Dohoda o pracovní činnosti patří stejně jako DPP mezi zvláštní formy pracovněprávního vztahu. Podívejte se, kdy je vhodné ji uzavřít a jak se liší od dohody o provedení práce. Najdete zde i vzor ke stažení zdarma.

Charakteristika dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je zvláštní formou pracovněprávního vztahu uzavíraná mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Často se používá pro brigády.

OD DPP se liší rozsahem, na který je možné ji uzavřít. Na DPČ můžete pracovat v průměru až polovinu týdenní pracovní doby (tzn. poloviční pracovní úvazek – do 20 hodin/týdně). Dohoda o provedení práce se oproti tomu sjednává spíše na činnosti jednorázového charakteru. Je omezena limitem 300 hodin práce za rok.

Dohod o pracovní činnosti můžete mít několik. Stanovený rozsah uváděný výše platí vždy pro jednoho zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pracovní poměr, nemáte ze zákona nárok na dovolenou. V praxi to však může vypadat tak, že se se zaměstnavatelem na volnu domluvíte. Nemůžete ho však vymáhat.

DPČ náležitosti

Stejně jako dohoda o provedení práce i DPČ musí být sjednána písemně na dobu určitou i neurčitou a musí mít tyto náležitosti:

  • sjednané práce,
  • rozsah pracovní doby,
  • dobu, na kterou se uzavírá.

dohoda o pracovní činnosti

Odměna z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší než minimální mzda, která pro letošní rok činí 79,8 Kč. Zajímá-li vás, kdo platí u dohody o pracovní činnosti zdravotní a sociální pojištění, čtěte dále.

Dohoda o pracovní činnosti odvody

U DPČ se odvádí sociální pojištění od 3 000 Kč hrubého/měsíc. Zdravotní pojištění zaplatíte, pokud bude váš čistý měsíční příjem vyšší než 3 000 Kč. Pracujete-li na více dohod u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se sčítají.

Co se zdanění týká, záleží na tom, zda jste u svého zaměstnavatele podepsali či nepodepsali prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Pokud máte růžový papír podepsaný, výdělek se vám zdaní 15% zálohovou daní. Budete si moci uplatnit slevy (na poplatníka, příp. studenta apod.) stejně jako u běžného pracovního poměru. Prohlášení však můžete uplatňovat ve stejném období pouze u jednoho zaměstnavatele!

Jestliže však růžové prohlášení podepsané nemáte a váš příjem je nižší než 2 500 Kč, zdaní se 15% srážkovou daní. Pokud činí 2 501 Kč a více, daní se opět zálohovou daní.

Zjistěte si pomocí DPČ kalkulačky, zda se vám vyplatí více dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

DPČ ukončení

DPČ lze ukončit buď dohodou ke sjednanému dni, nebo výpovědí, která musí mít písemnou formu. Můžete ji podat vy nebo váš zaměstnavatel. Výpovědní doba činí 15 dní a běží ode dne doručení druhé straně. Dohodu o pracovní činnosti lze i okamžitě zrušit. To je však možné pouze v případě, kdy lze zrušit pracovní poměr a v dohodě je tato možnost uvedena.

Tip: Přemýšlíte nad rekvalifikací v oboru personalistiky? Přihlaste se na níže na náš kurz!

KURZ PERSONALISTIKY

Mám zájem o odběr newsletteru