Kritika nikdy nepřinese takové plody, jaké bychom od ní mohli očekávat. Kritika jednoduše zabíjí kvalitní zpětnou vazbu. Odpověď na to, proč tomu tak je, naleznete v dnešním článku, který se zaměřuje hlavně na nekonstruktivní kritiku a na to, jak by předávání zpětné vazby vypadat nemělo.

Zpětná vazba versus kritika

Podívejme se nejprve na to, jaké jsou rozdíly mezi pojmy kritika a zpětná vazba. Díky tomu, že pochopíme hlavní rozdíly, můžeme v budoucnu své předávání informací zlepšit a zároveň tak efektivně pracovat na svých vztazích v práci, ale i osobním životě.

Zpětná vazba

Zpětná vazba by měla být založena na faktech a měli bychom ji oprostit od subjektivního náhledu. Je potřeba vnímat komplex toho, co sdělujeme a nebrat si chování druhého osobně. Během předávání zpětné vazby oddělujeme člověka od problému a předáváme si ji nejlépe mezi čtyřma očima.

Kritika

Během kritiky nás druhá strana hodnotí na základě vlastních měřítek, která si vyprofilovala během svého života. Porovnává nás, nejlépe se sebou samým. Kritika čistého rozumu se také vyznačuje očividným odsuzováním a obviňováním. Kritika není konkrétní a pokud vás někdo kritizuje, poznáte to také na tom, že vám vůbec nenaslouchá a nezajímá ho váš názor.

Co kritika způsobuje?

Při přemýšlení nad kritikou jasně vyplývá to, že nemá se zpětnou vazbou nic společného, jelikož to není konstruktivní kritika. Osoba, která využívá k hodnocení kritiku, hledá na ostatních chyby, na které opakovaně a ráda poukazuje, nicméně bez jakéhokoliv přístupu k možnému řešení. Při takové formě zpětné vazby máme pocit, že to, co děláme, nedává absolutně žádný smysl a vlastně nemáme cestu ven. Ztrácíme motivaci díky tomu, že jsme něco udělali špatně a všechny chyby, které ze situace vyplynou, leží na našich bedrech.

Pokud odcházíte s těmito pocity po komunikaci například se svým nadřízeným, zřejmě jste se stali obětí kritiky. A jestli se v tom sami vidíte a vnímáte, že během předávání zpětné vazby inklinujete k tomu lidi spíše kritizovat, zbystřete.

kritika

Kritika je neobjektivní a většinou vyvolává negativní emoce na obou stranách.

Často se také stává, že kritika není konkrétní tak, jako klasická zpětná vazba. Obvyklým jevem je přeskakování do minulosti, případně k jiným událostem, které málokdy s tou momentální úzce souvisí. Kritik je najednou schopný vzpomenout si na jedinou věc, kterou jste před rokem udělali špatně, nebo se vám nepovedla a rovnou to použije jako příklad pro vaši neschopnost. I kdyby to byla jen drobnost, i kdyby se to stalo za rok jen jednou. Kritik vám to krásně sečte a vy si pak připadáte jako totálně neschopný pracovník potažmo člověk.

Opakem toho je i kritika budoucnosti, která se odvíjí od minulých událostí.

Tip! Zajímá vás oblast personalistiky, práce s lidmi a jakou formou s nimi správně komunikovat?

Studujte kurz personalistiky

 

Kritiku zaručeně poznáme tak, že neodděluje člověka od problému. Jednoduše jedinec = problém. Měli bychom myslet i na to, jaké může vyvolávat následky. Výše jsem mluvila o ztrátě motivace, což je asi nejhorší dopad, jaký může zpětná vazba mít. Člověk bez motivace nemá chuť pracovat na dalším projektu, dělat podobnou práci, zvlášť, pokud je to zaměstnanec a motivovala ho převážně náplň práce, která mu byla beze studu zkritizována.

Myslete do budoucna

Při předávání zpětné vazby mějte na paměti, že vás čeká nějaká další budoucí spolupráce s vašimi kolegy, případně podřízenými. Navzájem se během své práce potřebujete. V případě, že jste vy ten hlavní článek, který s oblibou kritizuje, můžete se během další spolupráce setkat s některými úskalími.

Odmítání spolupráce

Kolegové, kteří byli obětmi vaší kritiky s vámi nebudou mít chuť dále spolupracovat. Pokud k tomu však dojde, pocítíte jak spolupráce ztrácí na kvalitě, kolegům chybí zápal a nejsou motivovaní. Proč by měli být? Mají pocit, že všechno co udělají je stejně špatně. Na co sáhnou, to zkazí. Nevidí žádné světlo na konci tunelu, nic, co by je po dokončení projektu potěšilo. A když se zamyslí nad poslední zpětnou vazbou, mají pocit, že všechno, co tehdy udělali, bylo špatně, nedostali žádný tip, jak to příště zlepšit. A tak neví, o co se opřít, aby se při práci na projektu podobných chyb již nedopouštěli.

Bojkotování spolupráce

Druhou věcí, která může nastat, je bojkotování vaší spolupráce. Váš kolega s vámi sice spolupracuje, ale všechno, co uděláte, podléhá jeho kritice. Poukazuje na to, proč je něco špatně a porovnává vás se sebou. S radostí vám opakuje, že děláte stejné chyby, za které jste jej kárali vy sami. Jednoduše se snaží vám to vrátit i s úroky a náramně si to užívá.

Pokud se tedy chystáte podávat zpětnou vazbu, zamyslete se nad tím, co a jak chcete druhému sdělit. V případě, že narazíte na chyby v jeho práci, dejte mu zpětnou vazbu obohacenou o radu, tipy, jak danou problematiku do příště zlepšit, na čem zapracovat. Pomozte mu v učení se z jeho vlastních chyb. Nesnažte se člověka potopit, a hlavně neberte zpětnou vazbu jako způsob, kterým si dokážete, že vy jste lepší než ostatní.

Mám zájem o odběr newsletteru