Odstupné je peněžitá kompenzace, kterou je vám zaměstnavatel v určitých případech povinen vyplatit. Přečtěte si, kdy na něj máte nárok, jak se počítá a kdy se vyplácí.

Kdy máte nárok na odstupné?

Zaměstnavatel vám musí vyplatit odstupné, pokud došlo k ukončení pracovního poměru dohodou, nebo vám dal výpověď:

  • z organizačních důvodů (např. v rámci tzv. hromadného propouštění),
  • kterou jste nezavinili ze zdravotních důvodů* (v případě, kdy dále nesmíte podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo z rozhodnutí úřadu, který posudek přezkoumává, dosavadní práci vykonávat)

* V případě zdravotních důvodů máte nárok na nejméně 12násobek vašeho průměrného výdělku.

Odstupné je zaměstnavatel povinen vyplatit v nejbližším výplatním termínu po ukončení pracovního poměru. Neučiní-li tak, obraťte se na oblastní inspektorát práce.

Odstupné výpočet

Zaměstnavatel vám musí vyplatit alespoň minimální výši odstupného uvedenou v Zákoníku práce. Pro jeho výpočet je třeba znát:

  • dobu trvání pracovního poměru,
  • velikost úvazku,
  • rozhodné období*,
  • hodiny přesčasů proplacené v rozhodném období,
  • informaci, zda bylo v rozhodném období odpracováno méně než 21 dní.

*Rozhodným obdobím se rozumí předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí.

Pozn.: Následující způsob výpočtu není určen pro zjištění odstupného při využívání konta pracovní doby. Jestliže ji máte takto stanovenou, při výpočtu se řiďte ustanovením § 67 Zákoníku práce a Hlavy VIII téhož zákona.

Odvody

Z odstupného vám bude vždy odečtena daň z příjmů. O odvody na sociálním a zdravotním pojištění bude ponížené pouze v případě jeho vyplacení v jiném než zákonem stanoveném důvodu (viz výše).

Kompletní informace o odstupném najdete v § 52 Zákoníku práce.

Poohlížíte se po práci v jiném oboru? Nabízíme rekvalifikaci na žádané pozice na trhu práce!

Zdroj: aktualne.cz, kurzy.cz

Mám zájem o odběr newsletteru