Většina lidí se v životě alespoň jednou dostane do situace, kdy se musí přihlásit na úřad práce. Proto je dobré vědět, co vás tam čeká, případně co si vzít s sebou.

Úřad práce: Dokdy se nahlásit a v jakých situacích?

Přihlášení se na úřad práce (ÚP) není povinné, ale doporučujeme ho využít. Pomoc při hledání místa je bezplatná služba státu, kterou vám může poskytnout v případě, kdy jste přišli o zaměstnání, přerušili (ukončili) samostatně výdělečnou činnost nebo studium či vám končí rodičovská dovolená a hledáte práci.

Pozor! Rozhodnete-li se evidenci na ÚP vyhnout, nezapomeňte se přihlásit k hrazení zdravotního pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Měsíční platba činí 1 971 Kč (pro rok 2020).

Ideální dobou pro přihlášení se na úřad práce je do 3 dní od ukončení pracovního poměru (statusu studenta). Plynule tak na něj evidencí na ÚP navážete. Aby vám nevznikl nedoplatek na zdravotním pojištění, přihlaste se do 30 dní od ukončení zaměstnání. Při první návštěvě je nutné, abyste přišli na pobočku v místě vašeho trvalého bydliště. Další návštěvy si zde můžete domluvit na místo, kde se nejčastěji vyskytujete.

Jaký je průběh registrace na úřadu práce?

Pokud se jdete registrovat na úřad práce poprvé, nejprve vyplníte potřebné formuláře (vypsané níže), které odevzdáte zaměstnanci ÚP. Ten zadá veškeré údaje do systému a seznámí vás s podmínkami evidence. Mezi ty mj. patří:

 • povinnost přijmout pracovní místo (vhodné zaměstnání) nabídnuté úřadem práce, jestliže je v souladu s vaší zdravotní způsobilostí, kvalifikací, schopnostmi nebo dopravní dostupností (či umožňuje-li ubytování) a činí-li minimálně 80% stanovené týdenní pracovní doby úvazku na dobu neurčitou (příp. dobu určitou delší než 3 měsíce).

Pozn.: Povinností ÚP je poskytnout vám zaměstnání s ohledem na péči o děti. Tzn., že by měl přihlédnout k předškolní i školní docházce dítěte a povaze i místu výkonu práce vašeho manžela.

V případě, že nabídnuté místo bez vážných důvodů odmítnete, vám hrozí sankční vyřazení. A to i v případě, kdy na pracovní pozici nastoupíte, a odejdete ve zkušební době. Opětovné přihlášení je pak možné nejdříve po 6 měsících ode dne domluveného nástupu do práce.

V průběhu evidence si hledejte novou práci i na vlastní pěst. Vy sami nejlépe víte, jaká pracovní pozice a náplň práce se nejvíce podobají té předchozí, jaké podmínky vám vyhovují a jaké nikoliv.

Jestliže si nové místo najdete, ať už sami nebo s pomocí ÚP, musíte mu tuto skutečnost nahlásit nejpozději den před nástupem do nového zaměstnání. Poté budete povinni doložit pracovní smlouvu (nebo dohodu) a to do 8 dní od data nástupu uvedeného ve smlouvě. Následně vyplníte žádost o vyřazení z evidence a obdržíte potvrzení o vedení na ÚP pro vašeho nového zaměstnavatele. Tím celý proces skončí.

Úřad práce: Co s sebou?

Přihlašujete-li se na úřad práce po skončení pracovního poměru, budete s sebou potřebovat:

 • platný občanský průkaz,
 • výpověď (příp. ukončení dohody),
 • zápočtový list,
 • potvrzení o výši průměrného výdělku,
 • evidenční list důchodového pojištění.

Jestliže se hlásíte na ÚP po ukončení školy, přineste s sebou:

 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pokud přerušujete nebo ukončujete samostatně výdělečnou činnost, nezapomeňte na:

 • potvrzení o přerušení (ukončení) živnosti,
 • potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění,
 • potvrzení o době účasti na vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Končíte-li s rodičovskou dovolenou, péčí o osobu blízkou nebo s invalidním důchodem 3. stupně, budete potřebovat:

 • potvrzení o ukončené náhradní době.

úřad práce podpora v nezaměstnanosti

Jaké formuláře budete na úřadu práce vyplňovat?

Při evidenci jako uchazeči o zaměstnání budete vyplňovat následující formuláře:

 • Žádost o zprostředkování zaměstnání,
 • Žádost o podporu v nezaměstnanosti,
 • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti,
  příp. Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného.

Tip: Jestliže chcete celý proces registrace na úřadu práce urychlit, můžete si vyplnit a vytisknout potřebné formuláře doma. Najdete je na stránkách MPSV.

Na úřadu práce bude nezaměstnaný vyplňovat žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce je dobrou jistotou a prvním jistým krokem po skončení zaměstnání. Někteří lidé začnou rychle po výpovědi shánět jednorázové příležitosti a ne vždy výhodná zaměstnání. Lepší variantou ovšem je přihlášení na úřadu práce, prozkoumání všech možností a až následně shánět nové místo či přechodnou brigádu.

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti a přivýdělkem?

Podle Novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti k 1. 1. 2011 si již nemůžete při podpoře v nezaměstnanosti přivydělávat. Podmínky jejího přiznání, výši, termín vyplácení a další důležité informace najdete v článku Podpora v nezaměstnanosti 2020 – Kompletní přehled.

Jestliže na podporu nárok nemáte nebo uplynula-li podpůrčí doba, po kterou vám byla vyplácena, můžete si zajistit tzv. nekolidující zaměstnání. To však musí splňovat následující podmínky:

 • měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu stanovené minimální mzdy (7300 Kč pro rok 2020),
 • výkon tohoto zaměstnání nesmí být překážkou pro součinnost s ÚP a přijetí vhodného zaměstnání.

Nekolidující zaměstnání musí být sjednáno na dohodu o pracovní činnosti nebo na základě pracovního či služebního poměru. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, je o něm třeba úřad práce informovat nejpozději v den nástupu.

Pozor! Od července 2017 již není možné uzavřít během evidence na ÚP dohodu o provedení práce.

Rekvalifikace úřad práce

Úřad práce pomáhá uchazečům o zaměstnání projít procesem rekvalifikace a poskytnout jim poradenství při výběru rekvalifikačního kurzu. Formou veřejné zakázky vybere dodavatele a od něj vám nabídne kurzy. Kurz vám může uhradit celý, musíte však splnit určité podmínky. Tento způsob se nazývá běžná rekvalifikace.

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Druhou variantou je tzv. zvolená rekvalifikace, kdy si sami vyberete rekvalifikační kurz, který vám po schválení a úspěšném absolvování úřad práce uhradí. Této možnosti můžete využít například u Orange Academy, která poskytuje akreditované rekvalifikační kurzy na žádané pozice na trhu práce (účetnictví, personalistika nebo online-marketing).

Mám zájem o odběr newsletteru