Dohoda o provedení práce patří mezi oblíbené formy pracovněprávního vztahu. Podívejte se na všechny její výhody. V článku najdete i odpovědi na nejčastější otázky ohledně DPP včetně jejího vzoru.

Dohoda o provedení práce (zkráceně DPP) je forma pracovněprávního vztahu. Uzavírá se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Často ji využívají maminky na mateřské dovolené, studenti a důchodci.

Dohoda o provedení práce: Jaké jsou její výhody?

Pokud zvažujete uzavření DPP, podívejte se na hlavní výhody, které nabízí.

Jednoduchá administrativa

V porovnání s prací na živnostenský list budete mít mnohem méně starostí s administrativou. Nemusíte obíhat úřady jako je tomu v případě zakládání živnosti.

Nižší odvody sociálního a zdravotního pojištění

Do určité částky nemusíte odvádět vy, ani váš zaměstnavatel odvody sociálního a zdravotního pojištění. Náklady nešplhají do tak vysokých částek jako v případě klasického zaměstnaneckého poměru nebo práce na živnost. Konkrétní příklady odvodů si ukážeme níže.

Větší svoboda a časová flexibilita

Práce na dohodu umožňuje větší svobodu a časovou flexibilitu. Můžete se tak více věnovat i jiným činnostem jako je například studium cizích jazyků.

DPP má však i své nevýhody. Jednou z nich je rozsah, kdy můžete odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Výše odměny však není limitována. U dohody o provedení práce nemáte nárok na dovolenou, placené a neplacené překážky, ani na odstupné.

Dohoda o provedení práce 2019: Daň, sociální a zdravotní pojištění

dohoda o provedení práce vzor

Kdo platí sociální a zdravotní pojištění?

Částka, do které se neplatí sociální a zdravotní pojištění, činí 10 000 Kč. Při hrubé mzdě od 10 001 Kč hradíte odvody ve výši 11% z hrubé mzdy a váš zaměstnavatel ve výši 34%.

Pozor! Pokud pracujete na DPP a váš příjem nepřesáhl 10 000 Kč, nejste z pohledu odvodů považováni za zaměstnance. Jestliže zároveň nepracujete pro jiného zaměstnavatele nebo nepodnikáte, patříte do skupiny osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a musíte sami odvádět zdravotní pojištění ve výši 1 803 Kč za měsíc.

Jak je to se zdaněním příjmů u dohody o provedení práce?

U zdanění DPP hraje roli, zda jste podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Zda patříte mezi státní pojištěnce (studenty, ženy na mateřské a osoby pobírající rodičovský příspěvek nebo důchodce), za které platí zdravotní pojištění stát. Rozhoduje i výše vašeho výdělku. Podívejte se na možné varianty zdanění.

Výdělek do 10 000 Kč bez podepsaného prohlášení k dani

Činí-li váš výdělek do 10 000 Kč a nepodepsali jste prohlášení k dani, zdaní se 15% srážkovou daní. Pokud nemáte jiný příjem, nemusíte podávat daňové přiznání. Nemáte však nárok na žádné slevy, protože jste nepodepsali růžové prohlášení.

Tip: 15% srážkovou daň však můžete získat zpět podáním daňového přiznání. Je tedy na vašem uvážení, zda raději necháte peníze státu nebo investujete čas do papírování navíc.

Výdělek do 10 000 Kč s podepsaným prohlášením k dani

Máte-li růžové prohlášení podepsané a vydělali jste si méně než 10 000 Kč, bude se vám příjem danit 15% zálohovou daní. Počítá se ze základu daně (resp. superhrubé mzdy zaokrouhlené na celé sto koruny nahoru). Díky podepsanému prohlášení si můžete uplatnit slevy na dani (poplatníka, studenta, atd.) nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti. Vaše čistá mzda tak bude vyšší, než v případě nepodepsání růžového papíru.

Výdělek nad 10 000 Kč bez podepsaného prohlášení k dani

Výdělek nad 10 000 Kč se také zdaňuje 15% zálohovou daní. Opět si nebudete moci uplatnit slevy. Základem daně je 1,34 násobek hrubé mzdy zaokrouhlený na celé stovky korun nahoru. Slevu na poplatníka však můžete uplatnit při podání daňového přiznání, kdy vám může být vrácen přeplatek. Přiznání jste povinni podat, pokud pracujete během roku současně pro více zaměstnavatelů.

Tip: Růžové prohlášení a daňové přiznání se z finančního hlediska vyplatí vždy vyřídit.

Výdělek nad 10 000 Kč s podepsaným prohlášením k dani

U této varianty se zdaňuje výdělek stejně jako v předchozím případě. Rozdíl spočívá v možnosti uplatnění slev a daňového zvýhodnění na děti díky podepsanému prohlášení.

Dohoda o provedení práce vzor

DPP musí mít písemnou formu a má obsahovat:

  • pracovní úkol,
  • výši sjednané odměny,
  • rozsah práce
  • a dobu, na kterou se uzavírá.

Pro konkrétní představu přikládáme níže vzor dohody o provedení práce, který si můžete podle svých potřeb upravit a používat.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Mám zájem o odběr newsletteru