Víte, kdy končí status studenta po maturitě a vysoké škole? Pokud jste se rozhodli studium předčasně ukončit nebo máte před sebou státní zkoušky či maturitu, podívejte se, jaké povinnosti vás čekají.

Co je to status studenta a jaké výhody z něj čerpáte?

Status studenta je status člověka, který studuje denní formou střední nebo vyšší odbornou školu, ale i vysokou školu v prezenční formě (do 26 let). Za studenta jste považováni také v případě jednoletého denního studia cizích jazyků (tzv. pomaturitní studium).

Status studenta máte, i pokud studujete střední nebo vyšší odbornou školu v jiné než denní formě. Nesmíte však podnikat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Vzniká zápisem do studia (i opětovným) a zaniká jeho přerušením nebo ukončením.

Se studiem a statusem jsou spojeny některé výhody. Získáte tak:

  • státem hrazené zdravotního pojištění (do 26 let),
  • slevu na dani z příjmů (do 26 let), v případě doktorského studia v prezenční formě (do 28 let),
  • sociální dávky (např. sirotčí důchod) do 26. roku věku,
  • výživné od rodičů, pokud ho za vás musejí platit a vy si nevyděláváte a studujete prezenčně,
  • slevy na MHD nebo na kulturní akce.

Status studenta po státnicích nebo maturitě

S ukončením statusu studenta se pojí i některé povinnosti. Jestliže budete letos maturovat, nebo vás čekají státnice, bude se vás týkat také placení zdravotního a sociálního pojištění. Zároveň již nebudete moci uplatňovat slevu na studenta v prohlášení k dani u svého zaměstnavatele.

Sleva na studenta je, jak již bylo výše zmíněno, jednou z výhod, kterou můžete během studia využívat. Níže uvádíme varianty ukončení studia a termíny, dokdy ji můžete naposledy uplatnit.

Úspěšné složení maturitní zkoušky na jaře 2020 a nástup na VŠ

Jestliže složíte letos úspěšně maturitní zkoušku a budete v tomto roce nastupovat na vysokou školu, výše vypsané povinnosti se vás netýkají. Za studenta budete považováni i během letních prázdnin (za červenec a srpen). Slevu si tak můžete uplatňovat i před nástupem na VŠ a to i za předpokladu, že vykonáváte samostatně výdělečnou činnost.

Úspěšné složení maturitní zkoušky na jaře 2020 a nástup do zaměstnání

Přestože na vysokou školu nenastoupíte, budete mít status studenta i během letních prázdnin a slevu tak můžete za červenec i srpen uplatnit. Toto však neplatí, budete-li během léta alespoň celý jeden měsíc podnikat, nebo pobírat dávky v nezaměstnanosti. Za toto období tak nárok na slevu na dani již mít nebudete.

status studenta

Neúspěšné složení maturitní zkoušky na jaře 2020

V případě, kdy se vám nepovede na jaře úspěšně maturitu složit, přestanete být studentem školy 30. června 2020, avšak status studenta vám bude platit po celé prázdniny. Tzn., za tuto dobu si budete moct slevu na dani uplatnit. Opět zde však platí podmínka nevykonávání samostatně výdělečné činnosti nebo nepobírání podpory v nezaměstnanosti od úřadu práce v době prázdnin.

Zdravotní pojištění za vás platí stát vždy do konce srpna. Pokud již nebudete dále studovat, ale hodláte pracovat, převezme za vás tuto povinnost zaměstnavatel. Plánujete-li si prodloužit prázdniny a přivydělávat si formou brigád, budete se muset přihlásit k placení pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a hradit si ho sami.

Sociální pojištění si jako OBZP platit nemusíte. Tato povinnost se vás týká v případě, že začnete po škole podnikat. Pokud nastoupíte do zaměstnání, bude ho z vaší mzdy odvádět zaměstnavatel.

Zanechání studia nebo vyloučení ze střední školy

V měsíci, kdy by k jedné z těchto situací došlo, studentem zůstanete. Status po vyloučení nebo zanechání studia však v následujícím již neplatí.

Úspěšné složení státní zkoušky

Pokud úspěšně složíte státní zkoušku v červnu letošního roku, budete mít status studenta i v červenci (resp. jeden měsíc po úspěšném absolvování zkoušek). Neplatí to však, pokud budete v tomto měsíci podnikat nebo pobírat dávky v nezaměstnanosti.

Zanechání studia nebo vyloučení z vysoké školy

V případě zanechání studia na VŠ jste na rozdíl od střední školy studentem i v dalším měsíci po ukončení (vyloučení z VŠ). I v této situaci však musíte splňovat výše uvedenou podmínku nepodnikání nebo nepobírání dávky.

Za absolventy vysokých škol hradí zdravotní pojištění stát ještě jeden měsíc po řádném ukončení studia. U sociálního pojištění pro vás platí stejné podmínky jako pro absolventy středních škol.

Mám zájem o odběr newsletteru