Přemýšlíte nad změnou zaměstnání? Rekvalifikační kurzy úřad práce nabízí včetně úhrady nákladů na kurzovné. Podívejte se, jaká je nabídka, jaké jsou podmínky účasti a jak je to s hrazením nákladů.

Podmínky zúčastnění se rekvalifikačních kurzů

Aby vás úřad práce zařadil mezi zájemce o rekvalifikační kurz, musíte splňovat následující podmínky:

  • být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,*
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace),
  • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  • rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Jestliže splňujete výše uvedené body a na trhu je po profesi poptávka, komise vám schválí žádost o kurz a poté uzavřete s úřadem práce písemnou dohodu o rekvalifikaci, kde jsou uvedeny podmínky jejího poskytnutí.

Důležitá fakta

Nejčastějším důvodem pro zamítnutí žádosti zájemce je posouzení komise, o tom, zda mu kurz pomůže k získání nového zaměstnání.

* Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu, nepodniká, nestuduje a splňuje další podmínky. Oproti tomu zájemcem o zaměstnání se rozumí fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání úřadem práce. Jedná se o pracující osobu.

Jaký je výběr oficiálních rekvalifikačních kurzů?

Rekvalifikační kurzy úřad práce – nabídka

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí najdete seznam rekvalifikačních kurzů. Nabídka zahrnuje kurzy z oblasti ekonomiky, obchodu, marketingu, stavebnictví, gastronomie, administrativy, ekonomie a účetnictví, ale i z dalších oborů.

Liší se však mezi jednotlivými okresními městy. Je třeba si vždy ověřit, zda vámi vybraný kurz úřad práce v okresním městě vašeho bydliště nabízí. Seznam kurzů bývá zveřejněn na portále MPSV. I přestože je nabídka rekvalifikačních kurzů široká především ve velkých městech typu Praha, Brno nebo Ostrava, dochází rychle k jejich obsazení. Proto doporučujeme mít veškeré informace dopředu dobře zjištěné.

Hrazení nákladů úřadem práce

Úřad práce hradí v případě schválení kurzu jeho cenu, ale může vám zaplatit i náklady na jízdné nebo pojištění pro případ škody. Pokud jste evidování na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, získáte během rekvalifikace i podporu.

Rekvalifikační kurzy na vlastní pěst

Rekvalifikační kurz si můžete zajistit i sami. V tomto případě informujete svého zprostředkovatele na úřadu práce, vyplníte formuláře a doložíte na kontaktní pracoviště. Váš návrh opět posoudí komise, a pokud kurz úspěšně absolvujete, vystaví vám potvrzení o úhradě kurzovného včetně zkoušky.

Maximální vyplácená částka činí 50 000 korun za jednoho zájemce o kurz v období 3 let. Pokud si však rekvalifikační kurz najdete sami, musíte počítat s nevyplacením podpory při rekvalifikaci a nákladů na jízdné (v případě, že jste uchazeči o zaměstnání). O podporu v nezaměstnanosti samozřejmě nepřijdete.

Hodláte-li absolvovat rekvalifikaci v oboru účetnictví, daní, personalistiky, administrativy nebo online marketingu, podívejte se na nabídku kurzů Orange Academy.

Závěr rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou dnes dostupné pro každého. Využijte jednu z možností a najděte si lepší práci.

Mám zájem o odběr newsletteru