Znáte pojem firemní kultura a víte, co zahrnuje? Pracujete-li v personalistice, podívejte se, proč na ní záleží a jak vám může pomoci při výběru nových uchazečů.

Co je to firemní kultura?

Firemní kulturu lze definovat jako soustavu hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, které formují způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce. Utvářejí ji například: symboly, rituály, hodnoty a lidé.

Symboly

Mezi symboly patří nejen prvky podnikového designu, ale například i člověk, kterého ostatní uznávají. Může se jednat o šéfa, ale i o řadového zaměstnance. Takový člověk vytváří pověst firmy a je konkurenční výhodou.

Rituály

Rituály se zaměřují na zaměstnance i zákazníky. Za rituály cílené na zaměstnance lze považovat zadávání úkolů, nastavení procesů interní komunikace, ale i neformální firemní akce jako jsou teambuildingy nebo večírky. Rituály cílené na zákazníky zahrnují způsoby oslovení a komunikace s nimi.

Hodnoty

Hodnoty jsou důležitým stavebním kamenem firemní kultury. Měly by být uznávány všemi pracovníky. Čím výše postavení zaměstnanci, tím více by se jimi měli řídit, aby šli příkladem svým podřízeným.

co je firemní kultura

Lidé

Neméně zásadní vliv mají na firemní kulturu lidé. Tvoří ji, ovlivňují a reprezentují. Pokud bude mít zaměstnanec za úkol denně komunikovat se zákazníky, ale nebude mít pro tuto činnost vlohy, zákazníci si vytvoří o firmě negativní názor a přejdou ke konkurenci.

Každý zaměstnanec by měl mít přiřazenou správnou roli a úlohy, na které má talent. Důležité je umět je správně rozpoznat a přiřadit. Jestliže se to personalistům podaří, bude tým i celá firma dosahovat mnohem lepších výsledků.

Jednou z metod pro určení talentů zaměstnanců je typologie rolí členů týmu od Mereditha Belbina, který je člení na:

 • realizátory,
 • koordinátory,
 • formovače,
 • tvůrce,
 • odhalovače zdrojů,
 • analytiky,
 • týmové pracovníky
 • a dokončovatele.

Firemní kultura v praxi

Firemní kultura nepůsobí jen uvnitř společnosti na zaměstnance, ale i na zákazníky nebo dodavatele. Pokud chce získat konkurenční výhodu, měla by splňovat následující body:

 • formovat firemní kulturu,
 • prezentovat své hodnoty nejen uvnitř, ale i navenek,
 • neustálé se učit a zdokonalovat,
 • vysoce se orientovat na zákazníka,
 • pečovat o zaměstnance a obchodní partnery.

Je na managementu, jak na ní bude pracovat, ale i na vás personalistech, zda mu poskytujete zpětnou vazbu a navrhujete případné podněty ke zlepšení.

Máte-li ve firmě kulturu jasně stanovenou a k tomu dobrou pověst, přihlásí se vám do výběrového řízení s největší pravděpodobností mnohem více kvalitních uchazečů. Jako personalisté byste měli znát vizi společnosti, její hodnoty, současné zaměstnance a jejich role. Lépe tak vyberete nejvhodnější kandidáty, kteří do firmy zapadnou.

Pokud se chcete dozvědět více o získávání zaměstnanců, přihlaste se do našeho kurzu personalistiky.

Mám zájem o odběr newsletteru