Podnikáte jako OSVČ nebo vlastníte firmu a potřebujete vystavit fakturu, ale nevíte, co musí obsahovat? V článku najdete kromě náležitostí i vzor faktury.

Co je to faktura a co musí obsahovat?

Faktura se často zaměňuje za daňový doklad a obráceně. Jedná se však o dva různé pojmy! Faktura je účetním dokladem za provedenou práci nebo dodané zboží. U obyčejných faktur je třeba dále rozlišit, zda vedete daňovou evidenci (příp. uplatňujete paušální výdaje) nebo účetnictví.

Daňový doklad může být také účetním dokladem, používají ho však pouze plátci DPH. Patříte-li mezi ně, budete vystavovat doklad s názvem: “faktura daňový doklad”. Pokud plátci DPH nejste, týká se vás pouze označení “faktura”.

Z výše napsaného vyplývá, že obyčejná faktura bude obsahovat jiné náležitosti než faktura, která je zároveň daňovým dokladem. Podívejte se, na co nesmíte zapomenout a jaké jsou v účtech rozdíly.

Náležitosti faktury neplátců DPH, kteří nevedou účetnictví

Pokud nejste plátci DPH, vystavujete obyčejné faktury a vedete daňovou evidenci, nebo uplatňujete výdaje paušálem, vždy do nich zapisujte:

 • údaje o dodavateli a odběrateli (název firmy nebo jméno a příjmení OSVČ),
 • sídlo nebo fakturační adresu,
 • IČ,
 • označení registru (obchodního, příp. živnostenského rejstříku),
 • údaj o neplátcovství DPH,
 • slovní a číselné označení dokladu (např. faktura č. 01012020),
 • datum jeho vystavení,
 • datum splatnosti,
 • popis služby nebo zboží, za které fakturu vystavujete,
 • způsob úhrady (převodem, hotově),
 • příp. číslo účtu,
 • částku (celkem nebo jednotlivě – za jednotku a množství).

Tip: Pro představu přikládáme vzorovou fakturu, kterou si můžete stáhnout a podle potřeby upravit.

Náležitosti faktury neplátců DPH, kteří vedou účetnictví

Patříte-li mezi neplátce DPH, kteří však vedou účetnictví (jste-li například OSVČ s ročními příjmy nad 25 milionů Kč, nebo právnickými osobami), vaše faktury mají obsahovat následující údaje:

 • údaje o dodavateli a odběrateli (název firmy nebo jméno a příjmení OSVČ),
 • sídlo nebo fakturační adresu,
 • IČ,
 • označení registru (obchodního, příp. živnostenského rejstříku),
 • údaj o zápisu do OR včetně oddílu a vložky (pokud jste právnickou osobou),
 • popis služby nebo zboží, za které fakturu vystavujete,
 • částku (celkem nebo jednotlivě – za jednotku a množství),
 • způsob úhrady (převodem, hotově),
 • příp. číslo účtu,
 • datum vystavení faktury,
 • datum splatnosti.

Tip:Chcete se dozvědět více informací o účetních dokladech? Podívejte se na naše video!

Náležitosti faktury plátců DPH

Jste-li plátci daně z přidané hodnoty (DPH) musíte vystavovat faktury daňové doklady všem příjemcům bez ohledu na to, zda se jedná o plátce nebo neplátce DPH! Do účtů tohoto typu nezapomeňte zaznamenat:

 • údaje o dodavateli a odběrateli (název firmy nebo jméno a příjmení OSVČ),
 • sídlo nebo fakturační adresu,
 • IČ,
 • označení registru (obchodního, příp. živnostenského rejstříku),
 • údaj o zápisu do OR včetně oddílu a vložky (pokud jste právnickou osobou),
 • DIČ (dodavatele, příp. i odběratele),
 • rozsah a druh služby nebo množství a druh výrobku,
 • datum vystavení faktury,
 • datum splatnosti,
 • datum uskutečnění
 • zdanitelného plnění (liší-li se od data vystavení faktury),
 • způsob úhrady (převodem, hotově),
 • příp. číslo účtu,
 • základ, sazba a výše daně* (v české měně).

*Výši daně nemusíte uvádět, pokud ji přiznává odběratel.

Pozor! Existují zvláštní případy, při kterých musíte do daňového dokladu zahrnout i další údaje (např. pokud podnikáte v cestovních službách, obchodujete-li s jinými zeměmi EU apod.). Veškeré výjimky a možnost vystavovat tzv. zjednodušený doklad najdete v Zákoně o DPH.

Zálohová faktura

Často používaným dokladem je i zálohová faktura. Využijete ji především v případě, kdy máte pro zákazníka provést službu nebo mu dodat zboží a chcete, aby vám zaplatil alespoň část její ceny předem. Tento doklad se nepovažuje ani za účetní ani za daňový a tedy se o něm ani neúčtuje.

Hlavní výhoda zálohové faktury spočívá v:

 • předejití problému s neuhrazenými fakturami,
 • odkladu povinnosti odvodu DPH (pokud jste plátci),
 • ve vzniku nezdanitelného výnosu (zdanitelný bude až při dodání zboží/služby).

Náležitosti zálohové faktury

Stejně jako obyčejná faktura nebo daňový doklad má i zálohová jisté náležitosti, které je vhodné uvádět:

 • popis služby/zboží,
 • celkovou částku,
 • číslo účtu příjemce,
 • variabilní symbol,
 • datum splatnosti,
 • informaci, že se nejedná o daňový doklad.

Chcete se naučit účtovat o fakturách a dalších účetních případech? Přihlaste se na některý z našich rekvalifikačních kurzů!

zdroj: portal.pohoda.cz, money.cz

Mám zájem o odběr newsletteru