Snad každý, kdo si kdy zpracovával daňové přiznání, nebo se pohybuje ve víru podnikání tuší, že výši zaplacených daní je možné poměrně značně ovlivnit. Samozřejmě legálně. Potřebovat k tomu budete znalosti o tom, jak slevy na daních fungují, čeho všeho se týkají a jaké z nich můžete využít ve svůj prospěch.

Jak slevy na daních fungují?

Jak už název napovídá, sleva na daních sníží přímo hodnotu vypočtené daně. V některých případech se tak může stát, že nemusíte doplácet nic a při souběhu podnikání a zaměstnání, nebo v situaci, kdy si dopředu platíte zálohy, se může stát, že vám stát i něco vrátí na přeplatku. Jednotlivé slevy na daních se liší svou výší i pravidly, kdy je možné je uplatnit a na jak dlouhou dobu se vztahují.

Tip: Přečtěte si článek s 10 tipy, jak legálně ušetřit na daních.

Až 9 druhů základních slev na dani

U slev na dani rozlišujeme 9 základních variant. Mohou se vzájemně kombinovat a zvyšovat tak výsledné snížení požadované daně. Poslední možností je jednorázová sleva na EET, který je 5 000 korun pro toho, kdo v daném zdaňovacím období poprvé využil systém elektronické evidence tržeb. Vzhledem k projednávanému skončení EET, které bylo navíc v době pandemie pozastavené, se však očekává, že daná sleva již nebude aktuální. Pokud chcete mít starosti s daňovým přiznáním co nejmenší, může se vám vyplatit paušální daň pro OSVČ.

Sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka využije naprosto každý, kdo podává daňové přiznání. Nárok na celou slevu platí i případě, kdy výdělečná činnost trvala třeba i jen pár měsíců v roce. Pro rok 2021 je sleva na poplatníka 27 840 Kč, kdy došlo k navýšení oproti minulým letům, kdy byla výše slevy 24 840 Kč. Při uplatnění slevy na poplatníka se však nemůžete dostat do situaci, kdy vzniká daňový bonus, což je jinými slovy přeplatek na dani.

Sleva na dítě

Sleva na dítě platí pro děti až do dosažení 18 let věku. Musí se však jednat o vyživované dítě, které žije v domácnosti s rodiči. Pro 1. dítě je sleva 15 204 Kč, pro 2. dítě 19 404 Kč a pro 3. a další 24 204 Kč za celý rok. Pozor si dejte na to, že slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Sleva na dítě ZTP/P

Pro slevu na dítě s průkazem ZTP/P platí obecně stejná pravidla jako pro základní slevu na dítě. Pro každý měsíc si ji může odečíst pouze jeden z rodičů. Výrazným rozdílem je ale dvojnásobná výše této slevy. Pro 1. je to dítě 30 408 Kč, pro 2. dítě 38 808 Kč a pro 3. a další 48 408 Kč ročně.

Sleva na důchodce

Pokud se do podnikání pustí důchodce, který souběžně pobírá starobní důchod, uplatňuje běžnou slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč.

Sleva na invaliditu

Další slevou na dani je odpočet za invaliditu. Pro I. a II. stupeň jde o částku 2 520 Kč ročně, což je 210 Kč za měsíc. Pro invalidní důchod III. stupně je roční sleva na dani 5 040 Kč ročně, respektive 420 Kč měsíčně.

Sleva na manželku/manžela

V případě, že žijete v domácnost s manželem či manželkou, u kterých příjmy za dané období nepřesáhnou 68 000 Kč, můžete využít slevu ve výši 24 840 Kč ročně. V případě, kdy je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P je výše slevy 49 680 Kč za rok. Příjem manželky či manžela doložíte pomocí čestného prohlášení. Do těchto příjmů se počítá pobíraný důchod, nemocenská, náhrady mzdy, příspěvek na ošetřování, podpora v nezaměstnanosti, mateřská a příjmy z podnikání, zaměstnání nebo pronájmu. Tato sleva nemůže vést ke vzniku daňového bonusu.

Sleva na poplatníka ZTP/P

Pokud je přímo poplatník držitelem průkazu ZTP/P, má navíc nárok na slevu o roční výši 16 140 Kč, což je 1 345 Kč měsíčně. Tato sleva platí i ve chvíli, kdy dotyčný nemá přiznaný invalidní důchod.

Sleva na studenta

Podnikající studenti si navíc mohou odečíst slevu ve výši 4 020 Kč za rok. Tato sleva se počítá po měsících, kdy se za každý uplatní ve výši 355 Kč. K daňovému přiznání je dobré přiložit ověřené potvrzení o studiu pro celé zdaňovací období.

Sleva na školku – školkovné

Daň je možné snížit také o výdaje, které zaplatíte na umístění dítěte do předškolního zařízení. K daňovému přiznání je nutné v takovém případě doložit odpovídající doklad. Za zdaňovací období může taková sleva dosáhnout maximální výše minimální mzdy. Pro rok 2021 jde o maximální částku 15 200 Kč za rok na jedno dítě.

Mám zájem o odběr newsletteru