Co je to strategie rozvoje zaměstnance? Potřebuje ji i vaše firma? Po náboru nového zaměstnance většinou nastává tříměsíční období hájení.  Nový člověk se rozkouká, projde si kolečko odděleními. Někdy mu je rovnou přidělen zkušenější kolega, který jej zaučuje. Jakmile je tento člověk schopen samostatně pracovat a fungovat, většinou tím celé zaškolování a vzdělávání zaměstnanců končí. A to je škoda.

V tomto článku vám ukážeme, že se vzdělávání svých zaměstnanců bát nemusíte a také, jaký to bude mít pro vaši společnost přínos.

Majitelé firem vnímají strategii rozvoje jako hrozbu. Mají strach vzdělávat své zaměstnance z několika důvodů:

 • roste jim sebevědomí
 • rozšiřují se jim možnosti uplatnění
 • zvyšují nároky na mzdu a benefity
 • ztracené náklady na jejich vzdělávání v případě výpovědi.

To je ale jen jedna stránka mince. Pokud je u vás ve firmě dobře nastaven kariérní růst a kompetenční model, není třeba se fluktuace obávat. Pokud se po absolvovaném školení dostane zaměstnanci posunu na kariérním žebříčku, či mu jsou svěřeny nové kompetence, nemá důvod odcházet jinam. Tato předvídatelnost dodává zaměstnancům klid a zvyšuje jejich loajalitu. Mohou se soustředit na svou práci a svůj osobní rozvoj.

Nabídka školení a rozvoje snižuje fluktuaci

Je velmi pravděpodobné, že vaši zaměstnanci již tvrdě pracují, aby si rozšířili své dovednosti. Zejména mladí lidé věří, že sebevzdělávání je klíčem k jejich kariérnímu úspěchu, a jsou ochotni na to utratit svůj vlastní čas a peníze. Usnadněte jim to a nabídněte systém vzdělávání. Přitáhnete nové mladé talenty.

Jako manažer nebo personalista si dobře uvědomujete náklady spojené s fluktuací zaměstnanců. Nabídka příležitostí pro externí nebo interní školení a rozvoj zaměstnanců zlepšuje spokojenost zaměstnanců, což zase pravděpodobně zvýší loajalitu a sníží fluktuaci.

Jak takové další průběžné vzdělávání může vypadat?

 • Kurzy angličtiny
 • Kurzy měkkých dovedností
 • Odborné kurzy (programování, marketing, účetnictví, jazyky)
 • Samostudium s časovou dotací v pracovní době (většinou formou online vzdělávání)
 • Konference

V dnešní době zaměstnanci tuto formu benefitu aktivně vyhledávají. Dovedou ocenit zaměstnavatele, který jim umožní profesně růst. Vzdělávání zaměstnanců není historicky žádnou novinkou. Nicméně se začíná měnit přístup zaměstnavatelů. Existuje mnoho způsobů a cest, jak talenty svých lidí rozvíjet.

Tip! Stáhněte si – pracovní smlouva vzor

Klíčové výhody vzdělávání zaměstnanců

 • Zvýšení počtu talentovaných lidí ve firmě
 • Posílení rozmanitosti, rovnosti a začlenění na pracovišti
 • Vyšší výdělky

Organizace mohou využít vzdělávání jako strategickou investici, která má vliv na obchodní a společenský dopad. Lidé dnes očekávají od svých zaměstnavatelů více než jen finanční ohodnocení. Zajímá je, zda společnost, pro kterou pracují, si váží jejich úsilí a podporuje sociální cíle, na kterých jim záleží.

vzdelavani zamestnancu

Vzdělávání zaměstnanců

 • širší iniciativa určená ke zvyšování kvalifikace a rozvíjení odborných znalostí zaměstnanců
 • koncept, který poskytuje vašim zaměstnancům přístup ke vzdělávacím příležitostem, k rozvoji dovedností, rozšíření znalostí
 • Vzdělávání zaměstnanců podporuje kritické myšlení a učí jednotlivce, jak se dívat na problémy z více úhlů
 • vzdělávání posouvá kariéru kupředu
 • prospívá osobnímu růstu jednotlivců
 • podporuje organizační cíle

Typy vzdělávacích iniciativ

Mentorský program – mladší zaměstnanec je spárován se členem týmu na vyšší úrovni. Získá konkrétní vedení a rady, potřebné ke svému profesnímu růstu. Jedná se o individuální typ vzdělávání a vede mimo jiné i k rozvoji měkkých dovedností a k vytváření smysluplných pracovních vztahů.

Certifikační programy – umožňují vašim zaměstnancům zůstat v obraze o změnách v oboru a pomáhají jim získat dovednosti relevantní pro jejich obor. Certifikační programy jsou důležité zejména pro pracovníky v oborech, které vyžadují průběžné vzdělávání, jako je ošetřovatelství, marketing, účetnictví nebo IT.

Školení

 • krátkodobá iniciativa vedoucí k rozvoji konkrétní dovednosti
 • může mít formu proplácení školného (předem schválený budget na vzdělávání, jasně stanovené podmínky na výběr kurzů)
 • zaměřuje se na odborné znalosti konkrétních dovedností
 • může mít formální formu (kurz v učebně či online kurz) anebo probíhat při práci
 • využívá se k tomu, aby se jednotliví zaměstnanci dostali na srovnatelnou úroveň, udržuje firemní či průmyslové standardy
 • školení podporuje konzistentnost poskytovaných služeb.

Tip! Přečtěte si článek: Work life balance: Co to je a tipy, jak ji dosáhnout

Další zdroje vzdělávání zaměstnanců

S rychle se měnícím světem a rozvojem technologií je důležité pomáhat zaměstnancům adaptovat se na tyto změny. Jak tedy můžete zajistit, aby dovednosti a znalosti vašich zaměstnanců byly aktuální?

Učení na LinkedIn

Mnoho lidí zná tuto platformu pouze jako nástroj k publikaci svého životopisu. LinkedIn ale nabízí mnohem víc. Ve vzdělávací části webu nabízí širokou škálu kurzů.

Měsíční knižní klub

Knižní klub (iBooks, Kindle) je efektivní a levný způsob, jak udržet zaměstnance zapojené do vzdělávání. Tento způsob můžete využít také k výměně nápadů mezi kolegy. Manažer může např. zadat členům týmu, aby zpracovali různá témata. Při týdenních či měsíčních poradách budou své znalosti prezentovat kolegům.

 Koučink

Kouč může přinést vaší firmě mnoho výhod. Může inspirovat pracovníky k řešení problémů z různého úhlu pohledu. Pomůže jim získat nadhled. Může přivést zaměstnance, kteří se odklonili od směru, kterým společnost míří, zpět do souladu s posláním organizace. Může je povzbudit k většímu zapojení do práce a k větší interakci s ostatními kolegy. Je to i dobrá prevence proti vyhoření.

Požadavky na zaměstnance

Dříve mladí lidé opustili školu a našli si práci. Ta jim poskytla počáteční školení, které jim umožnilo pokračovat ve stejné práci po neomezeně dlouhou dobu. Toto platilo pro práci kvalifikovanou, i méně kvalifikovanou. Stačilo získat výuční list a s ním bylo možné získat stabilní, bezpečné a dobře placené zaměstnání. V něm jste mohli setrvat od nástupu až do důchodu.

Tip! Čtěte náš článek na téma pracovní hodnocení.

V současnosti již ale existuje jen velmi málo tradičních oborů, které by mohly nabídnout práci na celý život bez nutnosti průběžného vzdělávání. Už i lidé, kteří setrvávají na pracovní pozici ve stejném oboru po dlouhou dobu, jsou povinni pravidelně aktualizovat své dovednosti. Jen neustálým vzděláváním si mohou jednotlivci udržet svou zaměstnatelnost a organizace svou konkurenční výhodu.

Technologický pokrok, deregulace trhů a informační revoluce mění pracovní svět. Zrychluje se tempo změn. Vzkvétá zejména podnikání s kvalifikovanou a vysoce flexibilní pracovní silou.

Zkušenosti firem se vzděláváním zaměstnanců

Některé společnosti začaly propojovat teorii a praxi ve vzdělávání zaměstnanců s využitím vlastních zdrojů nebo vytvořením vlastní cesty. Obvykle, když se globální společnosti ocitnou v obchodních problémech, najmou si spoustu drahých konzultantů. Ale namísto využití inteligence mimo ústředí začali manažeři některých společností využívat vlastní zaměstnance. Vznikají tak interní školicí programy.

Zaměstnavatelé očekávají od svých zaměstnanců vyšší úroveň dovedností. Dlouhodobý posun od nekvalifikovaných k vysoce kvalifikovaným pracovním místům bude pokračovat v mnoha zemích po celém světě.

Rozvoj kapacity zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání a školení nabývá na důležitosti kvůli řadě změn, které ovlivňují organizace:

 • rostoucí organizační složitost,
 • technologický pokrok,
 • legislativa,
 • úroveň zaměstnanosti,
 • potřeba vyšší produktivity,
 • aplikace poznatků behaviorálních věd spolu s měnícími se společenskými změnami.

Rekvalifikace podporuje i úřad práce

Zaměstnavatelé mohou využít možnosti podpory vzdělávání stávajících i budoucích zaměstnanců, kterou nabízí, v rámci programu POVEZ II, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzdělávání může být zajištěno externě či interně a může mít jak prezenční, tak i elektronickou formu.

vzdělávání zaměstnanců

Co vše může zaměstnavatel čerpat?

 • úhrada až 85% nákladů na vzdělávání
 • refundace mzdových nákladů
 • podporu zaměstnanců i na DPČ a na rodičovské dovolené

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Na českém trhu existuje nepřeberné množství poskytovatelů rekvalifikačních kurzů. Při výběru je dobré vzít v potaz dobré jméno vzdělávací instituce, kvalitní reference absolventů a také rozsah nabízených kurzů.

Zde se můžete podívat na nabídku rekvalifikačních kurzů společnosti Orange academy:

 • personalistika (sledujte trendy vývoje ve svém oboru a buďte neustále o krok napřed)
 • účetnictví (účetní, daňoví poradci i auditoři musí udržovat své znalosti legislativy aktuální)
 • marketing (obor, který se neustále vyvíjí a pokud chcete zůstat v obraze, je důležité se kontinuálně vzdělávat)
 • angličtina (dnes již samozřejmost, zaměstnavatelé často mají angličtinu jako firemní jazyk, předpokládá se schopnost vést jednání v angličtině a být schopen studovat z materiálů v tomto jazyce)

Výhody prezenční výuky:

 • komplexnost výuky,
 • interakce s ostatními studenty,
 • možnost konzultací s lektorem.

Výhody online výuky:

 • časová flexibilita (kurz absolvujte v čase, který vyhovuje vám),
 • prostorová flexibilita (můžete studovat přímo na pracovišti, nebo z domu),
 • časově si studium rozvrhnete dle svých vlastních potřeb.

Proč je tedy vzdělávání zaměstnanců prioritou?

Zaměstnanci chtějí speciální školení, aby pokročili ve své kariéře. Tím, že zaměstnancům nabídnete další možnosti školení, investujete do rozvoje jejich kariéry a zároveň přidáte větší hodnotu svému podnikání. Čím úspěšnější a schopnější budou vaši zaměstnanci, tím lepší bude vaše podnikání.

Mám zájem o odběr newsletteru