Neexistuje snad žádný podnikatel, který by se nesnažil snížit svou daňovou zátěž. Jak ušetřit na daních co nejvíce? Využijte při podání přiznání svých příjmů 10 legálních způsobů, díky kterým vám zbyde v peněžence více peněz.

Odměňte se jen do 2 500 Kč

Otázku, jak si co “nejlevněji” vyvést z firmy zisk a přitom dát minimum peněz navíc, si klade každý začínající podnikatel. Dle zákona odměna společníka či jednatele společnosti s ručením omezeným do částky 2 500 Kč podléhá jen zdravotnímu pojištění a daně z příjmů. U větších částek je daňová nevýhodnost značně vysoká. Zajímavějším řešením je vyplacení podílu ze zisku, viz další bod.

Nevyplácejte si celé zisky na účet

Ze zisku společnosti s ručením omezeným jste povinni odvést státu daň 19 %. Když si ale tento zisk navíc vyplatíte jako podíl na zisku v peněžní formě, zaplatíte dalších 15 % jakožto daň z příjmů. Což je celkem dosti vysoké daňové zatížení.

Máte ale i jiné možnosti, např. jestliže jste společník s.r.o. a zároveň zaměstnanec ve vaší firmě, ze zisku si můžete zaplatit daňově neúčinné náklady, což jsou třeba zaměstnanecké benefity, které jsou osvobozeny od daně z příjmu i pojistného. Navíc tyto příspěvky lze čerpat na kulturu, sport, vzdělávání či jako příspěvěk na dovolenou v rámci celé vaší rodiny. Tzn. využít je mohou i její další členové.

Čerpejte další zaměstnanecké výhody

Jako jednatel (či současně i společník společnosti s ručením omezeným) můžete čerpat i další zaměstnanecké výhody. Kromě těch výše uvedených se jedná o cestovní náhrady a příspěvek na stravování. Zajímavé je i životní a penzijní připojištění, a to až do ročního limitu 30 000 Kč, kdy je částka osvobozená od placení daně.

Zahrňte do nákladů vše, na co máte nárok

Využijte všechny možnosti dle zákona České republiky. Do nákladů si dejte úplně všechno, co dokážete obhájit před případnou kontrolou z finančního úřadu . Např. společenský oděv (košile, sako, kalhoty, dámský kostýmek či šaty) a pracovní oblečení včetně bot. Je to další způsob, jak ušetřit na daních.

firemní náklady

Tvořte opravné položky k pohledávkám

V rámci zákona o rezervách je vytváření zákonných opravných položek k pohledávkám zcela legální. Tím si pomůžete nejen ke snížení základu daně, ale v budoucnosti i k odpisům pohledávek. Opravné položky můžete vytvořit k nepromlčeným pohledávkám, k pohledávkám do 30 tisíc korun nebo k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení.

Menší pohledávky do třiceti tisíc korun se splatností delší než 1 rok lze uplatnit i jako daňové náklady bez nutnosti vymáhání u soudu.

Promítněte likvidaci zásob do nákladů

Co se znehodnocenými zásobami materiálu či prošlým zbožím? Po jejich řádné likvidaci si můžete jejich pořizovací cenu zahrnout do daňových nákladů. Nezapomeňte na to, že i samotná likvidace těchto zásob se dá zahrnout mezi daňové náklady.

Půjčte peníze svým zaměstnancům

Na základě novely o daních z příjmů může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout bezúročnou půjčku, a to až do výše 300 tisíc korun. To vše bez povinnosti zdanění u zaměstnance.

Přihlaste se na kurz pro daňové specialisty nebo účetní ještě DNES, získáte tak další tipy pro daňovou optimalizaci –>

Nenabízejte zákazníkům nic zdarma

Zákony ani úředníci nemají rádi, když firmy nabízejí výrobky či služby zdarma. Výjimky jsou jen u reklamních a propagačních předmětů. Když v rámci marketingové kampaně nabídnete zákazníkům produkt za symbolickou jednu korunu, uděláte lépe. Náklady na pořízení akčního dárku jsou daňově uplatnitelné bez dopadů na DPH.

Prodejte svůj majetek levně pod cenou

Dalším skvělým daňovým nákladem je vyřazený hmotný majetek. Prodej za zůstatkovou cenu se přitom nijak nedotkne daně z přidané hodnoty. Pozor! Netýká se majetku, který je z odepisování vyloučen, jedná se např. o umělecká díla. Díky prodanému majetku si vytvoříte ztrátu z jeho prodeje. Kdybyste se ho rozhodli JEN darovat, nemohli byste jej zahrnout mezi daňové náklady.

Hýbejte legálně s výší svého zisku

Ovlivnit svoje náklady a výdaje lze i s pomocí tzv. paušálu. Záleží na vaší konkrétní situaci, zda se vám vyplatí vedení daňové evidence, anebo zvolíte uplatnění paušálních výdajů. Paušál může být v různé výši podle oboru podnikání – 40, 60 a 80 procent. V daňové evidenci můžete hýbat s fakturami – posouvat fakturaci na další rok, případně zahrnout výdaje do aktuálního roku (zvolit platby předem).

Díky promyšleným přesunům můžete oddálit zdanění a hrazení vyšších záloh na pojistné. Hodí se to i v případě, kdy jste měli v daném roce mimořádně vysokou zakázku, která vám značně ovlivnila výši příjmů. Tak si ji rozložíte do více let.

Budeme rádi, pokud se podělíte o další tipy, jak ušetřit na daních v komentáři.

Mám zájem o odběr newsletteru