Pojem švarcsystém by měl zajímat každého, kdo pracuje na živnostenský list. Jedná se totiž o poměrně problematický pracovní model, který je sice běžně využíván ze strany zaměstnavatelů i samotných OSVČ, avšak to neznamená, že se jedná o legální postup. Co je to švarcsystém a jak jej poznáme? Jak se mu vyhnout a co vám hrozí v případě odhalení švarcsystému kontrolou?

Co je a co není švarcsystém?

Tento model pracovního vztahu zavedl podnikatel Miroslav Švarc v 90. letech a následně byl za něj na tři a půl roku odsouzen. V našem právním systému se tedy jedná o nelegální činnost, které se však snadno dopustíte i nevědomky, pokud nemáte dostatečné informace o této problematice. Pojďme se tedy podívat, co se dle zákona za švarcsystém považuje.

Švarcsystém představuje situaci, kdy zaměstnavatel uzavře s osobou samostatně výdělečně činnou (neboli OSVČ) smlouvu v rámci obchodněprávního vztahu, ale ve skutečnosti se jedná o závislou činnost. Laicky řečeno: namísto klasického najímání zaměstnanců  zaměstnavatel využívá služby OSVČ, ale dále se k těmto živnostníkům chová jako ke klasickým zaměstnancům. Kontroluje jim docházku, mají jasně stanovenou pracovní dobu i místo apod.

Nenechte se mýlit – jedná se o porušení zákona jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany živnostníka. I přesto se tento model v českém prostředí běžně využívá. Dokonce se můžete na pracovním pohovoru setkat s vyzváním k založení živnostenského oprávnění, abyste danou pracovní pozici mohli vykonávat.

Znaky švarcsystému aneb Jak poznat zda se jedná o švarcsystém?

Existuje několik známých znaků, které prozrazují, zda živnostník pracuje ve švarcsystému. Nemusí být však naplněny všechny najednou, aby váš pracovní vztah byl posouzen jako švarcsystém. To záleží pouze na posouzení a rozhodnutí konkrétního inspektora z úřadu.

1. Nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance

Při běžném a legálním postupu jsou si oba subjekty (firma/zaměstnavatel a OSVČ) z hlediska obchodněprávních vztahů rovni. Jestliže tedy vztah pracovníka a zaměstnavatele vykazuje podřízenost a nadřízenost, například když živnostník bez výhrad plní příkazy zaměstnavatele, jedná se o jeden ze základních znaků švarcsystému.

Zda se jedná o podřízený a nadřízený vztah poznáme také dle toho, jestli práce probíhá na náklady a odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě zaměstnavatele či nikoliv. Řadový zaměstnanec totiž ručí za škodu pouze do určité výše, naproti tomu živnostník ručí celým svým majetkem.

2. Práce je vykonávána pouze pro jednoho zaměstnavatele (firmu)

Typický znak také představuje fakturace pouze jednomu zaměstnavateli neboli firmě. Někteří zaměstnavatelé vám také mohou zakazovat pracovat i na jiných zakázkách od ostatních zaměstnavatelů, a to dokonce i ve smlouvě. Tím se však stavíte do pozice prokazující švarcsystém.

3. Výkon práce pod jménem zaměstnavatele

Jakožto podnikatel na živnostenský list byste měli pracovat pod svým jménem a používat své IČO. Používáním jména zaměstnavatele se opět dostáváte do role podřízeného (zaměstnance), což byste jakožto OSVČ být neměli. To však platí i v případě takových detailů, jako jsou vizitky, e-mail a další.

Jak poznat švarcsystém?

Jak poznat švarcsystém a nestát se obětí jeho následků?

4. Pravidelné odměny ve stejnou dobu i výši

Dalším znakem, který ukazuje na švarcsystém, jsou pravidelné odměny pro OSVČ, které fakturuje pouze jedné firmě, a to ve stejnou dobu v měsíci. Typicky se také jedná o velmi podobnou nebo stejnou částku a pouze jedenkrát měsíčně jako při pobírání mzdy v klasickém zaměstnání. Za podezřelé také kontrolující úředníci považují, pokud je tato pravidelná odměna ve velmi podobné výši jako jsou mzdy a platy zaměstnanců na obdobných pozicích.

5. Práce probíhá v pravidelné pracovní době na pracovišti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel vám hlídá odchody a příchody do práce, výkon činnosti probíhá na jeho pracovišti pomocí jeho pomůcek nebo nástrojů od pondělí do pátku v pravidelné době? Pak splňujete znaky zaměstnance, nikoliv živnostníka. I na takové ukazatele se kontrola zaměří.

6. Příliš nízká specializace

Jestliže je činnost OSVČ popsaná ve smlouvě příliš obecně, vzniká vyšší riziko švarcsystému. Ani “neprůstřelné” a nejasné smlouvy o pracovní činnosti vám tedy nepomohou. Navíc by ve smlouvě neměla být zahrnuta klasická ujednání, která používáme pro zaměstnanecké poměry (například ujednání o dovolené, placeném volnu apod.). Upozorňujeme také, že kontrolní orgány se zaměřují na faktickou stránku pracovního vztahu tak, jak je skutečně vykonáván, a oficiální stránka (tedy ta na papíře) nehraje velkou roli.

Zajímavost: Registrovaných živnostenských listů najdeme v České republice přibližně okolo milionu. To však neznamená, že zde působí stejný počet opravdových OSVČ. 

Co švarcsystém není?

Zřízení živnostenského listu z vás samozřejmě automaticky nedělá součást švarcsystému. Podnikání formou OSVČ přináší spoustu výhod, o kterých jsme vám již psali. Musíte si pouze dávat pozor, abyste vztah mezi vámi a klientem, pro kterého vykonáváte službu, udrželi na úrovni vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, nikoliv na úrovni zaměstnavatele a zaměstnance.

O švarcsystém se tedy nejedná, pokud jako živnostník dodržujete následující:

  • Práci si řídíte samostatně – nikdo vám neurčuje podmínky, pracovní dobu a místo výkonu práce.
  • Jednáte svým jménem – pod vlastním jménem fakturujete, jednáte i veřejně vystupujete.
  • Jste za své podnikání zodpovědní – případné škody, pokuty apod. a zodpovědnost za ně nesete vy.
  • Podnikáte za účelem dosažení zisku – ten je ideálně nepravidelný, od více klientů a v různých částkách.

Jak se vyhnout švarcsystému?

Neúčinnější cestou, jak se vyhnout švarcsystému a s ním spojenému postihu, je nesplňování základních znaků, které jsme si uvedli výše. Především se zaměřte na podřízený vztah vůči svému klientovi a také na spolupráci s více firmami. Jestliže se ve vašem účetnictví bude vyskytovat více odběratelů, se kterými spolupracujete, ihned z vás výrazně padá podezření z švarcsystému. K takovému postupu vám postačí i několik menších zakázek ročně.

Samozřejmě doporučujeme zaměřit se i na ostatní znaky švarcsystému, jelikož v tomto pracovním modelu se vždy pohybujete minimálně na hraně zákona.

Pokud vás láká podnikání jako OSVČ, ale nemáte dostatečnou kvalifikaci pro výkon vašeho vysněného zaměstnání, vyzkoušejte některý z našich rekvalifikačních kurzů. Například osvědčení z rekvalifikačního kurzu online marketingu vám umožňuje výkon podnikání na živnostenský list.

Jaké mohou přijít následky?

Oblastní inspektorát práce, respektive Státní úřad inspekce práce, může vyslat kontrolu pro podezření z švarcsystému. Záleží pouze na posouzení konkrétní kontroly, zda vaši činnost vyhodnotí jako nelegální. Pokutu pak může udělit jak zaměstnavateli, tak živnostníkovi.

Inspekce může zaměstnavateli udělit pokutu od 250 000 Kč až po 10 milionů korun a dále může úřad danému zaměstnavateli zpětně doměřit daně a odvody na pojistné, ke kterému se připočte také penále. V krajních případech může být zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Živnostníkovi pak hrozí postih v hodnotě až 100 000 Kč.

Může zaměstnavatel vyžadovat práci na živnostenský list?

Možná už jste se také setkali se situací, kdy již v inzerátu na volnou pracovní pozici či při pracovním pohovoru bylo řečeno, že se jedná o práci pouze na živnostenský list. Některé firmy jednoduše nechtějí zaměstnávat řadové zaměstnance, jelikož se jim to finančně nevyplatí.

Zaměstnavatel vás k tomu přímo nutit nemůže, ale danou pozici často při odmítnutí práce na IČO nedostanete. Firma dá jednoduše přednost někomu, kdo na takovou podmínku přistoupit chce. Je pouze na vás, zda chcete do tohoto rizika jít. Jakožto živnostník navíc nemáte nárok na dovolenou, nemocenskou nebo odstupné při ukončení spolupráce a dále si musíte hradit sociální a zdravotní pojištění. Jestliže tedy nechcete vyloženě začít podnikat na IČO pro více odběratelů, vystavujete se riziku švarcsystému a dost jasně splňujete několik jeho hlavních znaků (práce pouze pro jednoho klienta, za stejnou měsíční odměnu a podle pracovní doby a dalších podmínek zaměstnavatele).

Pokud však chcete obor vykonávat jako klasické podnikání na živnostenský list, sehnat si několik zakázek, vydělávat zajímavé částky a být svým pánem, nebojte se pustit do vyřizování živnostenského oprávnění. Možná vás čeká trochu těžší a pomalejší cesta na začátku, ale jedná se o legální postup, který můžete vykonávat s čistým svědomím.

Zdroj: ipodnikatel.cz, podnikatel.cz, euro.cz

Mám zájem o odběr newsletteru