Co je pracovní poměr a co pracovní smlouva? Jaké druhy můžete uzavřít? Pokud se v pojmech pracovněprávních vztahů nevyznáte, přečtěte si náš článek, ve kterém vám je vysvětlíme!

Co je to pracovní poměr a jaké existují druhy?

Pracovní poměr je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jenž vzniká:

 • uzavřením pracovní smlouvy, která je dvoustranným právním jednáním a to buď na dobu určitou, nebo neurčitou,
 • jmenováním, resp. jednostranným právním úkonem podle zvláštních právních předpisů nebo u vedoucích zaměstnanců po jejich souhlasu,
 • volbou, resp. též jednostranným právním úkonem dle zvláštních právních předpisů, stanov nebo usnesení se souhlasem voleného.

Druhy pracovního poměru (úvazku)

Přečtěte si, jaké druhy pracovního poměru můžete uzavřít.

Plný úvazek

Plný úvazek (nebo také full time) je typ pracovního poměru, při kterém budete docházet do zaměstnání na 40 hodin týdně. První tři měsíce se však počítají jako tzv. zkušební doba. Máte právo na dovolenou, čerpání náhrady mzdy za nemoc nebo odchod na mateřskou dovolenou. Daně, sociální i zdravotní pojištění za vás odvádí zaměstnavatel. Rozhodnete-li se v zaměstnání skončit, budete muset zpravidla dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Částečný (zkrácený) úvazek

Částečný neboli zkrácený úvazek znamená různé varianty snížení plného úvazku. V praxi se lze setkat s třetinovým, čtvrtinovým nebo například třípětinovým. O tento typ pracovního poměru se jedná v případě, kdy:

 • je pracovní doba kratší než 40 hodin za týden,
 • zaměstnanec dochází do práce v průběhu menšího počtu pracovních dní než pěti (tzv. stlačený pracovní týden),
 • mzda odpovídá kratší pracovní době.

I v rámci částečného (příp. polovičního) úvazku máte stejná práva i povinnosti jako při plném. Obdržíte však nižší mzdu. Můžete o něj žádat, v situaci, kdy:

 • pečujete o malé dítě,
 • jste v důchodu,
 • dlouhodobě pečujete o osobu závislou dle zvláštního právního předpisu na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni.*

*Budete-li částečný úvazek požadovat, měli byste vědět, že vám zaměstnavatel v souladu se zákonem nemusí z vážných provozních důvodů vyhovět.

Sdílené pracovní místo

Jak již z názvu tohoto druhu pracovního poměru vyplývá, dva nebo více zaměstnanců se dělí o jedno pracovní místo a na něm se střídají.

Práce z domova

Dle zákoníku práce můžete na některých pozicích (například jako online marketingoví specialisté) pracovat z domova neboli na home office. Podle povahy práce se může jednat o částečnou nebo úplnou práci z domova. Oceníte ji, pokud máte malé děti. Pro zaměstnavatele je výhodná kvůli úspoře nákladů.

Způsoby rozvržení pracovní doby

Kromě různých druhů pracovního poměru se v pracovněprávních vztazích můžete setkat také s odlišnými způsoby rozvržení pracovní doby, které závisejí především na pracovní pozici.

Pružná pracovní doba

Ať už budete pracovat na plný nebo částečný úvazek, v některých firmách se můžete setkat s tzv. pružnou pracovní dobou. Její princip spočívá ve stanovení časového úseku zaměstnavatelem, po který budete muset být na pracovišti. Zbytek pracovní doby si můžete odpracovat z domova.

Konto pracovní doby

Dalším druhem pracovního poměru je konto pracovní doby využívané především v gastronomii, kadeřnictvích nebo obchodech. V praxi funguje tak, že zaměstnanci pracují dle harmonogramu směn na tzv. krátký a dlouhý týden. Volné dny mohou mít někdy mimo víkendy.

Stlačený pracovní týden

Stlačený pracovní týden může být sjednán v rámci zkráceného (částečného) úvazku. Na základě dohody se zaměstnavatelem lze pětidenní pracovní týden “stlačit” do čtyř.

Pracovní smlouvy a dohody

V rámci pracovního poměru můžete uzavřít pracovní smlouvu, ale i dohodu o provedení práce a o pracovní činnosti, respektive doplňkové formy pracovněprávních vztahů.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejtypičtější způsob uzavření pracovního poměru. Musí být sjednána písemně a musí obsahovat:

 • druh práce,
 • místo jejího výkonu,
 • den nástupu.

Dalšími náležitostmi mohou být:

 • informace o době trvání pracovního poměru,
 • zkušební doba,
 • výše mzdy,
 • kratší pracovní doba,
 • konkurenční doložka,
 • informace o možnosti vysílání zaměstnanců na pracovní cestu.

Pokud uzavřete pracovní smlouvu, můžete pracovat na plný, poloviční i částečný úvazek.

Pracovní smlouva na dobu určitou

Pracovním smlouva uzavřená na dobu určitou může trvat maximálně 3 roky. Zaměstnavatel ji však může prodloužit a to dokonce dvakrát. Celkově tak můžete u jedné firmy pracovat až 9 let.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Druhou variantou je pracovní smlouva na dobu neurčitou, která je pro vás jakožto zaměstnance výhodnější. Zpravidla se v ní sjednává délka dovolené, zkušební doba i dvouměsíční výpovědní lhůta. Pokud by došlo v budoucnu k jeho ukončení dohodou nebo jste dostali výpověď, máte nárok na odstupné.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Jednou z dohod konaných mimo pracovní poměr je dohoda o provedení práce. Nejčastěji je využívána studenty, maminkami na mateřské či rodičovské dovolené a důchodci při brigádách. Pokud se rozhodnete na DPP pracovat, musíte dodržet zákonem stanovený limit 300 odpracovaných hodin ročně. Hlavní výhoda této dohody spočívá v tom, že do 10 000 Kč nemusí být z vaší mzdy sociální a zdravotní pojištění odváděno. Nad 10 000 Kč si však musíte zdravotní hradit sami.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Druhou možností je dohoda o pracovní činnosti (DPČ), kterou lze sjednat až na 20 hodin týdně. Nevýhoda spočívá v nemožnosti nároku na dovolenou ani jiné benefity. U této dohody však již musíte odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnáním malého rozsahu může být typ pracovního poměru i výše zmiňované dohody. Charakterizuje ho uvedení pouze hodinové sazby (nikoliv fixní měsíční částky) nebo odměna nižší než 3 500 Kč/měsíc. Ta samá hranice platí pro odvod zdravotního pojištění. Platby sociálního jsou dobrovolné.

Poznámka: Je třeba zmínit, že v běžné mluvě se stále používají pojmy hlavní a vedlejší pracovní poměr. Ty však již v zákoníku práce nenajdete. Nahradily je právě výše zmiňované (pracovní poměr a dohody).

Věříme, že jsme vám všechny existující pojmy týkající se pracovněprávních vztahů dobře vysvětlili. Pokud vás zajímají další témata z personalistiky, přihlaste se na náš rekvalifikační kurz!

Zdroj: portal.pohoda.cz, mesec.cz, jobs.cz, grafton.cz

Mám zájem o odběr newsletteru