Efektivní komunikace je jedním z nejdůležitějších prvků úspěšné firmy. Jak zlepšit komunikaci na pracovišti, aby byla efektivní a zvýšila pracovní produktivitu? Dnešní článek přináší nejdůležitější zásady v oblasti dorozumívání v práci a další informace, které se vám jistě budou hodit.

Základní prvky efektivní komunikace

Pracovní komunikace se nejčastěji týká informací o pracovních úkolech, o aktuálním stavu dlouhodobého projektu nebo o poskytování zpětné vazby nadřízeným ze strany zaměstnanců nebo naopak. Komunikace může probíhat tváří v tvář, písemně nebo prostřednictvím online platforem pro videokonference. Jak již bylo zmiňováno v úvodu – komunikace na pracovišti je klíčovou vlastností efektivní spolupráce.

Existuje několik klíčových zásad dobré komunikace, které se používají bez ohledu na typ komunikace. Důležité je si uvědomit, že komunikace na pracovišti není jen o tom, jak mezi sebou jednotlivé oddělení spolupracují, ale je o efektivním budováním vztahů, minimalizací chyb a o co nejproduktivnější pracovní činnosti. Podpora dobrých komunikačních návyků na pracovišti je tak jedním z nejdůležitějších faktorů, na který by se měla firma zaměřit.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jasnost, stručnost a výstižnost

Sdělení by mělo být vždy naprosto jasné. Pokud je sdělení předáno nejasně, dochází k různým nedorozuměním, pracovním přešlapům a vede k neefektivitě odvedené práce. S tím souvisí i fakt, že by se sdělení nemělo zbytečně protahovat. Dlouhé a komplikované sdělení může nejen oslabit jeho důležitost, ale také komunikaci velmi zkomplikovat. Doporučuje se komunikaci vést jasně, stručně a věcně.

Naslouchání druhým

Naslouchání je pravděpodobně nejdůležitější komunikační dovednost. Tento bod je důležitý především pro vedení firmy a nadřízené, kteří by měli naslouchat svým podřízeným zaměstnancům. Zaměstnanci kteří cítí, že jim někdo naslouchá se cítí více ceněni, a to vytváří pozitivní pracovní prostředí, ve kterém se lépe pracuje.

Pokládání dotazů

Pokud došlo ve sdělení k nepochopení, je dobré se vždy zeptat a udělat si ve sdělení jasno. Kladení otázek pomáhá v efektivní komunikaci předcházet nedorozuměním a chybně odvedené práci. Zaměstnanci by měli být ze strany vedení pozitivně motivování ke kladení otázek. Nejen, že se vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a kolegy kladením otázek zlepší, ale zabrání i vzniku fatální chyby.

Komunikace je obousměrná

Každý případ efektivní komunikace na pracovišti by měl být konverzací a vzájemnou výměnou myšlenek a informaci. V případě, že komunikace probíhá jako monolog  jednoho ze zúčastněných, je to chyba a zvyšuje se pravděpodobnost špatně odvedené práce a tudíž její malé efektivity v rámci celého projektu.

efektivní komunikace pro manažery

Sdílejte se zaměstnanci aktuální projekty na firemním blogu, zapojte je do diskuze sociálních sítích a upozorněte je na novinky pomocí newsletteru.

Výhody efektivní komunikace ve firmě

Výhodou efektivní komunikace ve firmě je zajisté zapojení všech zaměstnanců na všech úrovních. Zaměstnavatel, který investuje čas do efektivní komunikace má jistotu důvěry mezi ním a jeho zaměstnanci. Zaměstnanci jsou na pracovišti více spokojeni a to zvyšuje jejich výkon a produktivitu. Tím, že se nikdo nikoho nebojí na cokoliv zeptat vzniká pozitivní kultura na pracovišti a snižují se konflikty mezi kolegy. V neposlední řadě se efektivní komunikace odráží i na vztahu se samotnými zákazníky.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Pravidelná komunikace

V době, kdy máme k dispozici nástroje, které nám mohou komunikaci značně usnadnit, lze se zaměstnanci komunikovat prakticky na denní bázi. Sdílejte s nimi aktuální projekty na firemním blogu, zapojte je do diskuze na sociálních sítích a upozorněte je na novinky pomocí newsletteru.

Závěrem

Každá společnost by pro svůj vývoj měla efektivní komunikaci považovat za jednu z priorit. Výzvou je však zvolit ten správný způsob, jak zapojit všechny zaměstnance bez ohledu na jejich rozmanitost napříč odděleními. Efektivní komunikace na pracovišti vytváří pozitivní prostředí, kde má každý dostatek jasných informací o aktuálních projektech a má možnost se vyjádřit.

Mám zájem o odběr newsletteru