Do práce člověk chodí hlavně pro peníze. S tím se asi všichni ztotožníme, ale pro člověka jsou možná kolikrát ještě důležitější vztahy na pracovišti. Vstávat ráno s pocitem, kdy se vám nechce do práce, kvůli vašim kolegům za moc nestojí.

Pracovat na mezilidských vztazích na pracovišti, nejen z pohledu zaměstnanec versus zaměstnavatel, je velmi důležité. V dnešním článku se zaměříme na to, jak nás vztahy na pracovišti ovlivňují psychicky i fyzicky.  Jak je to s romantickými vztahy na pracovišti a na co si dát pozor, když narazíte na toxického člověka, který se snaží vám práci znepříjemnit.

Jak nás ovlivňují mezilidské vztahy na pracovišti?

Vztahy na pracovišti nemají vliv jen na naši psychickou pohodu. To, jak se v práci mezi kolegy cítíme, ovlivňuje naši produktivitu, fyzickou kondici a v neposlední řadě komplexní úspěchy jednotlivce i celé společnosti.

Podívejme se tedy na různé části pracovního života a jak nás v nich mezilidské vztahy na pracovišti ovlivňují.

1.) Celková spokojenost zaměstnanců

Asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě je právě spokojenost zaměstnanců. Ta je na kvalitních mezilidských vztazích na pracovišti založena. Pokud jsou ve společnosti kvalitní a pozitivní vztahy nejen mezi kolegy, ale i mezi zaměstnanci podřízenými a nadřízenými, výrazně se zvyšuje spokojenost.

Zvyšovat spokojenost zaměstnanců pomocí vztahů můžeme například projevením respektu, podpory, začleněním do týmu.

2.) Týmová spolupráce

Při vytváření týmu dbejte na takovou skladbu lidí, kteří se vzájemně dokážou podpořit, vyslechnout a spolupracovat. Pracujte na úzko s hiring manažery i stávajícími členy týmu. Pokud budou vztahy v týmu kvalitní, založené na důvěře a upřímnosti, budou i celkové výsledky týmu lepší.

3.) Inovace a kreativita

Dobré mezilidské vztahy vám na pracovišti zajistí zvýšenou míru kreativity a inovace. Lidé se totiž mezi svými kolegy nebojí prezentovat své nápady a přicházet s novým vylepšením, jelikož ví, že je ostatní členové i nadřízení vyslechnou a podpoří v dobrém nápadu.

4.) Snížená fluktuace

Ve většině případů lidé zůstávají pracovat ve společnosti hlavně proto, že mají na pracovišti silné a kvalitní mezilidské vztahy. Z praxe personalisty vím, že jsou to pro většinu zaměstnanců právě vztahy, které je udržují na pozicích ve firmě i přes nabídky s vyšší mzdou.

5.) Podpora firemní kultury

Nic nepodporuje vaše firemní hodnoty týkající se spolupráce a partnerství tak,  jako kvalitní pracovní vztahy. Zaměstnanci dávají vědět i na venek, jak jsou v práci a se vztahy v ní spokojení. Chlubí se svým blízkým i známým z jiných firem. Pokud tedy máte vztahy založené na respektu a důvěře, věřte, že se bude pozitivním směrem vyvíjet i firemní kultura.

6.) Vedení týmů

Velmi důležitým aspektem pro efektivní řízení lidí, je kvalitní vztah. Pracujte s manažery na rozvíjení dovedností v oblasti vztahů, aby byli spokojeni nejen vedoucí ale i podřízení. Management, který si svých lidí váží a podporuje je, má lepší výsledky a může tak lépe dosahovat cílů společnosti.

vztahy na pracovišti

Co říká zákoník práce na romantické vztahy na pracovišti?

Romantické vztahy na pracovišti zákoník práce nijak neupravuje, kromě § 318 ZP, který říká, že pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr nemohou být mezi manžely nebo partnery.

Většina společností může mít pak takové záležitosti ošetřeny v interních směrnicích. Pokud však vztahy na pracovišti nevedou ke snížení pracovního výkonu nebo narušení pracovní morálky, zaměstnavatel to více neřeší.

Toxické vztahy na pracovišti a jak jim předcházet?

Co se jeví jako větší problém než milostné vztahy na pracovišti, mohou být vztahy toxické. Ty totiž narušují celkovou pohodu v týmu i mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci. Kolikrát mohou takzvaní traviči studní znepříjemnit práci i kolegům, kteří nejsou přímo zasaženi jejich toxickým chováním.

Toxický spolupracovník vás vysává mentálně, emocionálně i fyzicky. Když je poblíž, zhoršuje se vaše nálada a motivace k práci upadá. Takovým člověkem může být váš kolega, nadřízený nebo i podřízený zaměstnanec.

Jak poznat, že se nacházíme v toxickém pracovním vztahu?

Toxický vztah může mít několik podob, všímejte si však základních znaků, kterými se daný člověk ve vaší blízkosti projevuje.

  • Pomluvy – pomlouvání a posměšky mířené na vaši osobu nebo na kolegy.
  • Hledání chyb – bezdůvodná kritika, špinění pracovního výkonu, ať už se jedná o banality nebo důležité pracovní úkoly.
  • Nespolehlivost – na člověka, který narušuje pracovní vztahy se nemůžete spolehnout, je nezodpovědný.
  • Žárlivost – nepřejícné chování, zazlívání úspěchů.
  • Obviňování – toxický člověk nikdy nepřizná vlastní chybu, natož aby se z ní poučil. Za jeho chyby mohou vždy ostatní lidé nebo okolní situace.

Toto jsou základní znaky toxického chování a pokud můžete, držte se od takového člověka dál. Po čase, když takovým vztahem na pracovišti procházíte, pocítíte vyčerpanost.

Studujte kurz personalistiky

Jak předcházet toxickým vztahům na pracovišti?

Dostat se do toxického vztahu na pracovišti je opravdu nepříjemná zkušenost a kolikrát může být dopad takové toxicity opravdu vážný. Předejít takové zkušenosti a následně se s ní i vypořádat není vždycky jednoduché.

Zde uvádím alespoň některé z kroků, které můžete podniknout pro to, aby vaše účast v toxickém vztahu byla co nejmenší, případně se vám z něj podařilo dostat ven.

  • Nastavení hranic – nastavte si vlastní hranice, za které lidi ve svém okolí nepustíte a nepouštějte se do žádných diskusí, které by mohly vést ke znakům toxicity, výše uvedeným. Nesdílejte všechny své myšlenky s každým členem týmu nebo vedením. Buďte obezřetní a předcházejte zneužívání informací a lidí.
  • Zachovejte klid – převážně v komunikaci, pokud na vás někdo bude útočit, snažte se nenechat se strhnout emocemi. Tento přístup vyžaduje cvik a pevné nervy, ale v oblasti toxických vztahů se vyplatí chovat se asertivně.
  • Nepodporujte takové chování – i když by vás napadlo, že podpora takového chování vás uchrání, nedělejte to. Nepodporujte šíření pomluv, ani toxické chování jako takové. Budujte pozitivní vztahy, abyste takovému chování v budoucnosti zabránili.
  • Nebojte se bránit – Pokud dojde toxický vztah do neudržitelné podoby, nebojte se promluvit. Zajděte za svým nadřízeným, případně na HR a řešte tyto problém s pomocí ostatních. Pokud se jedná o toxicitu ze strany vašeho nadřízeného, spojte se s personalistou a s co nejvíce lidmi z vašeho týmu. Někteří mohou mít podobné zkušenosti, a to vám v řešení problémů může pomoci.

Abyste předešli nepříjemnostem na pracovišti, buďte pozitivní, chovejte se k ostatním s respektem a úctou a nebojte se říct ne, pokud je to potřeba. Stejně tak přistupujte při tvoření týmů a hledejte k sobě podobné typy lidí, kteří se doplňují, podporují a zároveň navzájem přiučí novým věcem.

Udržet a nastavit kvalitní pracovní mezilidské vztahy není lehký úkol, je to proces. Na každém vztahu musíme pracovat. Uvědomte si, že pracovní vztahy jsou neméně důležité než vztahy v osobním životě a dbejte na jejich kvalitu a zachování klidu a produktivity na pracovišti.

Mám zájem o odběr newsletteru