Motivační systémy hrají ve společnosti důležitou roli. Fungují totiž jako palivo, které lidem dodává chuť do práce, zvyšuje jejich výkon a celkovou angažovanost.

Abychom motivační systémy využili skutečně efektivně musíme dbát na promyšlení jejich návrhu i vhodnou implementaci. Měly by být v souladu s potřebami a cíli nejen celé společnosti, ale i jednotlivých zaměstnanců.

Co jsou motivační systémy?

Všeobecně jsou motivační systémy souborem strategií a postupů, které povzbuzují zaměstnance k co nejlepším výkonům. Do celého procesu motivace můžeme zahrnout prostředí, ve kterém lidé pracují a které podporuje jejich angažovanost, smysluplnost práce i chuť k ní. Motivační systémy mohou být vytvořeny z mnoha přístupů, jako je například stanovování cílů, uznání, příležitost k osobnímu i profesnímu rozvoji, koučink, zpětná vazba k výkonům zaměstnance.

Důvod, proč jsou motivační systémy klíčové je ten, že jsou sestaveny na základě povzbuzení vnitřní motivace.  Lidé pak touží po úspěchu, rozvoji a samovolně hledají, a hlavně nacházejí ve své práci smysl.

Efektivní motivační systémy poznáte tak, že reflektují potřeby a cíle svých zaměstnanců. Stejně tak jsou v souladu se strategií celé firmy. Abyste mohli motivační systémy využívat efektivně, potřebujete při jejich přípravě i následné implementaci pochopit hodnoty zaměstnanců a to, co sami vyžadují. Následně je dobré mít povědomí o vnějších faktorech, které mohou motivaci zaměstnanců ovlivnit.

Celkový úspěch motivačních systémů závisí na chuti zaměstnanců i vedoucích pracovníků se zapojit. Důležitá je tedy podpora kultury společnosti, transparentnost, komunikace a vytvářet tak prostředí, kde se zaměstnanci cítí ocenění, podporování a motivováni k dosažení svého celkového potenciálu.

systémy

Jaké motivační systémy zvolit?

Využít univerzální přístup k tomu jaké motivační systémy zvolit asi neexistuje. Jak jsme si řekli výše, je potřeba vždy vzít v úvahu cíle a hodnoty organizace a jejich jednotlivých zaměstnanců. Pojďme si ale popsat pár motivačních systémů, které se doposud jeví jako nejúčinnější.

1.) Stanovení jasných cílů

Stanovení konkrétních cílů je jeden z nejefektivnějších způsobů motivace. Zaměstnanci mají nastaveny jasné, měřitelné a splnitelné cíle, kdy ví, jaký je od nich očekávaný výkon, kam mají ve své profesi směřovat a jaký má jejich práce smysl.

2.) Zpětná vazba

Předávání zpětné vazby na výkon zaměstnanců je dalším z klíčových faktorů motivace. Zpětnou vazbu poskytujeme zaměstnancům pravidelně a objektivně. Když konstruktivně zhodnotíme výkon zaměstnanců, pomáhá jim to zůstat soustředění a motivovaní na svou práci.

Během zpětné vazby si opět nastavíme očekávání týkající se jejich výkonu, dáváme najevo podporu a pomáháme zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti. V případě, že se zaměstnancům nedaří plnit své úkoly tak, jak by měli, využíváme konstruktivní zpětnou vazbu.

3.) Odměna a pochvala

Nic nezvyšuje motivaci zaměstnanců a chuť do práce tak, jako odpovídající finanční odměna doplněná pozitivní zpětnou vazbou alias pochvalou. Zvažte ve své společnosti zavedení bonusové složky mzdy, mimořádné odměny, případně navýšení mzdy nebo bodů v benefitním systému. Spolu s pochvalou, kterou kolikrát nemusíte vůbec šetřit, získáte motivované a zapálené zaměstnance na sto procent.

4.) Možnost osobního i profesního rozvoje

Dejte zaměstnancům možnost a čas se zlepšovat, posouvat dál ve svém vzdělání, kvalifikaci, kariéře. Vytvořte školící programy, mějte ve společnosti interního trenéra nebo kouče, který zaměstnancům pomůže najít jejich pravý potenciál.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

5.) Přenechání zodpovědnosti

Dejte zaměstnancům možnost, aby se rozhodovali na základě svého úsudku. Je jasné, že ne ve všech rozhodnutích společnosti můžete vyhovět všem, ale existují oblasti, které si mohou zaměstnanci vytvořit dle obrazu svého. Když jim dáte pravomoc rozhodovat o některých dílčích cílech, namotivujete je a budou mít pocit, že mohou svou práci kontrolovat a mít nad ní určitou moc.

6.) Flexibilita

Bod, který dost souvisí s přenecháním zodpovědnosti, ale je také velmi účinný. Dejte svým zaměstnancům důvěru. Poskytněte jim možnost skloubit své volnočasové aktivity s těmi pracovními. To, že si mohou zaměstnanci korigovat flexibilně svůj osobní a pracovní život je namotivuje k lepším pracovním výkonům.

Klíčové je hlavně vytvořit takové systémy, které jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám dané společnosti a všech jejich zaměstnanců.

Proč zavést ve společnosti motivační systémy?

Když už nyní víme, co to motivační systémy jsou a jaké možnosti máme, podívejme se na důvody, proč vůbec na motivačních systémech pracovat a co do společnosti mohou přinést.

Motivace ovlivňuje jednání jedinců, jejich cíle i postoje. Díky motivaci mají zaměstnanci chuť do práce a chtějí dosahovat dobrých výsledků. Níže je tedy několik důvodů, proč je dobré zavést ve společnosti motivační systémy a k čemu nám motivace vlastně může pomoci.

1.) Vyšší produktivita

Opakování, matka moudrosti. Proto i zde nevynechejme zvýšení produktivity. Motivovaní zaměstnanci se vždy s větší chutí oddají pracovním povinnostem, lépe se na práci soustředí, a to pak zvyšuje jejich výkon a celkovou produktivitu. Když jsou zaměstnanci motivovaní, stanovují si další, kolikrát i náročnější cíle, což vede ke zvýšení výkonu a následnému úspěchu.

2.) Kreativita a inovace

Díky motivaci, mají zaměstnanci větší chuť pouštět se do něčeho nového a přicházet s inovativními nápady. Takový přístup může být pro společnost přínosný, jelikož ji zaměstnanci společně posouvají k vytyčeným cílům a kolikrát vylepšeným a efektivnějším způsobem.

3.) Osobní i kariérní růst

Motivování zaměstnanců v nich vzbuzuje chuť být stále lepšími a naučit se nové věci. Získat nové dovednosti a přijímat kariérní výzvy, které mohou usnadnit jejich osobní ale i profesní růst.

systémy

Jak může přispět HR k motivaci zaměstnanců

HR má klíčovou roli v plánování a následné implementaci motivačních systémů do společnosti. Proto si pojďme říct, jak konkrétně může každý jednotlivec na HR pomoci se zaměstnaneckou motivací.

Provádění průzkumů

Jednou z možností, jak efektivně zjistit, co zaměstnanci potřebují, je provádění průzkumů. HR může takový průzkum připravit a zpracovat. Získáte tak zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně jejich pracovní spokojenosti, úrovně angažovanosti a informace o tom, co zaměstnance motivuje a naopak. Díky tomu, pak může společnost tyto informace použít ke zlepšení v určitých oblastech zaměstnancova života.

Kariérní poradenství

HR může spolupracovat se zaměstnanci a pomáhat jim identifikovat jejich kariérní cíle a zaměření. Různými způsoby můžete pomoci zaměstnancům pochopit jejich směřování, nastavit společně kariérní dráhu a zjistit, jaké formy rozvoje a typy školení zaměstnanci ke svému růstu potřebují.

Příjemné pracovní prostředí

Jakožto součást HR podporujte work-life balance a snažte se vytvářet pozitivní pracovní prostředí. Poskytněte zaměstnancům příležitost pro vytváření vztahů v týmu i mezi jednotlivými odděleními a stejně tak vymýšlejte různé příležitosti, které podporují well being zaměstnanců.

Závěrem

Pilnou spoluprací můžete vytvořit kvalitní motivační systémy, které jsou v souladu se strategií i cíli společnosti a jejich zaměstnanců. Díky těmto systémům můžete pomoci najít svým zaměstnancům kolikrát skrytý potenciál a zajistit nejen jim úspěch a celkový růst.

Mám zájem o odběr newsletteru