Zápočtový list se netýká pouze zaměstnanců, ale i brigádníků pracujících na DPP či DPČ. Slouží ke stanovení výše důchodu. Nezapomeňte na něj proto při odchodu ze zaměstnání!

Co je to zápočtový list a kdy se vydává?

Zápočtový list je potvrzení o zaměstnání, které je vám zaměstnavatel povinnen vystavit při ukončení pracovněprávního vztahu. Netýká se však pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou, ale i brigádníků na dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ)!

Způsob doručení zápočtového listu upravuje § 334 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel vám musí potvrzení o zaměstnání doručit buď osobně v práci, nebo elektronicky či poštou do vlastních rukou. Bude považován za doručený i v případě, kdy ho převzít odmítnete.

Pozor! Vydání potvrzení o zaměstnání nemůže zaměstnavatel ničím podmiňovat. Není možné, aby trval na jeho vystavení a odeslání až po vyřízení jiných záležitostí, které s ním nemáte dořešené (např. odevzdání klíče, služebního telefonu apod.). Tyto pohledávky musí případně vymáhat jiným způsobem. Pokud vám ho nechce vydat ani po upomínce, obraťte se na inspektorát práce.

Zápočtový list vzor a jeho náležitosti

Zápočtový list sice nemá pevně danou strukturu a formu, kterou je nutné dodržet. Nicméně musí obsahovat určité náležitosti. Nezapomeňte si proto při odchodu zkontrolovat, zda je v něm zaznamenán:

 • údaj o tom, zda jste pracovali na dohodu nebo v rámci pracovního poměru,
 • druh vykonávaných prací,
 • pracovní pozici,
 • odpracovanou dobu,
 • srážky ze mzdy (vůči komu a jak vysoká částka má být ještě strhávána, atd.)
 • datum musí být shodné se dnem ukončení zaměstnání.

Přesné znění najdete v § 313 Zákoníku práce výše uváděném. Zápočtový list má mít stejný obsah i v případě DPP a DPČ. Nebudete-li s některými údaji souhlasit, můžete se do tří měsíců od jeho obdržení domáhat změn u soudu.

Tip: Pracujete-li v personálním oddělení a máte-li na starosti vydávání potvrzení o zaměstnání, na internetu najdete řadu vzorů, kterými se můžete při jeho vytváření inspirovat.

zápočtový list

Další potvrzení o výkonu práce

Kromě zápočtového listu je vám zaměstnavatel na vaši žádost povinen vystavit další potvrzení, ve kterém může být uvedena:

 • výše průměrného výdělku,
 • způsob ukončení zaměstnání (dohody)
 • a další informace potřebné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

V případě, že jste pracovali na dohodu o pracovní činnosti, můžete požádat o vydání pracovního posudku, kam se zaznamenává:

 • hodnocení práce,
 • kvalifikace,
 • schopnosti související s výkonem práce.

Další údaje může zaměstnavatel uvést pouze s vaším souhlasem. Posudek pak musí vystavit do 15 dní od vaší žádosti.

Přemýšlíte nad rekvalifikací? Prohlédněte si kurzy od Orange Academy! Nabízíme výuku atraktivních oborů na trhu práce. Máme tým zkušených lektorů s dlouholetou praxí a stovky pozitivních hodnocení absolventů.

Mám zájem o odběr newsletteru