Z hlediska prestižnosti práce a motivace hrají zaměstnanecké benefity čím dál důležitější roli. Hledáte možnost, jak motivovat stávající zaměstnance a chcete přilákat i nové kolegy? Škála zaměstnaneckých benefitů je v dnešní době široká, a tak je možné vybírat od těch tradičních, až po trendové a kreativní. Podívejte se s námi, co lidé ocení, a co je teď v kurzu.

Nabídněte svým zaměstnancům něco nového a zvyšte jejich pracovní uspokojení a motivaci. Nezapomínejte však na dobrou komunikaci a alespoň malý průzkum preferencí na pracovišti! Lidé váš zájem a iniciativu o lepší pracovní komfort jistě ocení.

Vedle mzdy, odměny nebo platu jsou zaměstnancům poskytovány benefity jako nenároková složka. Jejich výběr, formu i rozsah si každý zaměstnavatel určuje sám. Zamyslete se nad všemi možnostmi a vyberte k tradičním benefitům i něco navíc. Systém ve firmě pečlivě nastavte tak, aby byl pro všechny spravedlivý, jednoduchý a srozumitelný.

Systém kafeterie je přehledný a přináší benefity na míru

Ve větších podnicích se rozmohl systém tzv. kafeterie, kde si zaměstnanci sami mohou volit mezi benefity právě ty, které jsou pro ně nejzajímavější. Zohledňuje se tak zájem a koníčky jednotlivých pracovníků. Princip kafeterie funguje na bodovém systému. Za body si zaměstnanci vybírají služby či zboží podle vlastních preferencí. Body bývají zaměstnanci přiděleny zpravidla ročně a s těmi si hospodaří dle svého výběru a uvážení. Je někdy těžké zavděčit se všem, ale kafeterie to hravě zvládne.

Nejčastější zaměstnanecké benefity

Tradičním zaměstnaneckým benefitem jsou stravenky, poskytnutí telefonu k soukromým účelům, příspěvky na penzijní pojištění, občerstvení na pracovišti, dny dovolené navíc nebo tzv. sick days. Tyto benefity časem začnou být považovány za standard a přestanou plnit svoji motivační roli. Z toho důvodu mnoho firem přistupuje pozitivně k dalšímu zavádění moderních benefitů, které odpovídají požadavkům a potřebám pracovníků.

Zaměstnanecké benefity a nové trendy

Správně vybrat benefity pro vaši cílovou skupinu zaměstnanců není rozhodně jednoduché. Avšak každý zaměstnavatel může nabídnout zajímavé a lákavé benefity. S širší nabídkou benefitů přichází naděje, že jste skutečně oslovili všechny a každý si najde to, co mu přinese potěšení.

Homeoffice je po pandemii nejdiskutovanějším benefitem, který se v nějakém režimu zavedl tam, kde to charakter práce umožňuje. Správně řízený homeoffice je výhoda pro obě strany. Společnou kancelář je možné si s kolegy střídat a navštěvovat práci v určitých skupinách, které se mezi sebou nebudou setkávat. V případě nákazy nebude zatížen celý pracovní kolektiv karanténou. Nespornou výhodu bude mít tento zaměstnanecký benefit pro rodiče malých dětí. V dětském kolektivu jsou stále nějaké bacily a mít zaměstnance na OČR není pro pracovní tým žádná výhra.  Jestliže existuje možnost využití práce z domova, může zaměstnanec skloubit pracovní povinnosti s péčí o dítě.

Volnočasové benefity jsou oblíbené mezi zaměstnanci a nejčastěji se nabízejí prostřednictvím karty MultiSport.  Ta opravňuje držitele každý den využít volný čí zvýhodněný vstup do relaxačních či pohybových center. Zaměstnanci tento benefit dostávají buď plně hrazený od zaměstnavatele nebo se částečně na ceně podílejí.

Podívejte se na své pracoviště „od podlahy“

Zajistit příjemné pracovní prostředí je oprášenou starou frází. Je však mnohdy bezdůvodně podceňováno. Někdy stačí opravdu málo a zpříjemníte den mnoha lidem. Na pracovišti může chybět věšák na kabáty, jídelní stůl, u kterého by si kolegové rádi snědli svůj oběd z domu, nebo třeba regál na šanony. Může to však být něco daleko důležitějšího! Zeptejte se ve svém týmu, co by v práci zlepšili, a co by jim ušetřilo každodenní stres či starosti. Začněte od maličkostí, a to klidně hned!

Zajímavým tipem na zaměstnanecké benefity je podpora vzdělávání. Informujte se na možnost rekvalifikace přes zaměstnavatele a zvyšte si kvalifikaci.

Mám zájem o odběr newsletteru