V práci trávíme velkou část svého života. Toxické chování může tuto část dost narušit, nehledě na to, že toxické chování v práci může zasahovat i do osobního života zaměstnance.

Je tedy důležitá obezřetnost a náznaky toxického chování odhalit včas.

Jak zjistíte, že máte toxické pracovní prostředí?

V toxickém pracovním prostředí se zaměstnanci cítí nekomfortně a stejně tak se necítí bezpečně po fyzické i mentální stránce. Pociťují vysokou úroveň soutěživosti mezi kolegy, agrese i negativity.

Zde je několik hlavních znaků toxického pracovního prostředí:

1.) Vyčerpání

Prvním znakem, který nabádá k zamyšlení, je vysoká míra únavy a celkového vyčerpání. Pokud v týmu pociťujete tyto stavy, nejspíš se nacházíte v toxickém prostředí. Toxické chování totiž způsobuje pocit vyhoření, nechuť k práci a snížení motivace. Následkem toho mohou být i nemoci, častá absence a následná fluktuace.

2.) Vysoká míra fluktuace

Dalším ze znaků toxického pracovního prostředí je již zmíněná fluktuace. Pokud si všímáte, že se vám v týmu obměňuje několik zaměstnanců během krátkého časového horizontu, zbystřete. To, že zaměstnanci opouštějí své pracovní místo a jdou jinam, znamená, že se nachází v nepříjemném prostředí.

Toxické chování může vycházet z řad kolegů v týmu, případně manažerů nebo ostatních členů společnosti, se kterými tým spolupracuje.

3.) Nulová možnost růstu

Pokud ve společnosti zaznamenáte sníženou míru motivace v rámci kariérního růstu, může se jednat o znak toxického pracovního prostředí.

Znemožnění zaměstnancům kariérně růst má za následek sníženou motivaci. To může vést k následnému toxickému chování, jelikož se nikdo o život zaměstnance nestará, neřeší se zpětné vazby a je zde nulová podpora.

4.) Micromanagement

V některých případech může toxické chování a toxické pracovní prostředí vzniknout na základě přílišné kontroly z řad managementu.

Takzvaný micromanagement, který nezná hranic, je znakem toxického pracovního prostředí. V případě, kdy na takové chování nejsou zaměstnanci zvyklí, dochází opět ke snížení motivace, růstu a následné fluktuaci.

5.) Vzájemná nedůvěra

Vzájemná nedůvěra silně komplikuje hladkou spolupráci mezi členy týmu. Neustálá kontrola z řad managementu zavání micromanagementem a ten přispívá ke snížení důvěry. Pokud společnost například zakazuje lidem pracovat z domu, protože jim nevěří, vytváří tak toxické pracovní prostředí.

Na těchto znacích vidíme, jak pracovní prostředí ovlivňuje nejen pracovní život zaměstnance, ale potažmo i jeho osobní. Vyrovnávat se s toxickým chování je nelehký úkol. Nehledě na to, že může mít vážné dopady na kariéru a celkový zdravotní stav.

toxické chování

Jak se s toxickým chováním na pracovišti vypořádat?

Nyní, když víte, jak toxické pracovní prostředí vypadá a co obnáší, je čas se naučit, jak se s ním vypořádat.

1.) Začněte na začátku

Abyste do budoucna předešli podobným toxickým projevům, potřebujete najít hlavní příčinu toxického chování. Kdy a kde to tedy celé začalo? Domluvte společně s manažerem nebo HR schůzku, kde se sejdou všichni, kteří jsou toxickým chováním zasaženi. Dejte jasně dopředu vědět, co se bude řešit a proč.

Tento způsob můžete využít, pokud se jedná o toxické chování v týmu a ještě zcela nenarušilo firemní kulturu.

2.) Nebojte se o problému mluvit

Pokud jste personalista, který řeší v týmu toxické chování anebo jste zaměstnanec, který v takovém toxickém prostředí musí pracovat, nebojte se mluvit. Jděte za člověkem, kterému věříte a který je nejlépe nezasažen tímto toxickým chováním.

Myslete na sebe a své celkové wellbeing a mluvte o problémech, které se na pracovišti dějí.

Studujte kurz personalistiky 100% online

3.) Nastavte hranice

Nejlépe je to udělat hned na začátku kariéry v dané společnosti. Pokud chcete nastavit hranice již v průběhu zaměstnání, nebojte se do toho jít. Nastavení jasných hranic vám ve velké míře pomůže ubránit se toxickému chování a jeho vlivům.

4.) Nechte pracovní život v práci

Ať už pracujete v kanceláři nebo z domu, pracovní čas patří práci a volný čas vašemu osobnímu životu a koníčkům. Není to vždy jednoduché, ale snažte se pracovní problémy nepřetahovat do svého soukromého života. Pokud potřebujete, klidně situaci proberte se svým partnerem nebo rodinou, ale vypovídejte se a nechte to plavat.

Řešte tyto problémy v pracovní době. Nenechejte se jimi ovlivňovat i tehdy, když v práci nejste.

5.) Dejte si pauzu

Pokud můžete, naordinujte si během pracovní doby krátké přestávky. Během nich dělejte něco úplně jiného, nebo jen odpočívejte, přečtěte si článek o vašem oblíbeném tématu, dělejte cokoliv jiného. Taková přestávka uleví vaší mysli a oprostíte se tak od toxického prostředí.

Můžete také využít delší pauzu v podobně dovolené nebo zdravotního volna. Pokud jste rozhodnutí ve společnosti pokračovat, využijte i dlouhodobou pauzu. Při ní se můžete na problémy podívat s nadhledem a utřídit si tak myšlenky.

6.) Možnost odchodu

Pokud je toxické prostředí na pracovišti už neúnosné, nic z výše uvedeného již nezabírá. Nezabírá ani to, když si promluvíte s manažerem nebo s HR. Pak nezbývá nic jiného, než takové místo nechat být. Je naprosto v pořádku opustit společnost, jelikož je na vás její prostředí příliš toxické.

Tento způsob vypořádání se s toxickým chováním je ten nejradikálnější, ale může nastat situace, kdy bude jediný možný.

Snažte se dělat vše proto, aby pracovní prostředí nebylo toxické. Komunikujte, spolupracujte, nastavte si hranice. Dbejte na své zdraví, jelikož cesta k profesnímu vyhoření může být v toxickém prostředí krátká.

Pokud pracujete jako personalista, komunikujte s manažery potřeby zaměstnanců a nezanedbávejte zpětnou vazbu. Podporujte work-life balance a snažte se vytvářet pro zaměstnance bezpečné pracovní prostředí do kterého se budou těšit.

Mám zájem o odběr newsletteru