Všimněte si, že každá z generací má svá specifika. U generace Y tomu není jinak. Jednotlivci těchto generací zastávají odlišné hodnoty, každého z nich motivuje něco jiného a to, co očekávají od života se v závislosti na době narození také liší.

V dnešním článku se zaměříme na typ generace Y. Někdy se jim také říká Mileniálové. Podívejme se, kdo vlastně lidé generace Y jsou, čeho chtějí v životě dosáhnout a jak můžeme uspokojit jejich potřeby.

Jaká je generace Y?

Do generace Y se řadí lidé, kteří se narodili v letech 1981 až 1999. U lidí generace Y je typická vysoká míra očekávání. Jsou velmi ambiciózní. Tento efekt způsobil styl výchovy, kdy bylo Mileniálům často vštěpováno, že dosáhnou všeho, čeho si budou přát. Někdy mohou na ostatní lidi působit až arogantním dojmem. Nedejte se zmást, spousta Mileniálů je díky výchově zdravě sebevědomých.

Vyrůstali v době, kdy rostla popularita internetu. Generace Y vyrůstala za společnosti vzniku chytrých telefonů, notebooků a sociálních médií. Během svého života se tedy nejčastěji socializují pomocí různých sociálních sítí. Naprosto samozřejmě fungují online a bez internetu si většinou těžko dokážou představit svůj den.

Typické vlastnosti generace Y

  • Pokud se zaměříme na osobní i pracovní život Mileniálů, jsou to lidé, kteří vyhledávají work life balance. Mileniálové pracují raději tam, kde mají větší osobní svobodu než na pozicích, které jsou lépe placené. Jsou pro ně důležité srovnané vztahy a neodsouvají osobní život na druhou kolej.
  • V zaměstnání hledají pochopení a smysl. Hledají práci, která pro ně bude zajímavá, a tak trochu výzva. Vyžadují vyšší životní úroveň, přebírají zodpovědnost za svou sociální jistotu a chtějí mít silné osobní uplatnění.
  • V zaměstnání chtějí stoupat po kariérním žebříčku podle svých představ a docela rychle. V tomto ohledu nemají rádi otálení.

V mnoha případech je pro lidi generace Y důležitější osobní rozvoj než finanční ohodnocení. Hledají spíše individuální přístup než skupinový rozvoj.

  • V práci jsou tito lidé velmi efektivní a flexibilní. Nebojí se přijít s novými nápady a inovacemi. Lidé z generace Y už hledají zaměstnání, kde budou moci pracovat z domu, buď částečně nebo zcela full-remote, případně se chtějí vyhnout pracovním místům, kde musí být přítomni v klasické hodiny od 9:00 do 17:00.
  • U generace Y je specifické jejich zaměření na výsledek. Proto také potřebují být v práci co nejvíce flexibilní. Mileniálové si pečlivě zaznamenávají své úspěchy a jsou velmi cílevědomí.
  • Na základě své ambicióznosti zastávají heslo Pracuj chytře, ne tvrdě. V dosahování svých cílů nezastavitelně překonávají překážky i kdejaké výzvy. Vymýšlí taková řešení, která jsou efektivní a šetří peníze, které pak mohou využít jinde.
  • Jedním z motivátorů pro tuto generaci je pochvala. Nemyslete si však, že jsou Mileniálové povrchní. Je to právě kvůli tomu, že vyrostli ve světě sociálních sítí, kde je vše krásné a hodnota příspěvků se posuzuje na základě dosažených „lajků“. Pochvala je pro ně důkaz, že naplnili očekávání a pomáhá tak zvyšovat jejich produktivitu.
TOP rekvalifikační kurzy v roce 2023

generace Y

Čím generaci Y zaujmete

Shrňme si nyní celkem čtyři způsoby, jak jako zaměstnavatel můžete Mileniály zaujmout. Jestliže dodržujete tato níže zmíněná pravidla, je velká pravděpodobnost, že jsou vaši zaměstnanci generace Y spokojeni.

1.) Komunikace je základ všeho

Mějte na paměti, že generace Y komunikuje prakticky neustále, využívá ve svém běžném i pracovním životě elektronickou komunikaci, online komunikační kanály, ale jsou schopni komunikovat i běžným face to face způsobem. Je tedy patrné, že během své kariéry od vás očekávají pravidelnou zpětnou vazbu a otevřenou komunikaci. Je to pro ně skutečně důležité. Komunikace a předávání zpětné vazby je pro ně hnacím motorem. Zvlášť, pokud je zpětná vazba pozitivní a vy Mileniály pochválíte za to, jak se jim v práci daří.

Dopřejte svým zaměstnancům z této generace dostatečný prostor na pravidelné schůzky, které můžete zrealizovat osobně anebo klidně online. Důležitá je podstata schůzky a už nezáleží tolik na tom, jakou formu jste zvolili.

Komunikace vám může pomoci vyřešit i případný nesoulad ve vnímaní pracovní morálky mezi generací Y a ostatními generacemi, které ve společnosti máte. Prostřednictvím správně zvolené komunikace, můžete udržet kvalitní vztahy na pracovišti, kdy se Mileniálové rádi přiučí ze zkušeností svých starších kolegů. A například generace X se dokáže podívat na svět očima svých mladších kolegů a pochopit, že jsou pracovití a jsou pro firmu také velmi prospěšní.

2.) Silná firemní kultura

Generace Y může být náročnější v očekávání, které má od svého zaměstnavatele. Buďte na toto připraveni, pokud zaměstnáváte Mileniály. Důležitým aspektem pro výběr pracovní pozice je pro lidi z generace Y firemní kultura. Hlavně tedy to, jak je kultura stabilní a jaké hodnoty dodržuje. Tyto hodnoty by měly být znatelné ze všeho, co firma dělá a co nabízí.

Pro uspokojení generace Y, nestačí jen propracovat náborovou kampaň, aby v ní zaznělo to, co chtějí Mileniálové slyšet. To, co totiž prezentujete navenek, musíte jako společnosti i skutečně žít. Jinak vám Mileniálové odejdou ještě ve zkušební době.

3.) Flexibilita jako standard nikoliv benefit

Pro generaci Y je flexibilita v zaměstnání naprostou samozřejmostí a podle toho taky ve většině případech vybírají svého zaměstnavatele. Pokud  totiž pracují v prostředí, kde nemohu dýchat a využívat prostor podle svých potřeb, začínají se cítit frustrovaní a uvažují o odchodu. Mileniálové milují svoji svobodu a prostředí, kde si mohou svůj čas naplánovat ve většině případů podle sebe. Work life balance u nich tedy není jen pojem.

Generace Y moc dobře zvládá pracovat online, proto je pro ně práce z domu neodmyslitelnou součástí pracovního rozvrhu. Tento způsob spolupráce je pro ně naprosto přirozený a díky jejich ambicím a zodpovědnosti, kterou umějí převzít, jsou schopni v takovém režimu odvést obdivuhodné výsledky.

Studujte kurz personalistiky 100% online

4.) Osobní rozvoj a kariérní růst

Mileniálové chtějí vědět víc, posouvat se po kariérním žebříčku a rozvíjet své získané dovednosti. Jsou schopni se učit novým věcem, což vlastně potvrzuje i jejich touha po flexibilitě. Pokud jim jako zaměstnavatel dopřejete osobní i kariérní rozvoj a oni uvidí, že mohou po kariérním žebříčku stoupat stále výš, budou u vás pracovat rádi.

Investujte při vzdělávání Mileniálů do tvrdých i měkkých dovedností. Oni totiž ocení oba přístupy k rozvoji. Udržujte v nich touhu být stále lepší, dejte jim to jasně najevo a dopřejte jim prostor, aby svého lepšího a úspěšnějšího já mohli dosáhnout. A mějte tak spokojené a motivované zaměstnance, kteří jsou pracovití a týmoví hráči.

Mám zájem o odběr newsletteru