Manipulace v práci je vážný problém, který může mít velmi negativní dopad na zaměstnance a potažmo i celou společnost. V pracovním životě se zaměstnanci neustále častěji vypořádávají s různými výzvami, změnami a někdy obtížnými situacemi. Je důležité rozumět tématice, která se manipulací na pracovišti zabývá. Níže se tedy dočtete o tom, co to je manipulace na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se proti ní můžete bránit. Podíváme se na různé druhy manipulátorů, které můžete během svého pracovního života potkat.

Co je to manipulace

Ještě, než se dostaneme ke konkrétnímu tématu manipulace v práci, je dobré si tento termín vysvětlit. Manipulace je proces, při kterém se jedna osoba snaží ovlivnit tu druhou tak, aby manipulátor dosáhl svých vlastních zájmů bez ohledu na pocity nebo zájmy druhé, manipulované, strany.

Manipulace je prováděna různými způsoby a někdy je skutečně těžké rozpoznat, co je manipulace a co ještě ne. Mezi manipulaci můžeme zařadit:

  • emocionální vydírání,
  • přemíru lichotek,
  • lhaní,
  • zavádějící informace,
  • vytváření nepříjemných situací.

Manipulátor se vždy svým chováním snaží získat kontrolu, moc i výhody. Využívá k tomu psychologický i emoční vliv na druhé lidi. Pokud potkáte manipulátora buďte ve střehu. K manipulaci s ostatními využívá svých komunikačních schopností i slabin druhých lidí, případně zneužívá důvěry. Většinou se přetvařuje, hraje na city nebo vytváří iluzorní představy.

Manipulace sama o sobě velmi narušuje důvěru i osobní prostor, hranice a rovnováhu ve vztazích, nejen pracovních. Vede k nerovnosti stran a konfliktům. Mnohdy vede až k poškození psychické stránky jednotlivců.

Manipulace v pracovním prostředí

Pokud se setkáte s manipulací v pracovním prostředí znamená to, že jednotlivci používají manipulativní techniky s vidinou ovlivňování a kontroly ostatních pracovníků. Můžete být svědkem, kdy takový člověk využívá různé lži, používá výhrůžky k dosažení svých cílů, případně šíří informace, které nejsou pravdivé. V některých případech dochází i k vydírání kolegů nebo zneužívání pracovního postavení.

Manipulace v pracovním prostředí se projevuje různě. Spočívá například v šikaně nebo ponižování a vydírání kolegů, záměrnému přiřazování špatných, případně nesplnitelných úkolů nebo v nespravedlivém rozdělení pracovní zátěže. Častým jevem manipulace v pracovním prostředí je i blokování přístupu k informacím, a tedy netransparentní přístup.

Manipulace v práci má jasný negativní dopad na zaměstnance, jak jednotlivě, tak i jako celek. Jelikož, když jsou zaměstnanci vystaveni manipulaci, případně tomu jsou nuceni přihlížet, začnou ztrácet důvěru ve své kolegy i zaměstnavatele celkově. Snižuje se dále pracovní morálka a celkové pracovní nastavení upadá, jelikož zaměstnanci mohou začít trpět úzkostmi, nechutí pracovat a jsou ve stresu.

Studujte kurz marketingu

Typy manipulátorů v práci

Vše výše uvedené mají vždy na svědomí manipulátoři, kteří se kolikrát velmi dobře v umění manipulace vyznají a mohou tak na své kolegy zkoušet různé taktiky. Podívejme se nyní na některé typy manipulátorů a také na to, podle čeho je rozeznat.

Pán všeho alias dominantní manipulátor

Manipulace, kterou tento typ využívá, je převážně agresivní. Nebojí se svou oběť vydírat nebo jí vyhrožovat a vytváří nepříjemné situace, které daného člověka zavádí do kouta. Jeho cílem je získat výhradní kontrolu nad člověkem, kterým manipuluje i nad celou situací. Jde si jen za tím, aby prosadil své zájmy nad ostatními. Takového agresora si můžete představit například jako manažera, který vyhrožuje propuštěním jen proto, aby donutil zaměstnance k servilitě, poslušnosti a viditelné podřízenosti.

Falešník

Je to manipulátor, který se rád přetvařuje a umí se dobře přizpůsobovat a hrát role, které zrovna pro svůj cíl potřebuje. Jsou to většinou ti, kteří se tváří, jako vaši přátelé, ale ve skutečnosti sledují jen vlastní zájmy. Představte si kolegu, který vám neustále pochlebuje, tváří se jako kamarád, ale jen sbírá informace a čeká na moment, kdy uklouznete nebo projevíte nějakou slabost či chybu, aby je pak následně mohl použít proti vám.

Charismatický manipulátor

Je to člověk, který dokáže bravurně využívat svých komunikačních schopností a přesvědčit svou výřečností k manipulaci ostatních. Je velmi charismatický a vytváří velmi emoční situace, kdy přesvědčivě prezentuje své názory. Jedná se například o kolegu, který vás svým charismatem a výřečností dokáže přesvědčit ke splnění úkolu nebo k práci na projektu tak, aby dosáhl svého.

Manipulátor chudáček

Jedná se o typ manipulátora, který si rád hraje na oběť. Tvrdí, že málokdo chápe, čím si zrovna prochází, je to ten největší chudák na zemi a snaží se takto získat soucit a podporu od ostatních. Může se jednat o kolegu, který si neustále stěžuje na to, jak má těžký život, jak si prochází složitým obdobím. A na základě takového chování pak získá výhody, jako je snížení pracovní zátěže nebo třeba i navýšení mzdy.

manipulace

Jak manipulaci rozpoznat a bránit se

Nejlepší obranou proti manipulaci je povědomí o tom, že existuje a preventivní přístup. Vnímejte chování lidí okolo vás a využívejte kritické přemýšlení. Zde je několik typů, jak se můžete proti manipulaci bránit:

1.) Zůstaňte informovaní

Vzdělávejte se v tématu manipulace a berte na vědomí, že existují manipulativní techniky. Zjistěte si jejich typické znaky i vlastnosti, které jsou pro manipulátory běžné. Klidně si přečtěte o manipulaci nějakou knihu, abyste se dozvěděli další informace, které vám mohou v rozpoznání manipulace pomoci.

2.) Udržujte bdělou komunikaci

Během povídání si s lidmi na pracovišti vnímejte jejich řeč těla i to, jaká volí slova nebo tón hlasu. Jak jsme si řekli výše, manipulátoři vám budou často lichotit, vytvářet soucit nebo jinak emočně vypjaté situace.

3.) Nastavte si hranice

Udržujte si profesionální přístup a hranice. Chraňte si své soukromí a nedávejte na odiv své osobní problémy nebo rozhodnutí. Vyjadřujte se jasně a také dejte jasně najevo, kde je ta linka, za kterou už ostatní spolupracovníci nesmí.

4.) Pracujte na svém sebevědomí

Manipulace se týká převážně osob s nízkým sebevědomím. Když se cítíte nesví nebo si nevěříte, můžete být snadným terčem nějakého vychytralého manipulátora. Pracujte tedy na sobě a zvyšujte si své sebevědomí.

5.) Rozhodujte se s rozvahou

Když s vámi někdo manipuluje, snaží se vás vtlačit do situací, kdy máte pocit, že se musíte rozhodnout hned. Nenechte se takto vykolejit a na svá rozhodnutí si nechejte čas. Zvažte všechny aspekty dané situace, rizika i výhody, které pro vás přináší. Už jen takovým obyčejným ne, dej mi čas“ můžete manipulátora vyvést z míry.

Závěr

Manipulace v pracovním prostředí je závažným problémem a je potřeba umět ji rozpoznat a bránit se. Nezapomeňte, že žádný učený z nebe nespadl a pokud máte podezření, že jste se stali obětí manipulátora nebo že se na pracovišti k něčemu takovému schyluje, buďte obezřetní.

Vzdělávejte se v oblasti manipulativních technik, abyste byli schopni rozpoznat, kdy vám někdo lichotí s respektem nebo za účelem nečestně získat vlastní výhody. Když si udržíte povědomí o manipulaci, mohou vám tyto získané znalosti pomoci lépe celé problematice rozumět a zároveň se s ní bez větších problémů vyrovnat.

Mám zájem o odběr newsletteru