Typologie osobnosti je nástrojem pro personalisty, manažery, ale i řádové zaměstnance, kteří chtějí zlepšit své vztahy s ostatními ve společnosti. Celková stabilita ve vztazích a efektivní komunikace pak vytváří příjemné prostředí, ve kterém jsou zaměstnanci spokojení, motivovaní a angažovaní.

Co to je typologie osobnosti?

Typologie osobnosti je koncept rozlišování lidí podle jejich behaviorálních rysů. Identifikujeme tak povahové vlastnosti, způsob, jak lidé komunikují, jaký životní styl jim lépe sedí nebo také to, jakým způsobem vnímají svět.

Všechny osobnostní rysy odrážejí vrozené sklony lidí a jsou zastoupeny jako protiklady, například introvert a extrovert.

Proč je dobré znát svou typologii osobnosti?

Pokud se rozhodnete zjistit, jaký jste typ člověka, pomůže vám to v mnoha oblastech vašeho života.

1.) Odhalíte své silné a slabé stránky

Díky testům v oblasti typologie osobnosti odhalíte své silné stránky i oblasti na kterých byste měli zapracovat. Získané informace můžete využít ke svému osobnímu i kariérnímu růstu, případně se zaměřit na změnu směru, kde se vaše snažení setká s úspěchem. Zjistíte také, proč se vám s některými v týmu a v životě kooperuje lépe a proč s některými lidmi neustále bojujete.

Tento pohled pod pokličku vaší osobnosti vám pomůže odhalit úkoly, které na vás a váš život i kariéru mají pozitivní dopad. Zjistíte, kterých příležitostí je tak dobré se chopit a růst.

2.) Nastavení kariérních možností

Pro někoho je kariéra oblast, ve které potřebuje cítit to největší naplnění. Je tedy vhodné znát sám sebe, abyste zvolili tu správnou kariérní cestu. Pokud znáte sami sebe, pomůže vám to s rozhodováním se, kterou práci, pozici zvolíte.

Pokud už pracujete na pozici, která vás naplňuje, můžete díky typologii osobnosti pochopit, jak využít své silné stránky ve svůj prospěch.

3.) Zlepšení vztahů

Znalost typologie osobnosti vám usnadní mnoho interakcí. Můžete tak posílit vztahy se svými blízkými, jelikož si vědomě všímáte jejich povahových rysů. Stejně tak můžete díky této znalosti navázat vztahy s lidmi, kteří vás doplňují.

4.) Zjistíte, co se vám líbí a co ne

To, proč preferujete některé situace spočívá v typu vaší osobnosti. Například chcete mít veškeré oblečení pověšené na ramínku a irituje vás, když jsou trička přehozená přes věšák jen tak. Váš typ osobnosti pomáhá tyto pocity vysvětlit.

Snáze také identifikujete své stresory a dokážete se s nimi vyrovnat. Poznání vaší osobnosti vám umožní pochopit, proč na některé situace reagujete emocionálně. Všechny tyto znalosti mohou ovlivnit váš společenský i kariérní život.

typologie osobnosti

Nástroje pro určení typologie osobnosti

Pokud chceme lépe pochopit chování své i svého okolí, používají se pro to různé testy osobnosti. Převážně v týmech se tyto testy hodí využívat, jelikož tak můžeme poznat, s kým máme v týmu tu čest a případně z jakých lidí tým sestavit.

Tyto psychologické testy k určení typologie osobnosti pomáhají i v oblasti duševního zdraví, seberozvoje nebo udržování kvalitních mezilidských vztahů.

MBTI test

Setkat se můžete také s jeho celým názvem Myers-Briggs Type Indicator a často se používá ve společnostech během náboru. Otázky v testu určují, kam osoba spadá v oblasti čtyř klíčových skupin:

 • extraverze vs. introverze,
 • vnímavost vs. intuice,
 • myšlení vs. cítění,
 • souzení vs. vnímání.

Výsledek každého z těchto typů pak určuje, jak člověk získává energii, jakým způsobe sbírá informace a jaký životní styl preferuje. Na konci testu každý zjistí seskupení, které řadí účastníky do jednoho ze 16 typů osobností, kterými jsou:

 1. Mistr strategie
 2. Logik & Architekt
 3. Velitel
 4. Inovátor
 5. Vizionářský analytik
 6. Mediátor & Mluvčí
 7. Protagonista
 8. Kreativní vizionář
 9. Analytický velitel
 10. Vstřícný pomocník
 11. Výkonný ředitel
 12. Organizační průvodce
 13. Vynálezce & Analytik
 14. Umělec
 15. Podnikavý realista
 16. Bavič

DISC test osobnosti

Jedná se o test, kdy se na základě kategorií rozdělí tento test na 28 výroků, z nichž má každý čtyři možnosti, jak může testovaný hodnotit, jak se s daným výrokem ztotožňuje. Celý proces nakonec vede k jednomu z 12 různých typů osobnosti.

Zkratka DISC označuje 4 hlavní styly chování a těmi jsou:

 • D – Dominance: Týká se kontroly, moci a asertivity. Tato osoba klade důraz na dosahování výsledků a je sebevědomá, otevřená a rozhodná.
 • I – Influence (vliv): Týká se sociálních situací a komunikace. Tito lidé jsou často zruční v ovlivňování ostatních. Bývají optimističtí, důvěřiví a energičtí.
 • S – Steadiness (stálost): Jde zde o trpělivost, vytrvalost a ohleduplnost. Takový člověk zastává spolupráci, upřímnost a má rozvážnou povahu.
 • C – Conscientiousness (Svědomitost): Týká se struktury a organizace. Důraz je kladen na kvalitu a přesnost. Takový člověk využívá nezávislost a orientuje se na detaily.

Tento test se velmi hodí v případě, že chcete znát odpověď na to, kterým směrem se v kariéře ubírat.

Hippokratova typologie temperamentu

Tento koncept rozvinul Hippokratés, řecký lékař. V moderním pojetí rozlišujeme čtyři základní typy, kdy každý z nich má charakteristické vlastnosti.

 • Sangvinik – spíše extrovert, je impulzivní a spontánní, rád se baví a je empatický
 • Cholerik – má silnou vůli a bývá náchylný k impulzivním rozhodnutím, je dominantní
 • Melancholik – zamyšlený, citlivý, spíše pesimista a velmi vnímavý
 • Flegmatik – vyrovnaný, stabilní, vyhýbá se konfliktům a má výbornou paměť

Většinou jeden z výše uvedených typů u člověka převládá, a tak má každý jedinec určitý pohled na svět. Každý jedinec má v sobě však všechny z typů osobnosti, ale na základě prostředí a situací se ozve vždy jeden silněji, a díky tomu se lidé určitým způsobem projevují.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Znalost typologie osobnosti je opravdu důležitá pro zlepšení mezilidských vztahů a komunikace. Pokud lidé rozumí sami sobě a ovládají své reakce, mohou se lépe přizpůsobit komunikaci a spolupráci s ostatními. Takové sebepoznání pak pomáhá omezit konfliktní situace a posiluje vzájemnou důvěru.

Typologie osobnosti však není nástroj pro škatulkování jednotlivců. Jedná se o nástroj, který pomáhá pochopit ostatní i sám sebe. Při poznávání své typologie osobnosti proto buďte co nejvíce otevření a myslete na to, že každý člověk, se kterým spolupracujete je jedinečný. Stejně jako vy.

Mám zájem o odběr newsletteru