Řešíte-li otázku invalidního důchodu, podívejte se na náš článek, ve kterém najdete informace, kdy na něj vzniká nárok nebo kde o něj můžete žádat.

Co to je invalidní důchod a kdy na něj vzniká nárok?

Invalidní důchod je jedním ze čtyř důchodů (starobní, vdovský, sirotčí), které Česká republika lidem, jež na něj mají nárok, poskytuje. Abyste mohli pobírat invalidní důchod, musíte splnit následující podmínky:

 • mít sníženou pracovní schopnost minimálně o 35 %,
 • hradit důchodové pojištění (složky sociálního pojištění) po určitou dobu* v závislosti na vašem věku.

*Do této doby se počítá i tzv. náhradní doba pojištění, do které například patří:

 • péče o osobu blízkou, která je na péči ze zdravotních důvodů závislá,
 • mateřská a rodičovská dovolená do 4 let věku dítěte,
 • evidence na ÚP při současném pobírání podpory v nezaměstnanosti,
 • studium po 18. roce života do roku 2009, však maximálně v délce 6 let a to z 80 %.

Jak je to s plným a částečným invalidním důchodem?

Dříve užívané pojmy plný a částečný invalidní důchod byly zrušeny. V současnosti se setkáte s rozdělením na první až třetí stupeň invalidity. Výše důchodu se odvíjí od již zmiňované pracovní schopnosti.

 • Invalidita prvního stupně odpovídá poklesu pracovní schopnosti o 35 až 49 %.
 • Při invaliditě druhého stupně jde o pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %.
 • A při invaliditě třetího stupně je pracovní schopnost snížena o více než 70 %.

Tip: Podívejte se na zákonné změny, které nás v roce 2020 čekají.

Kde o invalidní důchod žádat?

Žádost o invalidní důchod podáte okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště. Spolu s žádostí si s sebou nezapomeňte vzít i:

 • občanský průkaz (příp. pas nebo povolení k pobytu),
 • dokumenty prokazující náhradní dobu pojištění,
 • doklad o studiu.

V případě špatného zdravotního stavu za vás může žádost vyřídit rodinný příslušník. Ten však bude na úřadu potřebovat:

 • potvrzení od ošetřujícího lékaře o nemožnosti podání žádosti vaší osobou,
 • plnou moc,
 • váš souhlas s podáním žádosti o dávku.

Jak invalidní důchod vypočítat?

Výpočet invalidního důchodu je poměrně komplikovaný. Je k němu třeba znát:

 • předchozí hrubý příjem,
 • stupeň invalidity,
 • počet odpracovaných let (příp. i náhradní doba důchodového pojištění),
 • dopočtenou dobu (tj. období od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku).

Následná výše se odvozuje od:

  • základní složky, která v roce 2020 činí 3 490 Kč,
  • procentuální složky, jež se stanoví na základě výše uvedených údajů.

Pozn.: Navýšení invalidního důchodu pro rok 2020 si můžete spočítat na této kalkulačce.

Zdroj: pmpcr.cz, penize.cz, cssz.cz, kurzy.cz

Mám zájem o odběr newsletteru