Dobrý pracovní kolektiv není samozřejmostí, ale téměř každý zaměstnanec po něm touží. Podíváme se na 4 osvědčené tipy, které vám pomohou udržovat dobrou atmosféru na pracovišti. Také si prozradíme, proč se kvalitní pracovní kolektiv opravdu vyplatí. 

Kdo odpovídá za zdravý kolektiv v práci?

Určitou dávku zodpovědnosti za kvalitu vztahů na pracovišti nese vedoucí nebo ředitel ve firmě. Ve větších firmách však nemá většinou prostor a čas kontinuálně podporovat atmosféru na pracovišti. Není ani výjimkou, že majitelé a ředitelé společností neznají své zaměstnance a nepřichází s nimi příliš do styku. Kdo tedy převezme tuto nelehkou úlohu?

Ve většině případů se o dobré vztahy v práci stará personalista, který je k těmto účelům vycvičen. Už při samotném náboru nováčků na volné pozice může odhadnout, jak daný jedinec zapadne do kolektivu. Dále by měl podporovat a motivovat zaměstnance, vytvářet týmového ducha na pracovišti a případně řešit konflikty mezi zaměstnanci.

V neposlední řadě by se měl o kvalitní pracovní kolektiv zasloužit každý jednotlivý zaměstnanec, a to v rámci slušného a asertivního chování.

Jak vytvořit kvalitní pracovní kolektiv?

Nacházíte se v pozici personalisty, který chce vytvořit dobrou atmosféru na pracovišti nebo se jen chcete zasloužit o vylepšení pracovního kolektivu? Máme pro vás několik tipů, jak na to.

1/ Jděte příkladem

Tento přístup funguje v celém životě a pracovní prostředí není výjimkou. Chovejte se k zaměstnancům tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám i k ostatním navzájem. Pomluvy, povýšenecký přístup a arogance musí jít stranou. Když se vedoucí, manažer nebo personalista chová příjemně, upřímně a otevřeně, zaměstnanci mají přirozenou tendenci chovat se stejně.

V bezpečném prostředí se navíc každý zaměstnanec cítí dobře a nemá důvod škodit ostatním. Naopak to však funguje také. Jestliže je zaměstnanec zesměšňován, pomlouván nebo jinak ohrožován ze strany vedení, svou negaci a frustraci přenáší také na ostatní a negativní atmosféra je na světě.

2/ Řešte konflikty

Někteří vedoucí nebo personalisté mohou mít tendenci nad žabomyšími válkami svých podřízených mávnout rukou. Z jejich perspektivy se jim nezdají důležité a nechtějí s nimi trávit čas.

I menší (natož větší) problémy či konflikty v kolektivu by však měly být řešeny. Jedná se o skvělou prevenci, která předejde skutečným válkám na pracovišti. Zaznamenáte-li nějaké problémy, nebo vám dokonce zaměstnanec přijde říct o pomoc, věnujte se situaci pečlivě a s klidem. Vyčištěné prostředí mnohem lépe prospívá dobrému kolektivu.

3/ Vyhledejte parazity kolektivu

Nachází se ve vašem pracovním kolektivu tzv. parazité, kteří mají tendenci neustále ostatním škodit bez zjevných důvodů? Většinou se jedná o chronické pomlouvače, negativní lidi nebo energetické upíry, kteří ostatním škodí jen svou přítomností. Nikdo s nimi nedokáže vycházet a zaměstnanci je rádi ignorují, což často jen zvýší jejich snahu upoutat pozornost.

Zaměřte se na tyto jedince a vyřešte s nimi situaci někde v soukromí a v klidu. Správný vedoucí nebo personalista by měl umět vyřešit situaci taktně a slušně bez zbytečného vyhrožování nebo ukazování prstem. Jestliže domluva nepomůže a jedná se o opravdu problémové jedince, někdy stojí za to vyměnit je. Dříve nebo později by totiž na personální změny stejně došlo, ale spíše v podobě výpovědí od cenných zaměstnanců, kteří se raději porozhlédnou po lepším kolektivu.

Jak udržet v práci dobrý kolektiv?

Jak udržet v práci dobrý kolektiv?

4/ Každý má den blbec

Každý z nás má právo na špatný den bez nálady. Nikdy nevíte, co se děje v osobním životě zaměstnanců nebo zda neřeší dlouhodobé problémy. Nešlapejte tedy po svých podřízených za každé špatné slovo nebo nemilou náladu, jestliže se jedná o výjimečnou situaci.

Myslete na to, že občas chybuje každý, ale vše se dá dobře vykomunikovat. Při dlouhotrvající podrážděnosti si můžete s daným jedincem promluvit a zjistit, co se děje. Možná pomůže také pár dní volna navíc nebo jiný zaměstnanecký benefit, který zajistí lepší kolektiv v práci.

Proč je atmosféra na pracovišti a dobrý kolektiv důležitý?

Vybudovat kvalitní kolektiv nějakou dobu trvá a často se jedná o mravenčí práci. Stojí však za to. Základem všeho je dobrá komunikace a naslouchání zaměstnancům. Pomoci vám také mohou různé teambuildingové akce, které se osvědčily také v zahraničí.

Z jakého důvodu se vám dobrý kolektiv v práci vyplatí budovat?

  1. Prevence syndromu vyhoření zaměstnanců – obrovská část populace České republiky není spokojená se svým zaměstnáním. Dobrý kolektiv přitom hraje důležitou roli ve spokojenosti zaměstnanců a dokáže předcházet i syndromu vyhoření, který v nejhorší fázi doprovází až deprese nebo apatie.
  2. Šťastný a spokojený zaměstnanec = stálý zaměstnanec – když se vaši pracovníci budou v práci cítit vítaní a v příjemné atmosféře, zvýší se jejich výkon a efektivita. Také nebudou mít potřebu měnit zaměstnání a sníží se tím fluktuace zaměstnanců.
  3. Finanční hledisko – s vyšším výkonem a menšími náklady na zaučování nováčků se logicky zvýší také vaše zisky. Prevence a budování dobrých vztahů se vám z dlouhodobého hlediska vyplatí tedy i finančně.

Když to jinak nejde

Nacházíte se v pozici zaměstnance ve špatném pracovním prostředí? Jestliže se jedná o dlouhodobý problém, který vaši vedoucí nemají tendenci řešit, často nezbývá nic jiného než změna práce. Rizika spojená se špatnou náladou a atmosférou na pracovišti totiž převyšují přínosy stabilního zaměstnání. Se změnou vám navíc mohou pomoci rekvalifikační kurzy, které zvýší vaši hodnotu na pracovním trhu.

Jedná se o velmi rychlé a efektivní řešení, když už je opravdu nejhůř. Samozřejmě někdy stačí promluvit si s personalistou nebo vedoucím, který si nevhodné atmosféry nemusel všimnout a začne ji řešit. Jindy však není tato prosba vyslyšena.

Tip: Přečtěte si také náš článek, ve kterém přibližujeme 5 ukazatelů, které vám prozradí, kdy už je nutné podat výpověď?

Odhodlali jste ke změně práce? Začněte rekvalifikací a poté si pročtěte recenze zaměstnavatelů, které vám často pomohou posoudit, jaký přístup můžete očekávat. Přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Mám zájem o odběr newsletteru