Abyste mohli začít úspěšně podnikat, neobejdete se bez inspirace od zkušených mentorů. Následujících 9 rad pro začínající podnikatele vám pomohou v rozvoji vašeho businessu!

9 rad pro začínající podnikatele

Přečtěte si 9 rad pro začínající podnikatele od úspěšných zakladatelů tuzemských i zahraničních firem a zjednodušte si tak start vašeho podnikání!

1.) Vytvořte si vizi, kterou chcete žít

V první řadě byste měli mít reálnou vizi, kterou chcete žít. Může se týkat nejen práce, ale také bydlení, trávení volného času apod. Té byste se měli následně držet a podnikat kroky k jejímu dosažení. Pamatujte, že vy sami jste tvůrci svého života a můžete tak ovlivnit svou budoucnost!

2.) Prozkoumejte a porozumějte trhu

Jedna z nejdůležitějších a často podceňovaných rad pro začínající podnikatele se týká průzkumu trhu. Vždy se snažte pochopit zákazníkovy potřeby do hloubky. Ty jsou často jiné než si myslíte! Podaří-li se vám o nich zjistit informace, které konkurence nemá, získáte výhodu. Ideální je, pokud obor, v němž chcete působit, dobře znáte (například jste v něm dříve pracovali na marketingové pozici).

3.) Pusťte se do práce a vytrvejte!

Podnikání obnáší zvládání rozličných oblastí (prodeje, marketingu, financí,…). Pro začátek však budete potřebovat především dostatek kreativity, vytrvalosti a touhy neustále se učit novému.

4.) Opravdu svým zákazníkům naslouchejte!

Tato rada se týká jak začínajících, tak již zkušených podnikatelů. V čím více konkurenčním odvětví budete působit, tím spíše byste se jí měli řídit. Naslouchat zákazníkům a jejich potřebám je jednou z nejdůležitějších schopností, jež by měli vaši zaměstnanci disponovat. Vybírejte si proto do týmu ty, kteří se umí vcítit do jejich situace a vyhovět požadavkům, jak jen to je možné.

5.) Učte se s týmem

Abyste firmě a jejímu chodu (procesům i zaměstnancům) dobře rozuměli, měli byste v ní trávit dostatek času. Někteří majitelé z tohoto důvodu preferují kancelář sdílenou s podřízenými. Tak mají větší přehled o tom, co děje.

6.) Dívejte se dopředu

Bez plánování se neobejdete. Nejen v době krize byste měli dbát na zdraví firmy (školení zaměstnanců, marketing, rozvoj kapitálu apod.). Někteří mentoři radí začínajícím podnikatelům věnovat se této činnosti po určitý čas každý týden.

7.) Chyby i neúspěch berte jako prospěšné

Namísto toho, abyste se báli chyb a neúspěchu a bránili tak v rozvoji firmy, berte je jako prospěšné zkušenosti a výzvy, které vám mohou pomoci růst.

8.) Nezapomínejte na sebe

Častou chybou nejen začínajících podnikatelů je nedostatek odpočinku. Ať už jste do podnikání zapálení sebevíce, nikdy nezapomínejte na sebe, svou rodinu a volný čas! Rovnováha mezi pracovním a osobním životem má vliv na úspěch firmy a chrání vás před vyhořením.

9.) Učte se od zkušenějších

Navazujte kontakty s lidmi ze stejného oboru – mentory, kteří vám mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu. Diskutujte s nimi, ptejte se je na otázky, jež vás pálí. Nechte se jimi vést. Jedině tak budete dobrými lídry!

Zdroj: forbes.com, simplyoffice.cz

Mám zájem o odběr newsletteru