Pracovní pohovor skýtá mnohá úskalí. Jedním z nich je situace, kdy jste personalistou vyzváni k položení otázek. Podívejte se, na které je vhodné se ptát.

Pracovní pohovor: Otázky pro inspiraci

Vyberte si ze seznamu dvě až tři pro vás nejdůležitější otázky, na které chcete znát odpověď, a nejsou vám nepříjemné. Mějte je na paměti a zeptejte se na ně, až vás personalista vyzve, nebo mu je položte sami na konci pohovoru.

Pohovor: Otázky k pozici a náplni práce

Otázky týkající se náplně práce jsou velmi důležité. Pokud jste se například nedozvěděli veškeré informace, které vás k pracovní pozici zajímají, požádejte o jejich doplnění. Můžete použít následující formulace.

1. Můžete mi popsat typický pracovní den na této pozici?

Zásadní otázka, díky které si uděláte představu, co vás bude každý den čekat, se týká popisu pracovního dne. Zjistíte tak, jaké činnosti a odpovědnosti jsou s pozicí spjaty a zda jste schopní a ochotní se jim dennodenně věnovat.

2. Čeho bych měl/a na této pozici dosáhnout po třech měsících?

Díky této otázce vám bude jasnější, jaké nároky má firma na nového zaměstnance. Budete se tak snadněji rozhodovat, zda je pro vás pozice skutečně vhodná či nikoliv. Jestliže vám například personalista odpoví, že byste jako asistent/ka měl/a zvládat množství úkolů, které jste v předchozí práci uměl/a za rok, asi to nebude to pravé ořechové.

3. Vyžadujete na této pozici přesčasy?

I z odpovědi na tuto otázku můžete vyčíst, jak vysoké pracovní nasazení firma od svých pracovníků vyžaduje. Zeptejte se případně i na průměrný měsíční přesčas bývalého zaměstnance, kterého byste měli zastoupit.

pracovní pohovor

Otázky týkající se kolegů a vedení

S personalistou můžete probrat i kolegy a vedení. Abyste si udělali alespoň obecnou představu, jaké vztahy ve firmě panují, položte mu následující dotazy.

1. S jakým kolegou/yní budu pracovat nejčastěji?

Pokud jsou pro vás vztahy na pracovišti obzvlášť důležité, zeptejte se na kolegu/yni, se kterým/ou byste pracovali nejčastěji. HR pracovník by vám měl nastínit, nebo se alespoň zmínit o jeho povaze či přístupu k práci.

2. Můžete mi říct více o týmu (oddělení), ve kterém bych měl/a pracovat?

Tato otázka je obecnějšího charakteru než předchozí. Můžete však díky ní zjistit nejen to, jaké vztahy na pracovišti panují, ale i informace o právě realizovaném projektu nebo jednotlivých kompetencích členů týmu.

3. Jaký je šéf? Co považuje za nejdůležitější a co naopak neřeší?

Zeptejte se diplomaticky na priority vašeho potenciálního šéfa. Z odpovědi byste měli usoudit, zda jde o puntičkáře, který řeší maličkosti nebo flegmatika, jemuž je všechno jedno.

Otázky týkající se firmy

Jestliže se zajímáte spíše o vývoj a současnou situaci ve firmě, položte HR pracovníkovi některou z následujících otázek.

1. Jaké služby, výrobky, projekt plánujete v nejbližší době uskutečnit?

Máte rádi neustálé dění ve firmě a inovace? Pracujete v marketingu a chcete se podílet na vývoji, zavádění nebo testování nového výrobku (služby)? Určitě tuto otázku nevynechejte!

2. V čem se tato firma odlišuje od ostatních v oboru (regionu)?

Z této otázky se kromě specializace na určité produkty nebo výrobní postupy můžete dozvědět i informace o tom, jak se firma stará o své zaměstnance. Zda dbá na jejich školení a další vzdělávání, posílá je na pracovní cesty do zahraničí apod.

3. Co se Vám osobně na této firmě líbí nejvíce? Proč zde pracujete?

Pokud si s personalistou sednete, zkuste se ho/ji zeptat, co má na firmě rád/a (příp. co mu/jí nevyhovuje). I z jeho/její odpovědi můžete mnohé usoudit.

Na co si dát pozor?

Výše uvedené otázky berte jako inspiraci. Vždy je volte s ohledem na konkrétní pozici, firmě a oboru. Vyvarujte se osobním otázkám na HR pracovníka/ici a dotazům, které nevyžadují jinou odpověď než ano, ne. Dávejte si pozor na vyptávání se na jedno téma (např. šéfa či firemní benefity). Mohli byste působit jako problémový pracovník nebo člověk, kterého zajímají pouze výhody pracovní pozice.

Přemýšlíte nad změnou oboru? Podívejte se na rekvalifikační kurzy od Orange Academy! Vyučujeme je po celé České republice.

Zdroj: prace.cz, jobs.cz

Mám zájem o odběr newsletteru