V tomto článku se dozvíte, co přesně motivace zaměstnanců je. Jaké typy a způsoby motivace zaměstnanců rozlišujeme. Řekneme si také, jaký má motivace zaměstnanců význam a proč je, zejména v dnešní době, důležitá.

Motivace zaměstnanců, je-li prováděna správně, je pro organizaci velkým přínosem. Má značný podíl na úspěchu organizace. Bohužel ne vždy se k ní přistupuje efektivně.  Výsledky jsou často obtížně měřitelné a nesnadno se kontrolují.

Nezanedbatelnou roli při ní hraje dobře zvolené vedení.  Jsou-li lidé ve vedení zralí, zkušení, znalí psychologických základů a působí jako přirozená autorita, máte napůl vyhráno. Mají vizi, jasný záměr, kam firmu v určitém časovém horizontu dovést? Umí pro tuto vizi nadchnout i svůj tým? Při konfliktech či kritice neztrácí nadhled, ale svou firmu vedou s jistotou kapitána? Můžete si gratulovat. Nejlépe se totiž motivují spokojení lidé, kteří věří ve smysl toho, co konají.

Motivovaní zaměstnanci jsou odhodlaní, kreativní a energičtí. A vaše společnost z toho profituje. Není strnulá. Vyvíjí se. Tento entusiasmus zaměstnanců je navíc  nakažlivý. Je-li dobře usměrněn a využit v souladu s firemními cíli, je přínosem. Zaměstnanci jsou různí, mají různé vlastnosti a pro efektivní motivaci je důležité přistupovat k motivaci jednotlivce vhodným způsobem. Docílíte tak větší angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců.

V minulém článku jsme se zaměřili na výběr zaměstnanců. Toto téma s tím dnešním úzce souvisí. Pokud dobře vyberete členy svého týmu, máte při motivaci lepší pozici. Funguje-li tým přirozeně dobře, lidé si tzv. „sednou“, chodí do práce rádi. Rádi spolu komunikují, formálně i neformálně. Někdy právě při těch neformálních setkáních v kuchyňce u kávy vznikají zajímavé nápady. Ale zejména se zde tmelí tým.

Tuto přirozenou socializaci je dobré pravidelně podpořit a zajistit zaměstnancům zajímavé společné aktivity. Osvědčili se i dlouhodobější formy aktivit. Může se jednat např. o fotbalovou ligu či šipkový turnaj.

Rozlišujeme motivaci vnitřní a vnější.

Vnitřní motivace

Nejlépe se jí dosáhne, jsou-li zadané cíle v souladu s vnitřním přesvědčením a hodnotovým systémem. U tohoto druhu motivace můžeme využít vlastností, jako jsou: touha po úspěchu, zvědavost, čest. Pokud je případná pochvala nebo zpětná vazba autentická, může mít dobrý vliv na zvýšení motivace.

Vnější motivace

Motivace zaměstnance je ovlivňována vnějšími faktory. Zejména pak odměnami a uznáním. Pokud je člověk nastaven na tento druh motivace, je často těžké, ne-li nemožné, jej motivovat vnitřně. Je to částečně důsledek způsobu vzdělávání v našich končinách. Je-li žák zvyklý pracovat pouze tehdy, získá-li dobrou známku, těžko po nástupu do zaměstnání tento způsob myšlení opustí.

motivace zamestnancu

Způsoby motivace zaměstnanců

Průběžné průzkumy spokojenosti

Zjistíte z nich, zda jsou zaměstnanci spokojeni s pracovním prostředím, s firemní kulturou, zda rozumí tomu, co je jejich náplní práce. Toto dotazování může také na pravidelné bázi řešit se zaměstnanci personalista při motivačních pohovorech. Ptejte se na nápady a možnosti zlepšení. Je-li to adekvátní požadavek či idea, řešte je včas. Zaměstnanci uvidí, že na jejich názoru záleží.

Tip! vyzkoušejte kurz personalistiky online nebo prezenčně. Posune vás to dál ve vaší kariéře. Kurz je zaměřen především na praktickou část.

Pravidelná a upřímná zpětná vazba

Důvěra a kompetence – dopřejte svým zaměstnancům volnost při plnění svěřených úkolů. Najali jste je díky jejich dovednostem, nechte je dělat jejich práci. Přílišná kontrola, nedůvěra ve schopnosti úkol dotáhnout a splnit zadání, motivaci ubíjí. Odstraňte také zbytečnou byrokracii. Pravidelně svým zaměstnancům poskytněte zpětnou vazbu. Nechat je pracovat samostatně neznamená vůbec se o ně nezajímat. Má-li zaměstnanec pocit, že na jeho nápadech a výsledcích práce nezáleží, jeho motivace naopak klesá.

Atmosféra na pracovišti

Věnujte pozornost vytvoření dobré pracovní atmosféry. Případné konfliktní situace řešte hned v zárodku a nezametejte je pod koberec.

Jděte sami příkladem. Vedoucí pracovník, který sám nevěří výsledku, neví, kam směřuje, nebo chodí jako tělo bez duše, zaměstnance spolehlivě demotivuje.

Dodržujte slovo – je li na začátku pracovního poměru stanoven kariérní postup, držte se jej. To platí i pro finanční ohodnocení. Plané sliby nejsou dobrým motivačním nástrojem.

Vysoká míra motivace snižuje fluktuaci zaměstnanců.

Rizika nízké motivace zaměstnanců

Ve svém důsledku se jedná o plýtvání vašimi zdroji. Vystavujete se také riziku dominového efektu na vaše ostatní zaměstnance. Proč by se jeden snažil a dřel, když vidí, že ostatní jsou k práci laxní.

Výhody motivace zaměstnanců

 • Vysoká produktivita práce
 • Vyšší pracovní spokojenost (subjektivně vnímaná zaměstnancem)
 • Stimulace růstu (nápady a inovace)
 • Nízká míra absence (menší míra stresu)
 • Nižší fluktuace
 • Dobré jméno firmy
 • Úspěšný nábor nových zaměstnanců

Motivovaný zaměstnanec svou práci dělá rád a se zápalem. Přichází s inovacemi a novými nápady. Nemyslí jen na sebe a své pohodlí, souzní s firemní vizí a vidí své výsledky práce jako součást celku.

Ze zkušenosti mnoha firem víme, že klesá-li motivace zaměstnanců, klesají i zisky.

motivace_zamestnancu4

Jak motivovat zaměstnance?

Vize

Veďte své zaměstnance s vizí. Sdílejte s týmem, k jakým úspěchům směřujete a jaké jsou další kroky k dosažení stanovených cílů.

Záměr

Mějte jasný záměr a vysvětlete jej týmu – sdělte jim, proč mají na daném úkolu pracovat. Ví-li zaměstnanec, jak jeho práce přispěje k cílům společnosti, přinese mu to potřebnou motivaci.

Etapy

Rozdělte si cestu k cíli na jednotlivé etapy. Dosažení milníků oslavte. Častější pocit úspěchu z naplnění jednotlivých etap posiluje vnitřní motivaci.

Odměna

Poskytněte zaměstnancům uznání a odměnu. Zvýší to jejich sebevědomí a pracovní morálku. Odměna nemusí být jen peněžní. Může to být den volna navíc nebo poukaz na masáž. Jako motivace ke splnění cíle dobře funguje budget pro celý tým na teambuilding.

Za vším nejsou jen peníze

Svoboda a flexibilita, paradoxně, zvyšuje motivaci. Ačkoliv dodnes spousta vedoucích pracovníků namítne, že zaměstnanci na homeoffice nepracují. Pracují, ale jen ti motivovaní. A jsme zase u motivace. A nejlépe té vnitřní. Nabídněte zaměstnancům flexibilní pracovní dobu, neomezené volno, či homeoffice. Dokážete tím důvěru, kterou k nim chováte. Vědí, že svou práci mohou sami ovlivnit a vykonat v souladu se svými vlastními podmínkami. Zvýšíte tak jejich motivaci.

Příjemné pracovní prostředí a benefity jsou také dobrým nástrojem, jak motivaci zaměstnanců zvýšit. Příjemné prostory pro odpočinek a hru. Důstojné místo na občerstvení. Možnost se v pracovní době provětrat na terase nebo na zahradě. To vše zlepšuje náladu. A dobrá nálada a motivace jdou ruku v ruce. Špatná nálada naopak negativně ovlivňuje koncentraci. Nabídnuté výhody zlepšují život vašich zaměstnanců, zlepšují jejich náladu i pocit loajality vůči vaší firmě.

Duševní pohoda – únava a přetížení snižují i přes veškerou snahu pracovní výkon. Při řešení duševního, fyzického a emocionálního zdraví je dobré postupovat komplexně. Toto téma řešíme v samostatném článku.

Dalším dobrým pomocníkem při zjišťování spokojenosti zaměstnanců může být anonymní dotazník. Pro zaměstnance může být těžké být upřímný ke svému nadřízenému nebo k personalistovi. Tento nástroj mu tak zaručí jistou míru bezpečí a přesto mu poskytne možnost se vyjádřit. Díky tomu můžete identifikovat případné problémy včas a adekvátně je začít řešit.

obrazek1_motivace_zamestnancu

Faktory podporující motivaci zaměstnanců

 • Transparentní a pravidelná komunikace
 • Respektující přístup k zaměstnancům
 • Minimum pravidel a zásad

Zvyšte motivaci zaměstnanců

Většina lidí se chce podílet na rozhodnutích ovlivňujících jejich práci. Někteří se ale zodpovědnosti vyhýbají. Pokud ano, zeptejte se proč?

 • Nemohlo se stát, že v minulosti byli za svá autonomní rozhodnutí potrestáni?
 • Poskytli jste jim dostatek času, informací a nástrojů potřebných k tomu, aby učinili jasné rozhodnutí?
 • Pokud lidé přispívají svými nápady, dostane se jim za to uznání?
 • Informujete dostatečně všechny zaměstnance o vizi, cílech a hodnotách vaší společnosti?

Role vedoucího pracovníka je při motivaci zaměstnanců nepostradatelná

Jste-li v roli manažera a vidíte, že se zaměstnanec pouští do akce, která s největší pravděpodobností selže, zakročte jako kouč. Položte mu otázky, které ho navedou na správnou cestu. Neudělujte mu lekci, nedovolte, aby cítil, že selhal. Nenechejte vaše ego, aby vás přerostlo a zakrylo vám výhled na vizi a záměr. Buďte otevření zpětné vazbě. Téměř každé rozhodnutí lze zlepšit.

Závěr

Jsme jen lidi. Každý občas má týden, kdy by raději v práci nebyl. Jindy si zase s radostí odškrtává položky ze seznamu úkolů. Trocha denního snění také nikomu neublíží. Občasný pokles motivace je normální. Problém nastává, když jsou zaměstnanci odpojeni neustále. Věnujte náležitou pozornost náboru zaměstnanců, a to i na manažerských pozicích. Naslouchejte jim a komunikujte s nimi. Případnou zpětnou vazbu berte v potaz a pracujte s ní. Zajistěte ve své firmě bezpečnou a přátelskou atmosféru. Vytvořte příjemné prostředí. Vypracujte motivační plán každé pozice a upravte ji na míru danému zaměstnanci. Motivace se buduje dlouhodobě, nikoliv až za pět minut dvanáct. Věřím, že tento článek vám dá alespoň představu o tom, jak začít.

Mám zájem o odběr newsletteru