Jistě jste již slyšeli o označení velké skupiny lidí za poslední desetiletí jako “generace”. Konkrétněji se nazývají – generace X, Y nebo Z, anebo také mileniálové, Husákovy děti, válečná generace apod. Co si pod tím máte představit? Jak se odlišují? To se dozvíte v článku.

Tyto pojmy je dobré znát, pokud se pohybujete v oblastech, jako jsou personalistika, marketing, management, psychologie apod. Připravili jsme si pro vás třídílný přehled, kde si shrneme o čem vlastně tyto generace jsou a proč je od sebe odlišujeme.

Další díly najdete tady:

  1. Generace X, Y nebo Z 2. díl (připravujeme)
  2. Generace X, Y nebo Z 3. díl (připravujeme)

“Generace X označuje skupinu lidí, kteří se narodili v rozmezí let 1965 až 1980. Označení této skupiny zpopularizoval Douglas Coupland svou knihou Generace X: Vyprávění pro akcelerovanou kulturu. Tato kniha však paradoxně popisovala generaci, která nemá různá přízviska a nálepky ráda. Lidem narozeným uprostřed generace X v Československu se přezdívá Husákovy děti.”

(Zdroj: Wikipedia)

Členění na generace X, Y, Z nám má pomoci pochopit rozdíly napříč generacemi, poukazuje na jejich zcela odlišný pohled na svět. Díky rychlému pokroku doby je v historii tato situace poměrně ojedinělá, žije zde současně několik rozdílných skupin lidí (generací)

Co znamená pojem generace?

Co to je generace? Tento termín známe především z oboru sociologie, ve kterém se zkoumá sociální život určitých skupin lidí, kteří se narodili a vyrůstali přibližně ve stejné době. Mají společný styl myšlení, jednání a názory.

Generace X (1965-1980)

Generace X můžete znát pod pojmem Husákovy děti. Někdy se jako konec této generace uvádí rok 1982 až 1986. Mezi nejvýznamnější události, které tato generace zažila, patří konec studené války, pád Berlínské zdi, socialismus i divoké devadesátky.

Charakteristika:  Cynická a pesimistická generace, která sází na pragmatismus, individualismus a nemá společný cíl. Lidé z této generace mají rádi své jistoty a vadí jim změny. Někdy se jim říká také ztracená generace – mají v sobě rozpor v rebelství versus tvrdé práci vedoucí k bohatství.

Technologie dětství:
Kazetový magnetofon, hudební videoklipy, první počítače a PC hry, walkmany.

Věk v roce 2022:
Dnes je této generaci cca mezi 42 až 57 lety.

Rodina a práce

Lidé z generace X kladou velký důraz na rodinu. Touží po vlastním domě a finančním zabezpečení. Chodí např. dvacet let do stejné práce, berou ji jako povinnost a nebojí se ani přesčasů. Milníkem je pro ně rodinný život. Žena, která se ve dvaceti letech neprovdala a neměla děti, vybočovala z řady.

Děti byli často doma sami až do večera. Jejich rodiče z generace X byli kvůli pracovnímu nasazení velmi zaneprázdnění. V této generaci se objevuje také mnoho úspěšných podnikatelů, a to díky novým příležitostem po listopadu 1989. Lidé X jsou spíše individualisté než týmoví hráči.

Škola, cestování a zájmy

V tomto časovém období se ve škole učilo rusky, přitom ruštinu nikdo pořádně neuměl. Vysokou školu studovali především muži, kterým se nechtělo na vojnu a ženy, které se nechtěly vdávat.

Po pádu komunismu mohli lidé cestovat. Mnoho z nich ale jezdilo spíše po Evropě a často i opakovaně na stejná místa.

V mládí chodili Husákovy děti do skautu a cvičit do sokola.

generace x z pohledu marketingu

Generace X z pohledu marketingu

Lidé z této generace patří mezi silnou kupní skupinu. Lidé jsou již finančně zabezpečení díky jejich vysoké odpovědnosti k práci, je vhodné na ně tedy cílit reklamu. Na internetu tráví hodně času, ale nezanedbávají ani tradiční média, jako jsou rádio, noviny a kabelová televize.

Důvěra a love brand

V online světě je generace X nejsilnější cílovou skupinou. Hodně mluví o svých oblíbených produktech a velký důraz kladou na recenze. Často jsou věrní stále stejné značce. Jako marketingovou strategii využijte slevové věrnostní programy, e-mailový marketing, poukázky na slevu apod.

Optimalizace pro mobilní telefony

Většina lidí nemá trpělivost s pomalým načítáním, spamovými vyskakovacími okny a nepřehlednými stránkami. Generace X tráví na mobilním zařízení cca 3 hodiny denně, tak to využijte.

Nostalgické vzpomínky

Tato generace má ráda vzpomínky na dětství a mládí. Vzpomeňte třeba na pravidelné retro nákupní týdny v obchodě Lidl. Zkuste zacílit reklamu na tímto směrem.

rekvalifikační kurz online marketingu

Mám zájem o odběr newsletteru