo propojit s posluchači.

Pamatujte, že dobrý storytelling je propracovaná hra vhodných slov. Pokud se pustíte do způsobu náboru tímto stylem, mějte na paměti i tón vašeho hlasu, jak se u vyprávění pohybujete a hlavně, aby měl příběh hlavu a patu.

Příklad: Stejně jako každá pohádka (příběh) má posluchačům něco předat, tak by i storytelling využitý při náboru měl v kandidátovi zanechat nějaký přínos. Takzvaně zaháčkovat ho, aby si vaši společnost vybral, jako svého zaměstnavatele.

Proč je storytelling pro nábor důležitý?

Storytelling využívaný během náborového procesu pomůže kandidátovi dostat se přímo do centra dění ve vaší společnosti. Během poslouchání si jako jednu z postav ve své představivosti dosadí sám sebe. Vidí se jakou součást celého příběhu.

Vy sami však potřebujete svému příběhu věřit. Postavte ho opravdově, nic si nevymýšlejte, nepřikrášlujte. Prodejte v příběhu společnost tak, jak v ní věříte vy osobně. A tady je proč:

Storytelling vyvolává emoce

Ať už je vyprávění jakékoliv, vždycky vyvolá v posluchači emoce. Abyste svým příběhem vyvolali emoce pozitivní, nezapomeňte si svůj příběh připravit a jak je psáno výše, věřit mu musíte i vy sami. Emoce, které vyvoláme pomocí storytellingu zůstávají v posluchači ještě dlouho poté, co příběh slyšel. Emoce se jej dotknou přímo, zanechají v jeho hlavě určitou stopu a on si pak vaši společnost bude spojovat s příjemnými emocemi, které jste v něm dokázali vyvolat.

Tip! Podívejte se, jaké kurzy se vyplatí studovat v letošním roce:

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Storytelling přináší jasné pochopení náplně práce

Když vezmete profil role a přetvoříte ho do formy příběhu, kandidát mnohem lépe pochopí, co se po něm na dané pozici bude chtít. Nebojte se oprostit od cizích slovních spojení a typického žargonu pro vaši společnost. Vysvětlete mu jednotlivé body lidsky a tak, jak to v praxi skutečně chodí. Pro kandidáta bude pak spousta věcí srozumitelnější, lépe se na danou pozici napojí a mohou začít pracovat i emoce, díky kterým se s pozicí blíže ztotožní.

Příběhy se dobře pamatují

Ano, chceme zůstat v mysli kandidátů co nejhlouběji zakořeněni. Využijte storytelling! Sami z vlastní zkušenosti víte, že když jste slyšeli nějaký příběh, pamatovali jste si jej i jeho zápletku mnohem více, než když vám někdo vypravoval jen kusé informace bez logického propojení. Vytvořte příběh vaší společnosti, který bude jasný a snadno zapamatovatelný. Během vyprávění zajímavého příběhu kandidát také méně ztrácí pozornost a necítí tak velkou nervozitu.

Storytelling zvyšuje vaši sebedůvěru

Když svá tvrzení můžete podpořit i dobrým a pravdivým příběhem, budujete nejen silnější vazby s kandidátem, ale také sami se sebou. Když vyprávíte příběh o společnosti máte ho pod kontrolou. Vy jste tvůrcem daného příběhu. Storytelling tedy pomáhá i vám v budování sebedůvěry. Dokážete se díky němu ukotvit v daném tématu, sami získáváte jistotu během výběrového řízení, jelikož je pro vás daný příběh jakousi kotvou, která udržuje tempo a věcnost rozhovoru.

storytelling

Jak na storytelling?

Po tom, co jsme si ukázali proč je storytelling v náboru přínosný se zaměříme na to, jak takový příběh vůbec dát dohromady. Někteří náboráři jsou od přírody obdarovaní schopností mluvit a vyprávět. Kolikrát využívají storytelling, aniž by přemýšleli nad tím, že to vlastně storytelling je. Je to pro ně přirozenost kandidátům o firmě a pozici spíše vypravovat než jen stroze vyjmenovávat jednotlivé body. Pokud se i vy chcete stát vypravěčem a využít výhody storytellingu zde je pár tipů, jak na to.

1. Kultura společnosti jako téma příběhu

Díky tomu, že si lidé z větší části zapamatují, co slyšeli, vybudujte ve svém příběhu takovou kulturu firmy, ve které budou chtít lidé pracovat. Opět připomínám, pracujte pouze s fakty a tím, co je ve společnosti a její kultuře skutečné. Příběh nepřikrášlujte něčím, co není pravda. Součástí dobrého příběhu se chce nakonec stát každý posluchač, a toho přece chceme dosáhnout i v náboru.

2. Podpořte představivost posluchače

Během svého vyprávění využívejte i vizuální pomůcky. Mějte připravené třeba video, které podpoří, co o společnosti vyprávíte. Použijte fotky, na kterých jasně demonstrujete to, co kandidát slyšel z vašich úst.

Zajímá uchazeče vzdělávání ve společnosti? Proč nepřednést příběh, který vypráví o tom, jak své zaměstnance vzděláváte. Ukázkové video například ze školení, které mělo úspěch opět podpoří kandidátovu představivost, jak to ve společnosti chodí a vyvolá v něm určité emoce.

storytelling

Příklad: jak vypadá firemní kultura? Prezentujte kandidátům fotky z teambuildingů i z obyčejných pracovních dní. Nebojte se promovat značku společnosti.

3. Využijte příběhy stávajících zaměstnanců

Berte to tak, že předáváte kandidátovi reference. Jako náborář se pohybujete mezi lidmi z vaší společnosti, komunikujete s nimi. Nebojte se jich zeptat, co je na jejich práci nejvíce motivuje a proč by vůbec společnost doporučili někomu neznámému. Všechny tyto informace můžete použít ve svém vyprávění. Nebojte se zaměstnance i citovat a kandidátovi jasně řekněte, že jsou to příběhy lidí, kteří ve společnosti už nějakou dobu pracují.

Vy sami nepodceňujte dobrou přípravu. Jak už zde bylo několikrát řečeno buďte autentičtí, jedině tak můžete pomocí storytellingu společnost úspěšně prodat.

Tip na závěr: Nebojte se kandidáta přizvat na některý z vašich týmových hovorů, případně ho pozvěte, ať se účastní některého z vašich setkání. Nechte kandidáta, v patřičných mezích, nahlédnout pod pokličku, ať může sám na vlastní kůži posoudit, jaký tým ho za dveřmi vaší společnosti čeká a jeho představivost vzbuzená storytellingem nabyde skutečných rozměrů.

Mám zájem o odběr newsletteru