Pokud pracujete na svých komunikačních dovednostech, asertivita je jednou z těch zásadních, kterou byste měli ovládat.  Asertivní chování a komunikace pomáhá vyjadřovat se jasně a přímo, aniž byste narušili práva a potřeby druhé strany. Asertivní jednání vám pomůže nastavit si hranice a stát si za svým tak, abyste se stále cítili sebevědomě.

V článku se zaměříme na to, co konkrétně asertivita znamená a proč je důležitá a také jak s ní pracovat, abyste ji mohli rozvíjet. Díky tipům, které se z dnešního článku dozvíte, můžete zlepšit své komunikační dovednosti, pracovat na svém sebevědomí a zlepšovat tak vztahy s ostatními.

Co je asertivní chování?

Asertivita je schopnost, dovednost, kterou se můžete naučit a vypilovat k dokonalosti. Nemusíte mít tedy obavy, pokud nyní pociťujete, že nejste příliš asertivní, protože na sobě můžete v této oblasti pracovat.

Když jste asertivní, znamená to, že umíte sdělovat své potřeby, pocity i názory druhým tak, aniž byste je jakkoli omezovali nebo ponižovali. Asertivní člověk je ohleduplný k potřebám nejen svým, ale i ostatních lidí. Jedná se o komunikační dovednost, díky které můžete snížit konflikty, případně je úplně v konverzaci omezit. Díky asertivitě zlepšujete své profesní i osobní vztahy, budujete důvěru a stojíte si za svým názorem. Asertivita nám také pomáhá v udržení si zdravé sebedůvěry, nastavování osobních hranic a schopnosti říkat ne.

Asertivita je střední proud v komunikaci mezi agresí a pasivitou. Agresivně jednající člověk se staví do pozice násilného až nepřátelského chování, kdy chce prosadit své názory za každou cenu bez ohledu na ostatní členy komunikace. Pasivní jedinec se naopak vyhýbá veškerému diskutování, konfliktům a dovolí ostatním, aby prosadili své názory. Neumí si stát za svým a mívá často nízké sebevědomí.

Proč je asertivní chování důležité?

a) Lepší úroveň komunikace

Asertivní komunikace se vyznačuje tím, že je jasná a přímá. Díky asertivnímu jednání můžete předejít konfliktům a nedorozumění.

b) Větší sebevědomí

Když se naučíte komunikovat asertivně, budete schopni se prosadit způsobem, který odráží vaši osobnost. Stanete se skutečně autentickými a díky asertivitě tak budete prezentovat své nápady pravdivě vzhledem k tomu, kým skutečně jste a čeho chcete dosáhnout. Povede to ke zvýšení vašeho sebevědomí a celkové úcty k sobě samým.

Jen když ctíme sami sebe, jsme schopni ctít i ostatní.

c) Lepší vztahy

Asertivita pomáhá nastavit hranice. Když si umíte nastavit hranice, dokážete lépe popsat a vyjádřit své potřeby, což zlepší kvalitu vašich dosavadních ale i nových vztahů, ať už se jedná o pracovní nebo osobní prostředí. Zlepšení vztahů jde ruku v ruce i s lepším zvládáním konfliktů a snižováním stresu.

d) Zvýšení osobní spokojenosti

Díky jasné a přímé komunikaci, můžete lépe sledovat své cíle a pokroky, které děláte. Na základě dosažení cílů cítíte uspokojení a zároveň se posiluje vaše sebevědomí. Asertivita vám tak pomáhá zvyšovat nejen sebevědomí, ale celkově osobní spokojenost.

asertivní

Jak být asertivní?

Je důležité mít na paměti, že asertivními se nestaneme přes noc, ale musíme na sobě pracovat. Stejně jako chcete zlepšit jinou svou dovednost, děláte malé krůčky k tomu abyste byli den ode dne lepší. S asertivitou to není jiné. Níže zjistíte, na čem je potřeba pracovat, aby se z vás stal asertivní člověk.

1) Sebeuvědomění

Jedná se tady především o práci se svými hodnotami a uvědomění si toho, co skutečně chcete a potřebujete. Zeptejte se sami sebe, co očekáváte od budoucí komunikace, od života apod. Celé toto ujasnění si vlastních pocitů a potřeb vám pomůže efektivněji komunikovat a vnímat, kdy nastává ta chvíle, kdy se musíte postavit sami za sebe.

2) Komunikační dovednosti

Ano, asertivita je klíčovou komunikační dovedností, ale k tomu, abyste ji ovládali potřebujete znát i další přidružené dovednosti. Patří mezi ně aktivní naslouchání, jasné vyjádření svých myšlenek a nebojte se využívat slovo „já“ k vyjádření svých potřeb a prosazení názorů. Postavte se sami za sebe.

3) Stanovte si hranice

Po tom, co si zvědomíte, co skutečně chcete a očekáváte, bude tento krok snadnější. Důležitým krokem v nastavování hranic je naučit se říkat „ne“, když je to nutné. Je jasné, že pro některé bude tento krok náročnější, ale nebojte se toho. Začněte s malými věcmi a myslete na to, že když něco nebo někoho odmítnete, nedělá to z vás horšího člověka.

4) Řešte konflikty

Stejně jako u výše uvedeného, začněte v malé míře a s lidmi se kterými se cítíte dobře. Procvičujte si řešení konfliktů na malých a méně závažných situacích, kdy vám ještě o moc nejde. Naučíte se tak správně komunikovat, dýchat, udržíte si sebevědomý vzpřímený postoj. Až se dostanete do situace, kdy bude konflikt závažný, tenhle trénink vám skvěle poslouží k úspěšnému vyřešení komunikace. Myslete hlavně na to, abyste nebyli agresivní nebo pasivní a snažte se najít řešení, která budou fungovat pro všechny zúčastněné strany.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Nezapomínejte na řeč těla

Asertivita jako komunikační dovednost vyžaduje nejen schopnosti verbální ale i neverbální. Během verbální komunikace myslete i na to, jak při ní vypadáte.

Asertivní řeč těla zahrnuje:

  • Oční kontakt – dívejte se člověku se kterým komunikujete do očí, nekoukejte do země.
  • Vzpřímený postoj – nehrbte se a nesnažte se schovat za zkřížené ruce, sebevědomý postoj vám pomůže s komunikací ještě o něco více.
  • Uvolněte ramena.
  • Dýchejte klidně – držte nervozitu na uzdě, nezadržujte dech.
  • Uvolněte tvář – nepropisujte své emoce do obličeje, procvičujte si uvolněný výraz ve tváři.
  • Držte si normální hlasovou hladinu – nezvyšujte příliš hlas ani nešeptejte, mluvte tak, jak je vám to přirozené.

Nezapomínejte na to, že stát se asertivním je proces, je to učení, které vyžaduje váš čas i pozornost. Nicméně zvýšení sebevědomí, zlepšení komunikace i posílení vztahů za to úsilí stojí.

Závěrem

Asertivita je cenná a důležitá dovednost, která pozitivně ovlivňuje velké množství aspektů lidského života. Jejím rozvojem zlepšujete své komunikační dovednosti, budujete zdravější vztahy a získáváte větší sebevědomí. Myslete na rozdíl mezi tím být agresivní nebo pasivní a asertivitou. Pokud shledáte, že inklinujete k jedné z protistran, snažte se najít rovnováhu mezi vyjádřením svých potřeb a respektováním názorů druhých.

Mám zájem o odběr newsletteru