Hledání, a hlavně udržení šikovných zaměstnanců je na dnešním konkurenčním trhu práce stále náročnější. Pro udržení si náskoku před ostatními je důležité, aby měly společnosti zavedeny efektivní náborové strategie, které pomáhají identifikovat a přilákat ty nejlepší kandidáty.

Správně zvolená náborová strategie může pomoci najít kvalifikované lidi, zkrátit dobu potřebnou k náboru a také díky ní minimalizujete náklady vynaložené na nábor.

V tomto článku se podíváme na některé z účinných náborových strategií, které můžete využít k náboru talentů a dozvíte se praktické tipy, jak tyto strategie optimalizovat, abyste dosáhli co nejlepších výsledků v náborovém procesu.

Referral program

Jednou z nejúčinnějších náborových strategií, která do firmy přináší kvalitní pracovníky, je referral program neboli doporučení nového zaměstnance. Kandidáti, které doporučují stávající zaměstnanci, jsou většinou loajálnější, vysoce kvalifikovaní a pomáhají udržovat firemní kulturu.

Sociální sítě

Není žádným tajemstvím, že sociální sítě hrají v náborové strategii důležitou roli. Pokud do vaší náborové strategie sociální sítě nepatří, o mnoho přicházíte. LinkedIn, Facebook, Instagram nebo i Twitter jsou mocným nástrojem pro oslovení vhodných kandidátů. Díky sociálním sítím můžete dát široké veřejnosti vědět o společnosti i o tom, že zrovna nabíráte.

Můžete zde využívat cílenou reklamu nebo jen zveřejnit pracovní nabídku na svém profilu či do různých skupin týkajících se daného tématu. Na sociálních sítích je však potřeba pracovat, být konzistentní a lidem, kteří se vás rozhodnou sledovat, dodávat stále relevantní obsah a hlavně, pokud se vám někdo ozve, odpovědět na zprávu a komunikovat.

Nezapomínejte také na to, že ne na každou pozici se hodí stejná sociální síť, proto si jasně definujte své cílové publikum a uchazeče. Na tomto základě pak vyberete sociální síť, která se pro danou pozici i příspěvky hodí nejvíce.

Pracovní portály

Stejně jako využití sociálních sítí vám v náboru pomůže i využití pracovních portálů. Těmi nejčastějšími jsou u nás práce.cz; jobs.cz; Indeed nebo jenprace.cz. I tady nezapomeňte, že ne každý pracovní portál se hodí pro všechny pozice.

Na některých můžete inzerovat pozice pro bílé límečky na jiných zase pozice pro límečky modré. Opět platí pravidlo, že každý pracovní portál cílí na jinou konkrétní skupinu lidí, kteří práci na daných stránkách hledají. Využívejte relevantní klíčová slova, abyste zajistili, že se vaše pozice objeví ve výsledcích vyhledávání a vy tak můžete získat ty talenty, které potřebujete.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Spolupráce se školami

Pokud máte pozice a možnosti, jak se věnovat úplným juniorům případně absolventům s minimální praxí, pak využijte spolupráci se školami. Účastněte se pracovních veletrhů, různých kariérních dní v rámci daných univerzit nebo středních škol. Nabídněte studentům možnost praxe nebo stáže a spolupracujte s nimi, jako s novými talenty, které do své společnosti po ukončení jejich studia přijmete. Myslete však na to, že pracujete se studenty a bude potřeba přizpůsobit nabídku jejich očekávání a dovednostem. Strategie s výše uvedeným vám pomáhá v rámci dané školy, ale i mezi studenty, budovat kvalitní značku na akademické půdě.

Employer branding

Bez budování značky zaměstnavatele se o náborové strategii snad nedá ani mluvit. Díky práci na značce společnosti se můžete odlišit od konkurence. Čím propracovanější váš Employer branding bude, tím atraktivnějším zaměstnavatelem se stáváte.

Buďte vidět na sociálních sítích, buďte aktivní, promujte firemní kulturu a využívejte cílený marketing, který vám pomůže povědomí o značce budovat. A opět, myslete na svou cílovou skupinu a na to, co jí komunikujete a zda je to pro ni relevantní.

Výše zmíněné náborové strategie můžete samozřejmě propojovat a testovat, která vám zabírá nejlépe a na jakou pozici se která hodí.

Zkoušejte různé přístupy a sledujte, jak jsou úspěšné, na základě takového měření pak můžete zvolit jen ty náborové strategie, které vám do společnosti přináší nejvíce kvalitních uchazečů.

strategie

Co dělat, když náborová strategie potřebuje zlepšení

Někdy využíváte náborové strategie, a přesto se zaseknete a nábor se ocitne na mrtvém bodě. Existuje však několik způsobů, jak můžete náborovou strategii ve společnosti vylepšit.

1.) Optimalizujte procesy

Ujistěte se, že proces podávání žádosti není ve vaší společnosti příliš komplikovaný. Pokud je přihlášení se pro uchazeče na zveřejněnou pracovní pozici příliš časově náročné, může je to odradit. Snažte se, aby byl proces pro kandidáty co nejjednodušší a nezatěžujte je zbytečnými kroky a formuláři k vyplnění. I bez těchto kroků totiž můžete od kandidátů efektivně sesbírat potřebné množství informací, které potřebujete.

2.) Pracujte s rozmanitostí

Náborová strategie bude efektivnější, když zapracujete na různorodosti během náborů a tvoření týmů. Nebojte se spojit seniory s juniory, navzájem se mohou obě generace něco nového přiučit. Propagujte ve své společnosti různé vzdělávací programy, které tento přístup osvětlují a pomáhají manažerům v přizpůsobení se na tento trend. Využívejte různá školení pro náboráře i manažery, rozvíjejte dovednosti svých zaměstnanců a nenechte je, aby se nudili a ztratili motivaci.

3.) Zefektivněte značku zaměstnavatele

Výše uvedené vám může pak jen pomoci při práci na Employer brandingu. Jak jsme si už řekli, během náborové strategie je důležité, aby zaměstnavatel měl svou značku a byl si jí vědom. Možná jen není tak silná, jak jste si mysleli. Zapracujte na ni a odlište se tak od konkurence.

V čem jste jako společnost jedineční, co jsou hlavní hodnoty, které zastáváte? Tohle všechno vám může v náborové strategii pomoci a také díky těmto informacím budujete silnou značku zaměstnavatele.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

4.) Jasně definujte

Abyste ulovili ty nejlepší talenty, jasně definujte požadavky, které máte na danou pracovní pozici. Jen díky tomu, že srozumitelně popíšete, co od kandidátů očekáváte a jakou kvalifikaci musí k dané práci mít, získáte ty pravé jedince.

Kroky, které podniknete ke zlepšení náborové strategie nejsou tak složité. Jednoduše myslete na jasný popis práce, efektivní značku zaměstnavatele, na které průběžně pracujte a snažte se, aby byl náborový proces co nejjednodušší a transparentní. Hodně také může pomoci průběžné měření, jak náborová strategie funguje a jestli se daří plnit zadané cíle v oblasti náboru.

Průběžně měřte a vylepšujte svou náborovou strategii. Využívejte k měření data a analýzy například doby náboru, ceny za nábor a také poměr uchazečů.

Závěrem

Když zavedete ve společnosti efektivní náborové strategie, můžete najít kvalifikované kandidáty a zároveň zlepšit celkové výsledky společnosti v oblasti náborů. Toto všechno jde ruku v ruce s posílením Employer brandingu.

Nepodceňujte tedy náborovou strategii a věnujte jí dostatek času a pozornosti. Pomůže vám pak i v dlouhodobém horizontu a vy si jako společnost budete schopni udržet šikovné zaměstnance.

Mám zájem o odběr newsletteru