Přinášíme vám kompletní přehled informací o podpoře v nezaměstnanosti v roce 2020. V článku najdete, za jakých podmínek na ni máte nárok, z čeho se počítá i kdy chodí.

Podpora v nezaměstnanosti: Kdy na ni máte nárok?

Podpora v nezaměstnanosti je pravidelná měsíční dávka, která vám má pomoci překlenout období, kdy jste bez příjmu. Nárok na ni máte, jestliže jste ztratili zaměstnání (v některých případech i práci na DPČ) nebo přerušili živnost a přihlásili jste se na úřad práce v místě trvalého bydliště jako uchazeči o zaměstnání. Pro čerpání podpory však musíte splnit i následující podmínky:

 • v posledních 2 letech jste získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění (příp. náhradní dobu*) v délce min. 12 měsíců,
 • požádali jste krajskou pobočku úřadu práce o poskytnutí podpory,
 • ke dni přiznání podpory nepobíráte starobní důchod (nebo výsluhový příspěvek je-li vyšší než případná podpora v nezaměstnanosti).

*Náhradní dobou se rozumí doba, kdy jste před registrací na úřadě:

 • studovali,
 • pobírali rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči,
 • invalidní důchod (pro invaliditu III. stupně),
 • připravovali k práci osobu se zdravotním postižením,
 • vykonávali veřejnou službu (alespoň 20 hodin týdně) nebo dlouhodobě dobrovolnickou činnost u organizace schválené Ministerstvem vnitra.

Na podporu naopak nemáte nárok, pokud jste před nástupem na úřad práce:

 • přišli o zaměstnání z důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • pracujete-li v době přiznání podpory na dohodu o provedení práce, v pracovním nebo služebním poměru a přivyděláváte si takto do výše poloviny minimální mzdy (do částky 7300 Kč pro rok 2020).

Ne každý nezaměstnaný má na podporu v nezaměstnanosti automaticky nárok a její získání je podmíněno jedním zásadním pravidlem. Před registrací na úřad práce bylo řádně placeno důchodové pojištění v případě OSVČ nebo ho platil zaměstnavatel alespoň 12 měsíců za poslední dva roky. Pokud se tak nedělo, dostane se uchazeč do evidence nezaměstnaných, ale nárok na podporu nemá.

Z čeho se podpora v nezaměstnanosti počítá?

Podpora v nezaměstnanosti se v případě zaměstnání počítá z průměrného měsíčního (čistého) výdělku a v případě OSVČ z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu.

Výše podpory po ukončení pracovního poměru

Pokud jste byli zaměstnaní a neukončili jste pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem nebo sami bez vážného důvodu, výše podpory, kterou dostanete, bude činit:

 • 65% z vašeho průměrného měsíčního příjmu první 2 měsíce podpůrčí doby,
 • 50% další 2 měsíce
 • a 45% v následujících měsících.

V opačném případě dostanete od státu po celou dobu pouze 45% z čistého výdělku.

Chcete-li si spočítat přesnou výši podpory, můžete tak učinit přes online kalkulačku.

Výše podpory po přerušení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Jestliže jste přerušili nebo ukončili samostatnou výdělečnou činnost, jsou procenta stejná jako u zaměstnanců.

 • 65% z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu v prvních 2 měsících,
 • 50% v dalších 2
 • a 45% po zbývající podpůrčí dobu.

Výše podpory po rodičovské dovolené

Jak již bylo uvedeno výše, rodičovská dovolená patří mezi náhradní dobu zaměstnání, při které vzniká na podporu v nezaměstnanosti nárok. Počítá se z průměrné mzdy v národním hospodářství. Násobky pak vypadají takto:

 • první 2 měsíce získáte 0,15 násobek průměrné mzdy,
 • další 2 měsíce se bude jednat o 0,12 násobek,
 • a po zbývající dobu budete pobírat 0,11 násobek.

V praxi se jedná o částku v rozmezí 3 000 – 4 000 korun. Pokud jste však v předchozích 2 letech pracovali alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, podpora se vám bude počítat ze mzdy.

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?

Požádáte-li o podporu do 3 dnů od ukončení pracovního poměru nebo přerušení živnosti, bude vám přiznána hned za následující den. Vyplacena však může být až na konci následujícího měsíce.

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se pohybuje od 5 do 11 měsíců v závislosti na vašem věku. Čím starší jste, tím déle vám bude vyplácena. Vychází se z předpokladu, že vám bude trvat déle, než si najdete novou práci. Rozdělení je následující:

 • do 50 let získáte podporu v délce 5 měsíců,
 • v rozmezí 50 – 55 let vám bude vyplácena po dobu 8 měsíců,
 • nad 55 let budete podporováni 11 měsíců.

Tip: Nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti a chcete změnit obor? Zkuste získat podporu při rekvalifikaci, která může v roce 2020 činit až 21 729 korun!

Mám zájem o odběr newsletteru