Zajímá vás, kolik činí sleva na dítě v roce 2019 a jak ji uplatnit? Přečtěte si náš článek, ve kterém se mimo jiné dozvíte, za jakých podmínek na ni máte nárok a další užitečné informace.

Sleva na dítě: Kdy na ni máte nárok a za jakých podmínek?

Sleva na dítě neboli daňové zvýhodnění je sleva na dani, která se uplatňuje při výpočtu daně z příjmů. Máte na ni nárok, pokud vyživujete nezletilé dítě (případně děti) do 18 let, které s vámi žije ve společné domácnosti, ale i zletilé do 26 let, které se soustavným studiem připravuje na budoucí povolání nebo se ze zdravotních důvodů připravovat nemůže. V případě, že váš potomek studuje nepřetržitě, sleva se vztahuje i na prázdniny. Dítě může mít při splnění zákonných podmínek i svůj vlastní příjem.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit jen vy nebo váš manžel/ka či partner/ka za zdaňovací období nebo za každý kalendářní měsíc, po který byly podmínky uplatnění slevy splněny. Mzdové účtárně je nutné doložit, že druhý z manželů/partnerů slevu neuplatňuje. Má-li stálou práci, vyplní mu jeho zaměstnavatel formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Jestliže není trvale zaměstnaný, pracuje jako OSVČ nebo je v důchodu, stačí do účtárny dodat čestné prohlášení, ve kterém uvede, že slevu na dítě neuplatňuje.

Slevy můžete využít na dítě:

  • vlastní,
  • osvojené,
  • v náhradní péči,
  • druhého z manželů/registrovaných partnerů nebo na vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli slevu uplatnit.

Podle zákona existují i další případy, kdy lze slevy na dítě využít. Najdete je v §35 c) zákona o daních z příjmů.

sleva na dítě 2019 a 2020

Ke změně výše slevy na dítě dochází i v případě dítěte s ZTP/P průkazem. Pokud má dítě nárok na ZTP/P průkaz, celkové částky se zvyšují dvojnásobně. To znamená, že na první dítě je celková sleva 30 408 Kč a měsíčně se jedná o částku 2 534 Kč. Na druhé dítě je sleva 38 808 Kč, měsíčně 3 234 Kč. Na třetí dítě je sleva 48 408 Kč, měsíčně 4 034 Kč.

Daňové zvýhodnění: Jak ho uplatnit?

Pokud jste zaměstnaní, daňové zvýhodnění uplatňujete u svého (jednoho) zaměstnavatele při výpočtu čisté mzdy. Podmínkou je doložení rodného listu vašeho dítěte mzdové účtárně. O vše ostatní se už postará účetní.

Patříte-li mezi OSVČ, slevu započítáváte v rámci daňového přiznání. Pro možnost jejího získání je nutné dodržet limit minimálních zdanitelných výdajů, který je pro rok 2019 ve výši 80 100 Kč.

Sleva na dítě 2019 a 2020

V roce 2019 činí sleva na první vyživované dítě 15 204 Kč za rok, na druhé 19 404 Kč a na další děti 24 204 Kč. Oproti roku 2017 se daňové zvýhodnění na první dítě zvýšilo téměř o 2 000 Kč z původních 13 404 Kč. Na dvě a více dětí zůstalo od roku 2017 beze změny.

V prosinci roku 2018 bylo při projednávání změn některých zákonů v oblasti daní navrženo zvýšení daňového zvýhodnění na dítě z 15 204 Kč na 21 204 Kč, které by mělo začít platit od 1. 1. 2020. Na potvrzení si však musíme ještě počkat.

Zajímají vás další témata, která se týkají daní z příjmů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění nebo srážek ze mzdy? Přihlaste se níže na kurz Mzdového účetnictví se základy personalistiky!

Kurz mzdového účetnictví!

Mám zájem o odběr newsletteru