V následujícím článku se dočtete, jak je to se zkušební dobou a podmínkami v případě, kdy si chcete vzít dovolenou, onemocníte nebo chcete se zaměstnavatelem pracovní poměr ukončit.

Zkušební doba: Co to je a kdy končí?

Zkušební doba je vymezené období, ve kterém lze vypovědět sjednaný právní vztah nebo odejmout povolení. Nejčastěji se s ním setkáte v pracovní oblasti – při nástupu do nového zaměstnání. Výhodná je jak pro vás, kdy si během ní můžete práci osahat a zjistit, zda vám vyhovuje či nikoliv, tak pro zaměstnavatele, který si při ní ověří vaše dovednosti, ale i osobnost.

Zkušební doba obvykle končí po uplynutí tří, případně šesti měsíců (u vedoucích pozic). U sjednaných pracovních pozic na dobu určitou by navíc neměla být delší než polovina této doby. Pokud nastoupíte do zaměstnání, které má trvat čtyři měsíce, zkušební doba by měla být v délce kratší než dva měsíce. Minimální délka stanovena není.

Jak je to ve zkušební době s výpovědí?

Někteří lidé se mylně domnívají, že mohou dát ve zkušební době výpověď. Tento pojem se však v této situaci nepoužívá. Vždy se jedná o jednostranný právní úkon – zrušení pracovního poměru, kdy tak můžete učinit vy i zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nebo bez jeho udání.

Podmínky při dovolené a nemoci

Kladete-li si otázku, jak je to v situaci při dovolené, kdy si ji chcete vybrat například měsíc po nástupu do nové práce, přečtěte si, následující část článku.

Nárok na dovolenou během zkušební doby nemáte, ale můžete se zaměstnavatele zeptat. Záleží na konkrétním vedení, někteří mohou několik dní povolit. A pokud v průběhu 3 měsíců (resp. 6) onemocníte, prvních 14 dní vás zaměstnavatel propustit nemůže, od 15. dne však ano. Dny nemoci se do zkušební doby nezapočítávají. V případě nemoci se vám o tyto dny prodlouží.

A jak je to s těhotenstvím?

Těhotné ženy nemají povinnost svůj stav zaměstnavateli hlásit. Pokud tedy nemusíte a nevykonáváte například fyzicky náročnou nebo zdraví ohrožující práci, můžete si těhotenství nechat pro sebe. Počítejte však s tím, že se tím připravíte o možnost zákazu práce přesčas nebo vyslání na služební cestu pouze s vaším souhlasem.

Zdroj: finance.cz, podnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru