V České republice se pojem harašení převážně spojuje se sexuálním obtěžováním na pracovišti. Nicméně pojem harašení neznamená obecně pouze harašení sexuální.

V článku se proto zaměříme i na další formy obtěžování, které mohou zaměstnance na pracovišti potkat. Vysvětlíme si, co pojem harašení znamená a také jak se bránit takovým útokům, pokud se staneme obětí.

Co může spadat pod pojem harašení na pracovišti?

Harašení nebo obtěžování na pracovišti zahrnuje fyzické, verbální, sexuální nebo emocionální obtěžování. Jedná se také o různé urážlivé vtipy, která vám nejsou příjemné. Dále pod obtěžování na pracovišti spadají nadávky, navážení se do konkrétní osoby, fyzické útoky nebo vyhrožování a zastrašování.

Harašení se projevuje také různými urážkami, ponižováním a mezi obtěžování na pracovišti můžeme zařadit také kyberšikanu, kdy vám dotyčný agresor posílá urážlivé obrázky, případně zprávy a zasahuje vám tak do pracovního výkonu.

Pachatel versus oběť

Nenechte se zmást, pachatelem neboli agresorem může být nadřízený dané oběti, případně manažer z jiného týmu, zástupce vedoucího, spolupracovník nebo také člen týmu. Stejně tak oběť není jen osoba zasažená přímým kontaktem s agresorem. Obětí může mít takové harašení více. Může se jednat také o ostatní členy týmu, kteří jsou nepřímo chováním agresora zasaženi.

Obtěžováním na pracovišti už dávno nebývají postiženy jen ženy, obětí se může stát opravdu kdokoliv. Stejně tak se může obětí stát i manažer týmu, kterého obtěžuje jeho podřízený zaměstnanec.

Jednotlivé druhy harašení na pracovišti

Už na začátku článku jsme zmínili, že harašení může mít několik podob. Když budete znát, jaké způsoby harašení existují, můžete pak snadněji takové chování identifikovat.

1.) Verbální neboli slovní harašení

Slovní obtěžování je velmi časté a sestává z ponižujících poznámek, urážek a urážlivých gest a také nekonstruktivní a bezdůvodné kritiky. Verbálním harašením můžeme nazvat i nechtěné vtipy a komentáře cílené na konkrétní osobu s myšlenkou ublížit jí.

Takové verbální obtěžování může být hůře rozpoznatelné, jelikož nezanechává viditelné stopy, jako třeba obtěžování fyzické. Dotýká se člověka hlavně psychicky a někteří jedinci mohou mít strach vynést na světlo, co se jim skutečně děje. Také z tohoto důvodu bývá verbální harašení velmi nebezpečné a má negativní dopad na oběť. Může vést až k silným psychickým poruchám jako je například deprese, úzkosti nebo i dalším zdravotním problémům.

2.) Psychické harašení

Psychické harašení je podobné verbálnímu, ale je sofistikovanější ve své skrytosti. Většinou se nejedná o přímé urážky, nadávky a nevhodné vtipy, ale o promyšlení a cílené vyčleňování jedince ze skupiny. Může jít například o zatajování informací, přemíru pracovní zátěže nebo požadavky pro vykonávání ponižujících úkolů. Cílem je psychicky oběť zničit a dostat ji do bodu, kdy ztratí své sebevědomí.

3.) Kyberšikana

Kyberšikana je způsob obtěžování přes sociální sítě, případně jiné formy online kanálů. Jedná se o různé zveřejňování ponižujících fotek, komentářů, výhrůžek. Agresor si může vytvořit falešnou personu pod níž dále obtěžuje vytipovanou oběť.

V online prostředí se lidé cítí více anonymně, proto je to snadný způsob, jak někomu působit nepříjemnosti. Lidé, agresoři, kteří využívají kyberšikanu, jsou většinou krutější, než kdyby tomu bylo při verbálním obtěžování. U kyberšikany je však dohledatelné vše, co bylo provedeno, a proto je snadno prokazatelná. Proto, pokud se stanete obětí kyberšikany ukládejte si urážlivé komentáře, obrázky, emaily a pořizujte snímky obrazovky.

Další formy harašení

Mezi další formy harašení spadá dále fyzické napadání anebo sexuální harašení.

U fyzického harašení můžeme narazit na gesta, jako je dotýkání se oděvů, obličeje nebo různých část těl, případně pak závažnější fyzická napadení nebo poškozování osobního majetku.

Sexuální obtěžování zahrnuje různé sexuální návrhy, nevhodné doteky, sexistické vtipy, posílání nevhodných zpráv se sexuálním podtextem. Mezi sexuální obtěžování patří i vydírání za pomocí sexuálních služeb. Například vám nadřízený nabídne vyšší mzdu za to, že se s ní/ s ním sexuálně sblížíte.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jak se harašení na pracovišti bránit

Někdy nemusíte obtěžování rozpoznat na první dobrou. Nicméně ihned, jakmile vám chování vašich kolegů přijde nepatřičné, nebojte se toto téma otevřít. Je důležité, abyste nahlašovali jakoukoli formu obtěžování, které jste buď přímou obětí nebo svědkem.

Existuje spoustu firem, které mají zavedené směrnice a zásady pro hlášení takovýchto situací. Zjistěte si, zda i vaše společnost je jednou z nich. Případně se spojte s personálním oddělením, které vám v této oblasti pomůže incident nahlásit.

Promluvte si s agresorem

Můžete ze začátku sami řešit situaci přímo s agresorem. V soukromí si s ním promluvte, sdělte mu, co vám na jeho chování vadí a vysvětlete mu, jak na vás celé jeho chování působí. Samozřejmě takovou možnost máte v případě, že se nejedná o fyzické napadání. Kolikrát si totiž agresor ani neuvědomí, že svým chováním může něco takového způsobovat a sám se nad sebou zamyslí a dá si pozor. Pokud tato forma nepomůže, je potřeba obrátit se na další členy společnosti, kteří vám mohou v této oblasti pomoci.

harašení

Nahlaste incident přímému nadřízenému

Pokud jste se nestali obětí zrovna svého manažera, můžete jít s tímto problémem za ním. Nahlásíte, co se děje, jak se cítíte a pokud máte k dispozici i nějaké důkazy, můžete svou výpověď i prokázat. Můžete se také v tomto kroku obrátit rovnou na své HR oddělení, které vám v tomto ohledu bude nápomocné.

Pokud je to jen trochu možné, shromažďujte důkazy, které mohou vaše vyjádření dosvědčit a podložit.

Rozhodně se nebojte a pokud máte strach, snažte se jej překonat. To, jak se cítíte je velmi důležité a jestli vám něco nevyhovuje, máte právo o tom mluvit. Zapomeňte na myšlenky, že by to snad mohla být vaše chyba, že jste se stali obětí jakéhokoliv obtěžování. To, že má na vás někdo nevhodné, sexistické nebo urážlivé poznámky a dělá vám návrhy není vaše chyba.

 

Mám zájem o odběr newsletteru